Nekoráb

Z Herbert's dune


Nekoráb alebo neloď - kozmická loď, ktorú bolo síce možné vidieť a počuť, ale nie zistiť na diaľku prístrojmi ani predzvestným zmyslom. Rovnako boli chránení všetci a všetko, čo sa nachádzalo vo vnútri. Prvý nekoráb postavil pre baróna Vladimíra Harkonnena richeský vynálezca Chobyn (Tento nekoráb bol i vizuálne nezistiteľný.). Barón ho použil pri akcií, ktorá mala vyvolať vojnu medzi rodom Atreidov a Bene Tleilaxom. Jeho druhý pokus o použitie Glossu Rabbanom v roku 10 166/7 skončil fiaskom a poškodená loď sa dostala do rúk Bene Gesseritu. (Ktorý ju pravdepodobne zlikvidoval.) Rozpor medzi tým, že túto technológiu vesmír Duny podľa Franka Herberta poznal až 3500 rokov po smrti Vladimíra Harkonnena vysvetľuje Brian Herbert stratou informácií o nej a nezávislým znovuobjavením o tisícročia neskôr.
Zrejme mala väčšinou tvar gule. Najmenší zostrojiteľný nekoráb, ktorý bola schopná ovládať jediná osoba, mal priemer 140 metrov. Sú isté nepresvedčivé náznaky, že nekoráby sa dokázali zneviditelniť. Prvý človek, ktorý dokázal nekoráby vidieť, bol Miles Teg.