Ornitoptéra

Z Herbert's dune


Ornitoptéra - tiež toptéra. Akékoľvek lietadlo, ktoré sa vo vzduchu pohybovalo mechanickým mávaním článkovaných krídel podľa vzoru vtákov. Bola schopná vzlietnuť i pristáť z miesta a vznášať sa nepohnute vo vzduchu. Tento systém pohybu vzduchom sa v reálnom svete nepoužíva, v svete Arrakis mal zrejme výhodu vo vysokej manévrovateľnosti pri nízkych rýchlostiach + bol zrejme menej zraniteľný jemným prachom, ktorý sa tu všade vyskytoval - pozn. autora. Nákladné, osobné, bojové, s možnosťou prepnutia do režimu utajenia, obrovské transportné a iné typy. Modifikované verzie na Arrakis boli väčšinou bez generátora štítu, mali dlhší dolet a boli prachotesné. (časti - brzdiace trysky; motory na chvoste; tupé krídla (s jemnými vnútornými kovovými listami), ktoré boli pri kolmom štarte zložené k sebe a boli v nich umiestnené rotory - skracovali sa (zasúvali do seba) retraktorom pre tryskami podporovaný štart a preťahovali, keď toptéra pracovala ako vznášadlo; podporné tryskové motory; turbíny, krídlové brzdy).


"V tejto dobe, kedy sa medzi dopravnými prostriedkami nájdu aj také, ktoré dokážu preskočiť hlbiny vesmíru v transčase, a iné, ktoré môžu ľudí rýchlo preniesť cez doslova nepriechodné planetárne povrchy, zdá sa podivné vôbec pomyslieť na to, podnikať dlhé cesty pešo. A napriek tomu je to hlavný spôsob cestovania na Arrakis, čo je možno pričítať čiastočne záľube a čiastočne brutálnemu spôsobu, akým planéta zaobchádza s čímkoľvek mechanickým. V obmedzených podmienkach Arrakis zostáva ľudské telo najodolnejším a najspoľahlivejším prostriedkom hádže. Možno práve samozrejmé vedomie tohoto faktu robí z Arrakis dokonalé zrkadlo duše."

Príručka hádže (DD)