Malorod

Z Herbert's dune


Malorod - trieda podnikateľov s vplyvom obmedzeným na jedinú planétu (galašsky "zbohatlíci"). Počas vlády Leta II. Atreida malorody prakticky úplne zanikli.