Suspenzor

Z Herbert's dune


Suspenzor - druhotná (nízkozvodná) fáza Holtzmanovho štítového generátora. V určitých medziach - daných pomernou hmotnosťou a množstvom energie - anuluje gravitáciu. Tiež privoláva piesočného červa.

Objaviteľom tejto aplikácie bola Norma Cenva. V praxi sa používal napríklad na pohon a prevoz nákladov v podobe suspenzorových plošín a podobne.


Zdroj