Transoko

Z Herbert's dune


Transoko - zariadenie pre diaľkový prenos obrazu. Tiež malá špionážna kamera, ktorú používal Omnius, vládca mysliacich strojov, na sledovanie udalostí v Synchronizovaných svetoch a na špionážne účely.


Zdroje