Iks

Z Herbert's dune


Iks (Xuttuh, pôvodne Rodale X), desiata planéta sústavy Alkaurops (Delta Pavonis - podľa FH), od čoho je odvodený i jej názov -> X (iks) = 10. Domovská planéta rodu Vernio. (V knihách FH nie je o ňom ani zmienka, v románe "Spasiteľ Duny" sa spomína vláda Iksanskej konfederácie a nie veľkorodu.) Na prvý pohľad nehostinná, hornatá, studená a zalesnená, bez známok civilizácie. V skutočnosti planéta strojov, s najvyspelejšou technológiou zo všetkých planét Známeho vesmíru. Celý životný a pracovný priestor obyvateľov Iksu bol hlboko pod zemou, kde boli chránení pred nepriateľmi a zvedavými očami.


"Z obežnej dráhy vyzerá planéta Iks pokojne a nedotknuto. Ale pod jej povrchom sa pracuje na obrovských projektoch a dosahuje sa nesmiernych úspechov. Tak je naša planéta metaforou pre celé Impérium."

Dominik Vernius: Tajný život Iksu (PkD:?)


Izolovaní od vonkajšieho sveta svoje tajomstvá udržiavali v prísnej tajnosti. Obyvatelia tvorili uzavretú spoločnosť, nedôverujúcu cudzincom. Na planétu sa dostal málokto, a aj ten údajne musel prejsť hlbokou mentálnou previerkou pomocou mozgovej sondy (jednalo sa väčšinou len o fámy, ktoré mali odradiť zvedavcov). Šepkalo sa, že sa pohybovali na hranici porušenia 1.prikázania Oranžsko-katolíckej biblie -> že vyrábali veci, ktoré nemali ďaleko k mysliacim strojom. Majstri priemyselnej sabotáže a získavania patentov.

Obyvatelia Impéria ich nenávideli a obávali sa ich. Iksania verili v obrovský význam svojej vedy, strojov a technológií.


"Kto môže vedieť, či Iks nezašiel príliš ďaleko? Ukrývajú svoje továrne, svojich robotníkov udržujú v otroctve a dovolávajú sa práva na utajenie. Ako by za takých okolností mohli nebyť v pokušení prekročiť obmedzenia Služobníckeho džihádu?"

Ilban Riches, 3.apel k Landsraadu (PkD:A)


Iks bol prešpikovaný spleťou utajených chodieb a miestností, ktoré boli postavené pred stáročiami, keď rod Vernio začínal s výrobou strojov. Stavitelia boli viazaní prísahou mlčanlivosti. Bolo tu množstvo tajných vchodov i východov z podzemia.


"Je celkom prirodzené, že tí, ktorí držia v rukách moc, sa snažia potlačiť neorganizovaný výskum. Neobmedzené hľadanie vedomostí už mnohokrát v histórií prinieslo nevítanú konkurenciu. Mocní chcú "bezpečný smer skúmania", ktorý bude vyvíjať iba tie produkty a myšlienky, ktoré sa dajú ovládať, a čo je najdôležitejšie, také, ktoré umožnia, aby väčšiu časť zisku dostali zúčastnení investori. Bohužiaľ, náhodný vesmír plný relatívnych premenných nezaručuje také "bezpečné smery skúmania"."

Hodnotenie Iksu, Archívy Bene Gesseritu (KD)


V čase vlády Božského imperátora Leta II. tu bola umiestnená posádka Rybích hovorkýň.

V presne neurčenom čase Iksania uvažovali o výrobe samo sa zdokonaľujúceho stroja, ktorý by vyhľadával život a rozkladal ho na neorganické látky.

Pracovnou triedou boli suboidi, geneticky vyšľachtení robotníci.


Priemysel

Vyrábali sa tu maxitrajlery pre Kozmickú gildu. Na Ikse bol jediný planetárny dok v celom Impériu, ktorý bol schopný pojať vesmírnu loď tejto veľkosti. Inde toho boli schopné iba vesmírne orbitálne stanice. (Pozn.:V PkD:C sú však popisované maxitrajlery stojace na povrchu Spojky, planéty Kozmickej Gildy)
K ďalším známym výrobkom patrili solidové projektory, prstové mlynčeky, iksanské masky, laserpaly, suspenzorové dopravné systémy, diktately, sledovacie a odpočúvacie prístroje ( i s holografickým zobrazením sledovanej oblasti či osoby), mikrobublinkový systém na záznam zvuku, dolbany, tlmiče a kryštál na výrobu lumín.
Hlavným exportným artiklom boli stroje. Je možné, že vyrábali i riduliánsky kryštálový papier. Boli majstri reštaurátori.
V období Služobníckeho džihádu sa tu ťažil ohňový kameň.


Sídla


Dejiny

Obdobie pred a počas Služobníckeho džihádu

Planéta pôvodne niesla názov Rodale X a bola domovským svetom jedného z Titánov, Xerxa. Neskôr patrila pod Synchronizované svety (je možné, že bola i planétou, kde Omnius vznikol). Po vypuknutí Služobníckeho džihádu bola zdrojom častých nepokojov, vzbúr a sabotáží, pričom Liga vznešených tieto snahy podporovala ľudsky i materiálne. Na ich pacifikáciu bol v roku 177 P.G. vyslaný Omniom kymek Xerxes. V roku 176 P.G. rozhodla Rada Džihádu, že sa planétu pokúsi bezpodmienečne dobiť, o čo sa v roku 175 pokúsila jej flotila na čele s Xavierom Harkonnenom. Centrum s Omniom bolo zničené atómovým výbuchom a planéta padla do rúk Džihádistom (s rozhodujúcou a tajnou pomocou bývalej Titánky Hekaté).


Vzbura suboidov na Ikse a jeho Prevzatie Bene Tleilaxom (10 154)

Počet suboidov niekoľkonásobne prevyšoval počet úradníkov a šľachticov. Pomocou Tvarových tanečníkov, ktorí ich zmanipulovali, došlo k revolúcií a prevzatiu moci nad Iksom Bene Tleilaxom. V pozadí ťahali nitky imperátor Elrood IX., Hasimir Fenring a korunný princ Shaddam -> účelom bolo získať kapacity pre Bene Tleilax na výskum možností výroby syntetickej melanže a osobná pomsta Elrooda IX. Dominikovi Verniovi a jeho manželke, svojej bývalej konkubíne, Šandó.
Na Ikse tak vypukla vzbura suboidov, naplánovaná Imperátorom a Fenringom a realizovaná Bene Tleilaxom, proti ktorej sa nepripravení Iksania nedokázali účinne ubrániť. Žiadosť o pomoc bola úspešne sabotovaná imperátorom a falošným obvinením z porušenia džihádu, ktoré vzniesli Tleilaxania. Bene Tleilax dostal 2 dni na dodanie dôkazov, čo mu úplne stačilo na absolútne prevzatie moci na Ikse.
Zmanipulovaní suboidi sa bez vedenia sami vrátili späť k svojej práci -> vlastne ani nevedeli, prečo sa vzbúrili. Výsledkom pre nich boli iba tvrdšie normy, pretože noví páni museli začať rýchlo vytvárať obrovské zisky, aby zaplatili náklady na inváziu.


"Xuttuh je slovo, ktoré má mnoho významov. Každý Tleilaxan vie, že to bolo meno prvého Pána. Ale rovnako ako on bol viac ako obyčajný smrteľník, aj toto slovo má v sebe hĺbku a zložitosť. V závislosti na tóne a výslovnosti môže znamenať "zdravím ťa" alebo "buď požehnaný". Môže tiež predstavovať modlitbu obsiahnutú v jedinom slove, keď sa zasvätenec chystá zomrieť pre Veľkú vieru. Z týchto dôvodov sme toto slovo zvolili ako nové meno pre dobytú planétu predtým známu ako Iks."

Tleilaxanský výukový disk (PkD:H)


Po dobytí Iksu Tleilaxania zmenili i samotný názov planéty - z Iksu na Xuttuh. Zmenili sa názvy ulíc a budov. Všetka iksanská technika musela byť starostlivo preverená prísnou náboženskou komisiou; tá buď potvrdila jej nezávadnosť, alebo bola nemilosrdne zničená. V skutočnosti však žiadna vysoko zisková iksanská technológia nebola zavrhnutá, pretože Bene Tleilax potreboval rýchlo zaplatiť náklady, ktoré ho stála okupácia tohoto sveta. Zrušené boli iba nevýznamné činnosti, napr. výroba adaptívnych bojových tréningových strojov. Obnovili však výrobu starého typu maxitrajleru s nižšou nosnosťou ako výraz vďaky imperátorovi Elroodovi IX. za podporu pri invázií. (Mohla to však byť i jeho podmienka.)


"História dokazuje, že pokrok techniky nepostupuje priamočiaro nahor. Sú doby stagnácie, doby prudkého rozvoja a dokonca i doby ústupu."

Technológia Impéria, 532.vydanie (PkD:?)


Bol vyhlásený prísny zákaz nočného vychádzania a výrazne obmedzené cestovanie obyvateľstva mimo planétu. Dochádzalo k ťažkým represáliám tých, ktorí sa nechceli podrobiť novému poriadku. Tajomstvo, do ktorého rod Vernio zahaľoval svoju planétu, sa teraz obrátilo proti nemu. Nikto si vlastne ani veľmi nevšimol, čo sa s Iksom stalo, najmä potom ako začal znovu vyrábať svoje kvalitné výrobky. (V plnej miere sa im to podarilo v roku 10 161.)
Iksania veľmi nadšení zmenou vlády neboli -> knieža Dominik Vernius bol dobrosrdečný, aj keď trochu roztržitý vládca; Tleilaxania boli náboženskí fanatici so zásadami, o ktorých neboli ochotní diskutovať. Architektonicky a umelecky bolo podzemie Iksu prakticky úplne zničené.

Na planéte pôsobilo od vzbury pol légie sardaukarov, ich počet sa v roku 10 166 zväčšil na dva a pol légie. (Shaddam IV. mal obavy zo sabotáže, zrejme za tým bola i nedôvera k Tleilaxanom.) Tleilaxanom sa totiž nepodarilo nikdy úplne zlikvidovať odbojové skupiny, aj keď škody, ktoré spôsobovali, neboli veľké.
Podarilo sa im ale napríklad odstrániť Gildovnú banku, takže obchody sa museli konať cez stredisko mimo planétu.


"Človek užíva moc tak, že ju uchopí ľahko. Uchopiť ju s prílišnou silou znamená nechať sa mocou uchopiť sám a stať sa tak jej obeťou."

benegesseritský axióm (PkD:H)


Iks a Paul Atreides

Dvanásť rokov po nástupe Muad´Diba na trón bola planéta súčasťou Iksanskej konfederácie. Tá sa napriek protestom a žiadosti o ústavu a nižšie dane musela podriadiť jeho vláde.


"Ústavy sa stávajú najvyššou tyraniou. Sú organizovanou mocou takého rozsahu, až je drviaca. Ústava je mobilizovaná spoločenská moc a nemá svedomie. Môže rozdrviť najvyšších i najnižších, odstrániť každú dôstojnosť a individualitu. Jej rovnováha je vratká, jej hranice neurčené. Ja ale hranice mám. vo svojej snahe o to chrániť svoj ľud čo najlepšie ústavu zakazujem."

odpoveď Muad´Diba na žiadosť Iksanskej konfederácie (SD)


Iks a Leto II. Atreides

Božský imperátor Leto II. k Iksu prechovával sympatie. A to napriek tomu, že ľudia sa technických schopností Iksu obávali. Iksania mu vyrobili viacero prístrojov, ktoré počas svojho života používal: diktatel, Kráľovské vozidlo, nepriestor a ďalšie.

V neurčenom čase po nástupe vlády Božského imperátora Leta II. a zániku piesočných červov uzavreli s Kozmickou gildou dohodu: pokúšali sa vyrobiť mechanický zosilňovač tých gildovných navigačných schopností, ktoré boli závislé na melanži. Na projekte sa podieľal i Bene Gesserit. Leto II. o ich plánoch vedel, ale nechal ich pokračovať, dokonca úmyselne odmietal použiť svoje schopnosti k tomu, aby možnosť výroby takéhoto prístroja preskúmal. Chcel byť prekvapovaný...

Počas vlády Leta II. aj oni začali so svojim programom šľachtenia vybraných typov ľudí na určité funkcie a dosiahli pozoruhodné úspechy. Príkladom za všetky uveďme Hwi Nori.

Rovnako ako Bene Tleilax, i oni sa ho opakovane (minimálne 3x) pokúšali zavraždiť. Pokúšali sa tiež založiť kolóniu ďaleko z dosahu Impéria, Leto však o nej všetko vedel. Mysleli si, že vzdialenosť a enormne zvýšené poplatky za dopravu ju budú chrániť. Treba si uvedomiť, že Leto ich mal úplne v hrsti: poznal (pomocou predzvestného zmyslu, dedukcie a rozhovorov so svojimi osobnosťami, medzi ktorými bol nejeden Iksan) presnú polohu Iksanského jadra, srdca technologickej civilizácie, ktorej vládli. Bola to najutajovanejšia informácia vôbec a Iksania platili astronomické úplatky Gilde, aby nikdy nevyšla najavo. Leto ich varoval, že ich potrestá, ak budú konať proti nemu a jeho záujmom. Odvtedy viac-menej plnili jeho želania (hlavne ohľadne rôznych technických hračiek) a on to nikdy nezneužil.

Krátko pred svojou "smrťou" ich varoval, že vie o ich spojení s Bene Tleilaxom i o poradenstve kormidelníka Gildy. Tieto manévre boli v nejakom presnejšie neurčenom spojení s projektom Hwi Nori a Sionou. Ustanovil Hwi Nori veľvyslancom na Arrakis, oznámil, že žiadneho iného Iksana neprijme a že ak sa naďalej odmietnu podrobiť jeho želaniam, budú zničení.

Každý iksanský veľvyslanec mal za úlohu zistiť, prečo vlastne Božský imperátor toleruje Iks. Mali podozrenie, že Leto vlastne ich prístroje v skutočnosti nepotrebuje. Nevedeli to, ale Leto ich musel tolerovať preto, pretože operovali v oblasti kreatívneho vynálezcovstva, ktoré síce postavil Služobnícky džihád mimo zákon, ale ktorý zrejme dával ľudstvu niečo, čo nesmelo stratiť. Zdá sa však, že ich prístrojov sa nebál, že nepovažoval za riziko pre ľudstvo odklon od nariadení Služobníckeho džihádu, i keď ho sám nikdy verejne nespochybnil.


"Samotné prístroje nútia tých, ktorí ich používajú a vyrábajú, aby aj seba navzájom používali ako stroje, aby sa sami nakoniec stali strojmi. Stroje nakoniec vždy zlyhajú... ak majú dosť času."

Leto II. Ctihodnej matke Luyseyalovej (BID)


Chceli zistiť, ako naozaj funguje náboženstvo Pána Leta a ako vytrhol náboženskú kontrolu z rúk Bene Gesseritu. Chceli sa pokúsiť to zopakovať sami.

Začali podnikať pokusy, ktoré sa snažili ukryť pred vešteckým zrakom Leta II. Používali na to nenápadné vylepšovanie nepriestoru, Letovi táto ich činnosť však napriek tomu neunikla. Gilda a Bene Tleilax sa tajomstva nepriestoru chceli zmocniť. Preto zaútočili skôr ako Letove Rybie hovorkyne. Nakoniec zvíťazili Letove sily, ale tajomstvo nepriestoru už napriek tomu nebolo ďalej tajomstvom...

Inkvizítor - zrejme sa jednalo o funkciu blízku sudcovi a vyšetrovateľovi v jednej osobe. Ich sídlom bol pravdepodobne Veľký palác. Skupina ľudí, ktorí vládli Iksu počas panovania imperátora Leta II.


Iks po Hladomore a Rozptyle

1500 rokov po smrti Leta Atreida II. sa bola ich najvyššia rada ovládaná novými Tvarovými tanečníkmi Bene Tleilaxu. V neurčenom čase po jeho smrti sa im podarilo vytvoriť navigačný prístroj, ktorý prelomil monopol Gildy na cestovanie vesmírom a začali vyrábať vlastné nekoráby. Medzi ich nové výrobky patrila i obávaná iksanská sonda.
Rybie hovorkyne fungovali väčšinou ako ich predĺžená ruka.

Pravdepodobne boli za atentátom na Sheeanu (lovec-pátrač so šigafilom) v čase, keď mohla mať cca 14 rokov (ovládaní Tvarovými tanečníkmi). Ako dôsledok toho, že pomáhali Bene Tleilaxu spolu s Gildou pri tomto atentáte, Bene Gesserit ich manévroval tak, aby museli čeliť drvivej obchodnej prevahe ľudí z Rozptylu.

Iks sa nakoniec naozaj precenil a bol prevalcovaný konkurenciou z Rozptylu. Padol spoločne s Gildou, s ktorou bol úzko prepojený.

V období vlády Ctených Matre sa zriadenie Iksu postupne menilo na byrokratický centralizmus a ako spoločenstvo smeroval k úpadku, ktorý nemohla odvrátiť ani dohoda s Ctenými Matre. Dôkazom úpadku boli i dlhé storočia bez významnejšieho iksanského vynálezu. Ctené Matre od neho žiadali reprodukovať zariadenie, ktoré nazývali Zbraň. V prípade neúspechu im hrozili ťažkými následkami...

Osobnosti


Pozri aj


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar