Pardot Kynes - prednášky v síči

Z Herbert's dune

"Náboženstvo a zákon musí medzi našimi ľuďmi znamenať jedno a to isté. Neposlušnosť musí byť hriechom a musí sa postihovať náboženským trestom. To bude mať dvojaký účinok - prinesie to jednak väčšiu poslušnosť a jednak väčšiu statočnosť. Chápte, nesmieme spoliehať ani tak na statočnosť jednotlivca ako na statočnosť celého ľudu." (D)

Pardot Kynes - Prejav k zhromaždeniu zástupcov významných síčov


"Krása pohybu a rovnováhy je nepopierateľne inherentná každej planéte vhodnej pre človeka. V tejto kráse vidíte dynamický stabilizujúci účinok, ktorý je nutný pre všetky životné formy. Jeho cieľ je jednoduchý: podporovať a poskytovať stále rozmanitejšie, ale koordinované štruktúry. Život zlepšuje schopnosť uzavretého systému uživiť život. Život - všetky jeho formy - slúži životu. Život poskytuje životu stále bohatšie nevyhnutné zložky výživy tak, ako sa stáva rozmanitejším. Celá krajina ožije, keď ju previažu vzájomné vzťahy a vzťahy vo vnútri vzťahov."

Pardot Kynes - prednášky v síči (D)