Adaptívny bojový stroj

Z Herbert's dune
Adaptívny bojový stroj z filmu Duna (1984).

Adaptívny bojový stroj - mechanický iksanský bojový stroj (figurína), ktorý sa učil z ťahov svojho protivníka. Slúžil na tréning bojových zručností muža proti mužovi. V pokoji vyzeral ako čierny ovoid, pri akcií dokázal vytvárať tváre s rôznymi emóciami a vysielal proti protivníkovi svoje ramená s rôznymi bojovými prvkami. Tento stroj so svojou adaptivitou a schopnosťou učenia bol veľmi podozrivý z porušenia prvého prikázania Služobníckeho džihádu.

V knihách FH je označovaný ako šermiarska cvičná figurína, má ochranný štít a v oblasti srdca tzv. šermiarske zrkadlo, zložené z mnohých hranolov (zrejme prostredníctvom neho vnímal pohyby protivníka). Pohybovala sa na kolieskach a po úspešnom zásahu zrýchľovala svoje útoky. Počet zásahov sa zobrazoval rozsvietením rovnakého počtu červených svetiel na jej trupe. Meč v jej rukách bol skutočný, mohol zmrzačiť i zabiť. Majstri väčšinou trénovali maximálne na úrovni 7 zásahov.


"Vodcovia Služobníckeho džihádu nedefinovali dostatočne presne umelú inteligenciu, nepredvídali všetky možnosti vynaliezavej spoločnosti. Máme teda k dispozícií rozsiahle šedé oblasti, v ktorých možno manévrovať."

iksanská právnická analýza (PkD:A)