Púšť Zan

Z Herbert's dune

Púšť Zan - meno miesta prvej skúšky zensunnitských pútnikov, z ktorých vzišli fremeni.