Victoria

Z Herbert's dune

Victoria - prvá manželka baróna Dmitriho Harkonnena, s ktorým splodila jediné dieťa - Vladimíra. Po čase došlo k trpkému rozvodu. Sama vychovávala svojho syna, o ktorého Dmitri nejavil veľký záujem a snažila sa mu zo všetkých síl vštiepiť túžbu po moci.