Zdedené spomienky

Z Herbert's dune


Zdedené spomienky - tiež minulé životy; úplné spomienky Ctihodných matiek, uchované v pamäti ich nástupkýň. Prístup k nim sa benegesseritským Sestrám otváral pri melanžovej agónii. Umierajúca (i neumierajúca) Ctihodná matka ich mohla preniesť pri priamom kontakte na inú Ctihodnú matku.
Existovali tajomstvá špeciálnej kategórie, o ktorých Benegesseriťanky nehovorili ani medzi sebou, pre ujmu, ktorá by im z toho mohla vzniknúť. Tieto tajomstvá pri predávaní životov neprechádzali zo Sestry na Sestru, lebo pre ne nebola "otvorená cesta".
Zdedené spomienky nebola povala pre odložené veci, naopak, bolo to niečo, čo Ctihodné matky chápali ako recykláciu. Používali svoju minulosť iba k tomu, aby ju zmenili a obnovili.