Rod Atreidov

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Rodom Atreidov)


Rod Atreidov je veľkorod, z ktorého pochádzajú mnohé z hlavných postáv Duny, napríklad Muad´Dib a Božský imperátor Leto II.


Pôvod

Rod Atreidov je jeden z najstarších veľkorodov. Svoju históriu jeho členovia datujú až k synom Átreovým zo starovekého Grécka na planétu Terra - viac ako 12 000 rokov do minulosti. Svoj pôvod si každoročne pripomínajú slávnostným predstavením oficiálnej rodovej divadelnej hry Agamemnón (Aischylus).


Agamemnonova posmrtná maska.

V románe Deti Duny, tesne predtým, ako je Alia ovládnutá starým barónom Vladimírom Harkonnenom a hlasy na ňu kričia, jeden z nich je popísaný podrobne: "Ja, Agamemnón, tvoj predok, žiadam o audienciu!" To potvrdzuje podozrenie, že rod Atreidov z Caladanu boli potomkovia prastarého gréckeho rodu Atreidov z Mykén. Zakladateľom rodu bol Átreus (Atreides po grécky znamená "syn/potomok Átreov"). Jeho syn Agamemnón Atreides viedol Grékov v Trójskej vojne, ktorej príbeh je popísaný v Homérovom epose Ilias. Ilias je veľká epická poéma (moderné vydania majú rozsah veľkej knihy), ktorá sa predávala ústnym podaním. Bola napísaná až 50 rokov po skončení Trójskej vojny a je to viac fantázia ako história, ale archeologické vykopávky Heinricha Schliemanna na kopci Hisarlik, ktoré odkryli bájne Mykény potvrdili, že samotná Trójska vojna bola skutočnosťou a že bájne "Zlaté Mykény" boli reálnym historickým mestským štátom, ktorý bol vo svojej dobe najväčšou silou v Grécku.

Agamemnón je tiež historickou postavou a jeho hrobka stále existuje ako archeologická vykopávka v Mykénach na polostrove Peloponéz v Grécku. Mykény, odkrytý prastarý mestský štát, je populárnou turistickou atrakciou. Bol vo svojej dobe centrom Grécka (v dôsledku čoho bolo pomenované i príslušné historické obdobie ako Mykénska éra).

(Poznámka: historické Grécko, Trójska vojna a Homér sú objektmi rozsiahleho archeologického výskumu a v súčasnosti je známe o týchto obdobiach pomerne málo. Text vyššie je iba krátkym popisom a vysvetlením toho, čo má vzťah k Dune.)

Niektorí argumentujú (s odkazom na knihu The Dune Encyclopedia), že Agamemnón objaviaci sa v hlasoch u Alie, nemusel byť nevyhnutne originálny Agamemnón. Avšak v románe Božský Imperátor Duny Leto II. píše: "Môj starý otec z otcovej strany bol Leto Atreides, potomok rodu Átreovho s rodovou líniou siahajúcou priamo až do pôvodného Grécka." (zdroj alt.fan.dune)


"Počas dlhej histórie nášho rodu sme boli neustále prenasledovaní nešťastím, akoby si nás vyhliadlo za korisť. Človeku by sa chcelo takmer veriť na Atreovo prekliatie ešte z čias starej Terry."

vojvoda Paulus Atreides, prejav k svojim generálom (PkD:A)


V dávnej minulosti rod páchal strašné veci, postupne však došlo k zmene, možno práve pod vplyvom prízrakov z minulosti. Neskoršia história už bola podstatne odlišná. (Aj keď od čias Paula "Muad´Diba" Atreida o tom možno polemizovať.)


"Ľudia sú podriadení vláde, ale ovládaný ovplyvňuje vládcu."

Stratégia úsudku - Atreidská učebnica (PkD:?)


Vzťahy a charakteristika

Celé tisícročia bol ich úhlavným nepriateľom rod Harkonnenov, už od čias bitky o Corrin (dovtedy boli spojenci, dokonca priatelia). Jeden ich zbabelý predok takmer pripravil ľudstvo o víťazstvo nad strojovými mozgami veľkou zradou pri moste Hrethgir. Ľudia takmer podľahli záverečnému náporu strojov, našťastie však jeden z Atreidov zachránil situáciu (čo konkrétne vykonal, zostáva doposiaľ zahalené rúškom tajomstva). Atreidi dali tohoto harkonnenského zbabelca poslať do vyhnanstva. Zaujímavosťou je, že od čias vojvodu Paula Atreida kolovala v ich žilách aj harkonnenská krv (Matka Paula Atreida lady Jessica bola dcérou baróna Vladimíra Harkonnena.)

K ich ďalším nepriateľom môžeme zaradiť Bene Tleilax (od čias verejného protestu rodu Atreidov proti ich okupácií Iksu; od čias vlády Paula "Muad´Diba" Atreida) a rod Corrino (od smrti vojvodu Leta Atreida).


"Pamäť a história sú dve strany tej istej mince. História ale máva občas sklon prikláňať sa k priaznivejšiemu pohľadu na udalosti, naproti tomu pamäť je odsúdená k tomu, ukladať do seba tie najhoršie stránky."

Helena Atreidová: Osobný denník (PkD:A)


Za čias vojvodu Paulusa a Leta Atreida bol významným obchodným partnerom rodu Terkilian Sor.

K ich najväčším spojencom v tom čase patril aj rod Vernio. 1000 rokov pred Shaddamom IV. bojovali bok po boku jednotky rodu Atreidov a Vernio v legendárnej bitke posledného odporu, známej ako Senasarské obkľúčenie na Beakkale. Niekoľko hrdinov týchto bojov bolo pochovaných priamo na mieste a na ich počesť bol na mieste konfliktu vztýčený vojenský pamätník.
Verejne protestovali proti okupácií Iksu Bene Tleilaxom a poskytli azyl dedičom rodu.

Boli dávnymi vojenskými spojencami rodu Gináz.


"Aj ten najchudobnejší rod môže byť bohatý oddanosťou. Vernosť, ktorú si je treba kupovať úplatkami alebo mzdou, je prázdna a nedokonalá a môže sa v najhoršom možnom okamihu zrútiť. Avšak vernosť, ktorá vychádza zo srdca, je pevnejšia ako diamant a cennejšia ako najčistejšia melanž."

vojvoda Paulus Atreides (PkD:A)


Všeobecne sa vedelo, že Atreidi svojich spojencov nikdy nezrádzali; vernosť si cenili nadovšetko. Vždy mali dobrý vzťah k svojim poddaným -> najmä vo svojej novodobej histórií. Boli pomerne bohatým rodom, avšak nikdy nie na ich úkor. Jedným z hesiel Atreidov bolo: "O svojich ľudí sa postaráme!" K ich kódexu patrilo podporovanie vlastných ľudí; výsledkom bola hlboká až fanatická oddanosť obyvateľstva svojmu vojvodovi.


"Obyvateľstvo si musí myslieť, že ich vládca je lepší ako oni, pretože prečo by ho inak počúvali? Vodca sa musí predovšetkým vedieť predviesť, musí dávať svojim ľuďom chlieb a hry, ktoré vyžadujú."

vojvoda Paulus Atreides (PkD:A)


Všeobecne boli skôr svetsky zameraní: počítali to, čo človek vykonal, keď bol živý; bolo to pre nich dôležitejšie než nejaký tieňový posmrtný život.


Symboly

Náramenník uniformy Atreidov - z filmu Duna D.Lyncha (1984)

Prísaha (investitúra), ktorú skladala osoba pri vstupe do služieb vojvodu rodu Atreidov:


"Ja, xy, prijímam tento nôž(meč) z rúk svojho vojvodu. Kam môj vojvoda rozkáže, tam túto čepeľ zanorím. Zasväcujem tento nôž(meč) veci svojho vojvodu a smrti jeho nepriateľov na tak dlho, dokiaľ v nás bude prúdiť krv." (D)

Uniforma - čierno-zelená, čierna alebo biela, s červenou alebo zlatou erbovou chocholkou jastraba (sokola) na ľavej strane hrude. Táto forma existovala minimálne 14 storočí, iba Arrakis nahradil starý nôž z plastocele krispelom.

Erb - vojvoda Leto Atreides po príchode na Arrakis pridal k svojmu erbu slová "Tu som a tu zostanem." Symbolom Paula "Muad´Diba" Atreida sa stala zovretá päsť.

Vlajka - čierna (biela) a zelená, zelená bola jednoznačne dominantnou farbou.

Bojový pozdrav - otvorená pravá dlaň vedľa spánku.

Mali vytvorenú aj vlastnú bojovú reč.

Vojvodský prsteň - s atreidským sokolom.

Zaujímavosti

Je známe, že členovia ich pokrvnej línie začínali rýchlo rásť až neskôr v puberte.


Planéty

Sídelnou planétou rodu bol Caladan, ktorú spravoval rod 20. generácií formou siridarského léna. Krátko pred smrťou vojvodu Leta Atreida (10 191) sa ňou stal Arrakis. Arrakis získal vojvoda Leto ako plné léno a rod Atreidov tak prevzal vládu nad planétou, na ktorej 80 rokov pred nimi vládol formou pololéna rod Harkonnenov.

Po krátkej vláde nad Arrakis utrpel rod v roku 10 191 po náhlom útoku Harkonnenov s tajnou podporou sardaukarských légií zdrvujúcu porážku. Zachránila sa iba konkubína vojvodu Leta Atreida lady Jessica a ich syn Paul Atreides. Ten vďaka svojim výnimočným schopnostiam a spojenectvu s fremenmi o 2 roky neskôr získal nielen Arrakis ale aj trón padišáha imperátora Shaddama IV. Podľa štatistík sa tento nový Imperátor stal jedným z najmasovejších vrahov v histórií ľudstva: zabil 61 miliárd ľudí, sterilizoval 90 planét, úplne demoralizoval 500 ďalších a zmietol stúpencov 40 náboženstiev.


"Rod Atreidov musí byť príkladom cti pre svoje deti, aby ony ním zasa mohli byť pre svoje deti."

prvý prejav ku Caladanskej rade (PkD:H)


Potom sa na 3500 rokov zmocnil absolútnej vlády nad Impériom jeho syn, Leto Atreides II. Po jeho smrti sa z Atreidov stala mocná náboženská sila. Rod ako konkrétna mocenská štruktúra prakticky zanikol, jeho výnimočné genetické vlastnosti a príbuznosť s ním nieslo neskôr mnoho najvýznamnejších postáv neskoršej histórie ľudstva.


Rodové prepojenia

Atreides <-> Riches - Helena Atreidová-Riches, manželka Paulusa Atreida.

Atreides <-> Harkonnen - Jessica Atreidová, Bene-Gesseriťanka, dcéra baróna Vladimíra Harkonnena, konkubína vojvodu Leta Atreida.

Atreides <-> Fremeni - Chani, matka Božského imperátora.


Osobnosti roduRody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia