Síč

Z Herbert's dune


Síč - zhromažďovacie miesto v časoch ohrozenia. Keďže fremeni žili v nebezpečenstve veľmi dlhú dobu, tento výraz zovšeobecnel a používal sa na označenie akéhokoľvek jaskynného bludiska, obývaného jednou z ich kmeňových komunít. Názov bol pôvodom zo šakobsy.

Vchody sa uzatvárali dvernou pečaťou. Príchodzích zvonku vítalo ostré svetlo, ktorého úlohou bolo návštevníka oslepiť a dať stráži čas sa rozhodnúť, či ho vpustí alebo zabije. Za starých čias bol chránený i pascami - otrávenými bodcami v jamách, otrávenými tŕňmi rastlín...


"Rovnako ako znalosť našej vlastnej bytosti aj síč tvorí pevnú základňu, z ktorej vychádzame do sveta a do vesmíru."

fremenská múdrosť (PkD:?)


"Síč na okraji púšte
patril Lietovi, patril Kynesovi,

patril Stilgarovi, patril Muad´Dibovi,

a potom znovu patril Stilgarovi.

Naíbovia jeden po druhom spia v piesku,

ale síč trvá."

Z fremenskej piesne (DD)