Vladimír Harkonnen - Výroky

Z Herbert's dune

"Koho sa človek musí obávať, je ten, kto žiadne emócie nemá." (PkD:?)


"Z určitého hľadiska je každé zrodenie katastrofou." (DD)


"Nebezpečné nástroje môžu byť použité, ale potom je nutné ich odložiť,keď začnú byť nebezpečné príliš." (DD)


"Rozsudky majú byť vážené len z toho hľadiska, aký majú význam pre udržanie sporiadanej spoločnosti. Nespočítateľné množstvo dávnych civilizácií stroskotalo práve na útesoch spravodlivosti pre všetkých." (DD)