Veľkorod

Z Herbert's dune


Veľkorod - držiteľ planetárneho léna; medziplanetárni podnikatelia.