Rod Riches

Z Herbert's dune


Riches je jeden z velkorodov Landsraadu.


Charakteristika

V minulosti vysoko technologicky vyspelý, v čase Harkonnenského guvernérstva na Arrakis však už ekonomicky bezvýznamný rod, ktorý neuspel v obchodných súbojoch (najmä s rodom Vernio) a podľahol politickým intrigám. Zachránil si aspoň časť svojej dôstojnosti spojením Heleny Riches s rodom Atreidov; niekoľko Heleniných sestier sa vydalo do iných rodov.

V minulosti mal Riches väzby k rodu Harkonnenov, dokonca podporovali Harkonnenmi vymyslené sprisahania, vrátane vraždy vojvodu Paulusa Atreida. Obaja spojenci sa však často nezhodli v prioritách a Harkonneni odmietali finančne podporovať prebudovanie ich ekonomickej základne, ktorú vytlačil z trhu Iks. Prevrat na Ikse a zvrhnutie rodu Vernio Tleilaxanmi im síce nakrátko pomohol k prevzatiu ich trhov, Tleilaxania však v krátkom čase výrobu opäť rozbehli a Riches bol nútený znovu sa stiahnuť.


Symboly

Znakom rodu bola richeská lampa múdrosti.


Planéty

Domovskou planétou rodu bol Riches, známy svojou veľmi vysokou strojovou kultúrou. Bol držiteľom pololéna na Arrakis pred rodom Harkonnenov (cca do roku 10 114).

Okolo planéty Riches obiehala umelá planéta (mesiac) Korona.

V období pred a počas Služobníckeho džihádu bola planéta členom Ligy vznešených, už vtedy známa svojou priemyselnou výrobou.


Ekonomika

Boli preslávení najmä miniaturizáciou. Medzi ich výrobky a obchodné komodity patrili lokalizačné majáky, ktoré sa implantovali do podkožia a slúžili na sledovanie pohybu osoby; automatické zameriavače nastavené na signál majáka; pôvodne vyrábali i maxitrajlery (prehrali však kontrakt s Gildou a výrobu prevzali Verniovia - Iks). Richeské člnky boli neohrabané stroje s nadbytkom nitov, ktoré boli akoby vyrobené robotníkmi s prízrakom džihádu za chrbtom. K ich produktom patril aj neuronôž - ponta a prístroje založené na tzv. richeskom zrkadielku.


Osobnosti rodu


Zdroj


Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia
Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar