Pan

Z Herbert's dune

Pan - nízko položená oblasť alebo preliačina na Arrakis, vzniknutá prepadom nosného komplexu podložia. (Na planétach s dostatkom vody pan znamená oblasť, ktorá bola kedysi pokrytá povrchovou vodou. Predpokladá sa, že Arrakis mal aspoň jednu takú plochu, avšak toto tvrdenie zostáva sporné.)