Landsraad

Z Herbert's dune

Landsraad je vo vesmíre Duny obdoba parlamentu so zástupcami veľkorodov. Podmienkou členstva bolo miesto v správnej rade CHOAM. Pôsobil ako protiváha imperátorovi a jeho podporovateľom. Jeho Najvyššia rada rozhodovala o sťažnostiach a rozporoch medzi veľkorodmi a iných dôležitých otázkach.
Podľa dávnej tradície mohol každý člen pred ňu predstúpiť a predložiť svoje požiadavky. Rada zasadala denne. Výkonné orgány Landsraadu však tvorili ťažkopádni byrokrati. Prejednávalo sa veľké množstvo triviálnych záležitostí, ktoré sa tiahli oveľa dlhšie, než bolo nutné. Napriek všetkým sporom, rečiam a handrkovaniu sa o presnom význame protokolu alebo imperiálnych zákonov boli výsledky zúfalo mizivé. Skutočné hlavy rodov sa preto na zasadnutia rady obťažovali iba zriedkavo.


"Ten, kto vládne, na seba berie neodvolateľnú zodpovednosť za tých, ktorým vládne. Je hospodárom. To občas vyžaduje činy nesebeckej lásky, ktoré pobavia len ovládaných."

vojvoda Paulus Atreides (SD)


Landsraad sa najviac bál toho, že Imperátor by mohol pomocou svojich sardaukarov v tajnosti získať absolútnu moc. Zabrániť tomu bolo vlastne hlavným dôvodom jeho existencie. Preto bolo pre Imperátora tým najvyšším rizikom zapliesť sa do tajných dohôd s jedným rodom proti druhému. V lepšom prípade mu hrozilo vyhnanstvo a smrť, v horšom všeobecná vojna medzi ním a jeho sardaukarmi proti spojeným vojenským silám veľkorodov.

V roku 10 193 ako reakciu na prudké zníženie produkcie melanže na Arrakis schválil financie na zaplatenie žoldnierov pre prípadnú vojenskú akciu na planéte.

Jeho význam po nástupe Paula Muad´Diba na trón výrazne poklesol.

Počas vlády Božského imperátora Leta II. prestal ako inštitúcia existovať. Leto nedovoľoval žiadnu samosprávu a zrušil ho. Veľké množstvo veľkorodov ekonomicky skrachovalo a celkovo už zďaleka nemali taký politický ani ekonomický vplyv ako v minulosti. Ich úpadok neustále pokračoval...


Orgány -> Súd Landsraadu, Federálna rada veľkorodov a malorodov - Rečnícka sieň Kaitanu, Najvyššia rada, Bezpečnostná rada.
Medzinárodná bezpečnostná komisia - zaoberala sa prejednávaním a predkladaním dôkazov pri oficiálnych obvineniach vysokého stupňa dôležitosti, napr. obvinenie z vraždy člena veľkorodu a pod.

Bene Tleilax nemal povolený vstup do tohoto exkluzívneho klubu.

Hnedá a tmavofialová farba uniforiem úradníkov.

Landsraad schvaľoval oficiálne imperátorove manželky.


"V Impériu existuje "princíp individuality", vznešený, ale málokedy používaný, podľa ktorého osoba, ktorá poruší literu zákona v situácií extrémneho ohrozenia alebo núdze, môže žiadať o zvláštne zasadanie príslušného súdu, pred ktorým vysvetlí svoje činy a objasní ich nevyhnutnosť. Od tohoto princípu sa odvodzuje rada právnických procedúr, napríklad Prechodná porota, Slepý tribunál a Proces o prepadnutí."

Zákonník Impéria: Komentáre (PkD:?)


"Takto vám radí padišáh imperátor: Ak chcete zisky, musíte mať moc. Tieto slová sú pravdivé, ale pýtam sa sám seba: Kto je chátra a kto sú tí, ktorým sa vládne?"

princezná Irulán: Arrakis sa prebúdza - tajné posolstvo Muad´Diba Landsraadu (D)


Pozri aj