List Vladimíra Harkonnena padišáhovi imperátorovi Elroodovi IX.

Z Herbert's dune

"Výsosť, dovoľte, aby som ešte raz vyjadril svoje najhlbšie odhodlanie verne Vám slúžiť na púštnej planéte Arrakis, ktorá bola imperátorským rozhodnutím odňatá rodu Riches a daná Vašou láskavosťou do léna môjmu otcovi Dimitrijovi. Musím so zahanbením priznať, že v období siedmych rokov od smrti môjho otca pripustil môj neschopný nevlastný brat Abulurd, aby sa produkcia korenia zmenšila. Straty na vybavení boli vysoké, zatiaľčo export klesol na historické minimum. Vzhľadom k závislosti Impéria na melanži mohla mať táto chyba ťažké následky. Prijmite prosím uistenie, že môj rod už podnikol príslušné opatrenia na nápravu situácie a Abulurd bol prevedený na menej dôležité povinnosti - na Lankiveil. Na Arrakis teraz dozerám osobne, a preto by som sa Vám rád zaručil, že použijem všetky nevyhnutné prostriedky - peniaze, snahu i železnú ruku - aby produkcia melanže dosiahla predchádzajúcu rekordnú výšku alebo ju ešte prekonala. Ako ste múdro prikázal, prúd korenia sa nesmie zastaviť!"

Jeho kráľovskej Výsosti padišáhovi imperátorovi Elroodovi IX., vládcovi Známeho vesmíru od jeho verného poddaného, siridar-baróna Vladimíra Harkonnena, guvernéra planéty Arrakis, titulárnej hlavy rodu Harkonnenov a pána na Giedi Prime, Lankiveili a pridružených planétach (PkD:A)