Paul Atreides

Z Herbert's dune


Paul Atreides alias Paul Muad´Dib alias Usúl alias Lisán al-Gharib, ummský regent (10 176 - cca 10 217)


"Začiatok je doba, kedy je treba starostlivo dbať o čo najpresnejšiu rovnováhu. To vie každá sestra z Bene Gesseritu. Skôr, než sa teda začnete zaoberať poznávaním života Muad´Diba, dbajte v prvom rade na to, aby ste ho umiestnili do jeho doby: narodil sa v 57.roku vlády2 padišáha imperátora Shaddama IV. A obzvlášť dbajte na to, aby ste ho umiestnili do jeho sveta: na planétu Arrakis. Nech vás nemýli skutočnosť, že sa narodil na Caladane a že na ňom prežil prvých pätnásť rokov svojho života. Jeho svetom navždy zostane Arrakis, planéta známa ako Duna."

Princezná Irulán: Pravá kniha o Muad´Dibovi (D)


Narodil sa na sídelnej planéte rodu Atreidov Caladan ako jediný syn vojvodu Leta Atreida a jeho konkubíny lady Jessiky. Podľa štatistík bol jedným z najmasovejších vrahov v histórií ľudstva: zabil 61 miliárd ľudí, sterilizoval 90 planét a úplne demoralizoval 500 ďalších, zmietol stúpencov 40 náboženstiev.

Mal oválnu tvár po matke, silné lícne kosti, po otcovi zdedil havranie čierne vlasy, po barónovi Vladimírovi Harkonnenovi tvar vysokého obočia a po starom otcovi vojvodovi Paulusovi Atreidovi úzky, povznesený nos a žltozelené očí. Aspoň určitý čas svojho života nosil bradu a fúzy. Od malička bol veľmi zvláštnym dieťaťom. Mával predzvestné sny a cítil, že má desivé poslanie. Ako vojvodov dedič mal samotárske detstvo, bez hier a kamarátov v svojom veku. Matka mu napriek zaužívaným pravidlám Sesterstva poskytla čiastočný benegesseritský výcvik (výcvik prana-bindú). Zároveň bez jeho vedomia prebiehal jeho výcvik mentatský, o ktorom sa dozvedel tesne pred odletom na Arrakis a rozhodol sa v ňom pokračovať. Mentorom bol Thufir Hawat. Šesť rokov bol jeho učiteľom doktor Súkovej školy Yueh. Takisto dostal bojový výcvik od legiend v svojom obore - Gurneyho Hallecka a Duncana Idaha. Títo ľudia boli nielen jeho učitelia, ale i spoločníci a dobrí priatelia. Povahou bol skôr pokojnejší, nedával najavo svoje emócie. Nechýbala mu prenikavá inteligencia a hlad po informáciách. Vedel hrať i na balisetu.

Ako 15-ročný opúšťa rodný Caladan a odchádza s celou rodinou na Arrakis. Bola to jeho prvá cesta mimo planétu. Posledný týždeň pred odletom ho navštívila Gaius Helena Mohiamová - Ctihodná matka a jeho babička (o príbuzenstve nevedel) a prinútila ho absolvovať test gom džabbárom, ktorý mal preukázať, či je skutočnou ľudskou bytosťou.


"Počul si o zvieratách, ktoré si odhryznú nohu, aby sa dostali z pasce? Tak sa chová zviera. Človek v pasci zostane, bolesť vydrží, predstiera smrť, aby mohol lovca zabiť a odstrániť hrozbu svojmu druhu."

Gaius Helena Mohiamová (D)


Skúškou úspešne prešiel -> zvládol vyššiu bolesť ako dovtedy akékoľvek iné dieťa ženského pohlavia. Dokázal pochopiť význam skúšky a mal už ako dieťa schopnosť poznať pravdu. Počas rozhovoru s Ctihodnou matkou cítil, že cesta šľachtenia ľudskej rasy Bene Gesseritom nie je správna a dostane sa do konfliktu s jeho budúcim desivým poslaním. Tiež mu naznačila nebezpečenstvo, ktoré hrozilo jeho rodine na Arrakis, i to, že pre záchranu jeho otca Leta Atreida sa nedá nič urobiť.


"Pokúšať sa pochopiť Muad´Diba bez pochopenia jeho úhlavných nepriateľov, Harkonnenov, znamená pokúšať sa chápať pravdu bez znalostí o klamstve. Znamená to pokus vidieť svetlo bez znalostí o temnote. A to nie je možné..."

princezná Irulán: Pravá kniha o Muad´Dibovi (D)


Krátko po prílete naň bol spáchaný pokus o atentát pomocou pátrača, ktorého sa mu však podarilo zneškodniť a zachrániť pritom život šedout Mapes. Tá mu na oplátku prezradila, že fremeni s určitosťou vedia, že rod Atreidov má vo svojom strede zradcu, ale že nemôžu (nevedia?) povedať, kto ním je. (Paul sa už pred odchodom dozvedel od Thufira Hawata o pláne využiť fremenov v prospech rodu Atreidov.)

Osobne nesúhlasil s otcovým rozkazom zbaviť harkonnenských prisluhovačov všetkých práv a majetku -> predpokladal, že budú bojovať o to bezohľadnejšie, ak uvidia, že kapitulácia im nič neprinesie. Celkovo sa situácia na Arrakis pre rod Atreidov nevyvíjala nijak priaznivo... a on akosi vnútorne cítil, že Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová mala pravdu, keď povedala, že pre jeho otca sa nedá urobiť nič...


"Neexistuje asi hroznejší okamih ako ten, kedy zistíte, že váš otec je iba človek - človek z mäsa a kostí."

princezná Irulán: Zobrané výroky Muad´Diba (D)


Otec mu povedal o svojom pláne predstierať podozrenie a nedôveru k lady Jessike, aby si Harkonneni mysleli, že ju podozrieva zo zrady. Ak by sa mu niečo stalo, mal aspoň on povedať matke, že o nej nikdy v skutočnosti nepochyboval. I v tomto jeho postoji videl Paul skryté náznaky zúfalstva.

Z imperiálneho planetológa Arrakis, ktorého poznal pri inšpekčnej ceste, cítil vnútornú silu a osobnosť zvyknutú rozkazovať. Všimol si, že často nehovorí pravdu pri otázkach na korenie, fremenov a piesočných červov. Pri slávnostnej večeri si všimol, že Kynes vie, že na Arrakis je vody dosť, ale nechce aby sa to vedelo. Prečo?

Počas útoku Harkonnenov na ich Arrakénske sídlo ho Yueh omámil drogami. Potom mal byť spolu s matkou zanechaný v púšti napospas červom. V toptére ich transportovali dvaja vojaci, z ktorých bol jeden hluchý, čo znemožňovalo v jeho prípade použitie Hlasu. Bol však pripravený vďaka benegesseritskému výcviku svojej matky využiť každú príležitosť na útek. Po pristátí prikázal Hlasom druhému z eskorty, aby odstránil Jessike zátku z úst. Tá následne vyprovokovala súboj, ktorý skončil smrťou hluchého vojaka. Potom primela toho druhého, aby Paulovi uvoľnil putá a ten ho vzápätí zlikvidoval.
Bol presvedčený, že to zradca Yueh nechal v toptére fremetu a preňho otcov pečatný prsteň. A že on ich poslal priamo do rúk Duncana Idaha, ktorý sa na mieste ich pristátia objavil a len tak-tak ich zachránil pred červom. Oboch ukryl na bezpečnom mieste a odletel za Kynesom pre pomoc.

Niečo sa s ním v tú noc stalo. Každú udalosť a vec vnímal so zostrenou jasnosťou a zapájal ju do aktivovaných mentatských kalkulácií. Vnímal a chápal veci rýchlejšie a presnejšie ako jeho matka, vycvičená Bene Gesseritom. Stal sa akýmsi exaktným neosobným ľudským počítačom. Táto zmena bola iba začiatkom vývoja jeho nového vedomia, ktorého zrodenie spôsobil veľký príjem korenia.
Plánoval spolu s matkou: prvoradé bolo zabezpečiť rodinný atómový arzenál, aby sa k nemu nedostali Harkonneni.
Z vysielačky sa dozvedajú správu o zničení Gildovnej banky sardaukarmi v atreidských uniformách. Cieľom bolo postaviť Gildu proti nim a zabrániť im v prípadnom úteku z planéty. Zo zachytených správ bolo zrejmé, že Harkonneni zvíťazili. Paul vtedy pochopil, že jedine púštna sila, o ktorej hovoril jeho otec, mu pomôže znovu nadobudnúť stratený titul a práva. Kľúčom bolo ovládnutie melanže.

Pochopil, že sa stal čímsi iným ako mentatom. Považoval sa za netvora (pretože necítil zármutok zo smrti svojho otca). Jeho duševné schopnosti sa pod vplyvom melanže rýchlo rozvíjali (genetické predpoklady + mentatský výcvik + rozvíjanie inteligencie + veľký prísun korenia). Mal určitý typ jasnozrivého vedomia: dokázal sondovať možné prúdy budúceho času, kalkuloval najpravdepodobnejšie budúcnosti. Vnímal spektrum možností od najvzdialenejšej minulosti do najvzdialenejšej budúcnosti -> od najpravdepodobnejšieho k najnepravdepodobnejšiemu. Videl lineárne vízie minulosti, prítomnosti a budúcnosti, všetky skombinované do trojrozmerného obrazu, ktorý mu umožňoval vidieť čas ako priestor. V kalkulácií sa mu objavila Gilda a navigátori -> jedno z možných východísk; jeho podivnosť by bola akceptovaná ako dôverne známa, značne hodnotná vlastnosť, a vždy by mal zaručený dostatočný prísun melanže, teraz preňho nevyhnutnej. Mal však iný druh zraku ako oni. Videl iný druh terénu: schodné cesty.
Vnem budúcnosti nebol schopný akokoľvek ovládať. Bezprostrednú budúcnosť - asi tak rok dopredu - videl pomerne jasne; niektoré miesta mu boli skryté -> akoby za kopcom, v tieni. Mal pocit, akoby plával na vlne času, niekedy v údolí, niekedy na vrchole - a všade okolo neho sa ostatné vlny zdvíhali a prepadali a súčasne ukazovali a vzápätí skrývali to, čo unášali na svojom povrchu. V jeho víziách platil akýsi druh Heisenbergovej neurčitosti: vynaložená energia, ktorá osvetľovala to čo videl, súčasne to čo videl aj menila. Uvedomoval si, že jasnozrivosť je svetlo, ktoré súčasne obmedzuje to, čo osvetľuje -> že je súčasne zdrojom presnosti i významnej chyby. Nebol (ešte) Kwisatz Haderach, bol niečím neočakávaným -> bol semenom, zasadeným na unikátny svet Arrakis.


"Muad´Dib skutočne videl budúcnosť, ale musíte pochopiť, aké obmedzenia táto schopnosť mala. Uvažujte o zraku. Máte oči, ale bez svetla nevidíte. Ak stojíte na dne údolia, nevidíte viac než to údolie. Práve tak si nemohol Muad´Dib vždy vybrať, akým smerom cez záhadný terén pozerať. Učí nás, že jediný nesprávny záver z proroctva, napríklad voľba jedného slova miesto iného, by mohol celkový náhľad na budúcnosť zmeniť. Učí nás, že "Vízia času je široká, avšak keď ňou prejdeš, z času sa stanú úzke dvierka." A vždy bojoval proti pokušeniu zvoliť jasný, bezpečný smer a varoval: "Taká cesta vedie vždy nadol k stagnácií."

princezná Irulán: Arrakis sa prebúdza (D)


Paul Atreides - Alec Newman vo filme J.Harrisona Frank Herbert´s Dune (2000).

Vyčítal svojej matke, čo z neho stvorila. Korenie zmenilo pri užívaní veľkého množstva každého, ale on mohol vďaka jej výcviku transplantovať túto zmenu do svojho vedomia. Nemohol ju ponechať v podvedomí, kde sa poruchy, ktoré vyvoláva, dajú potlačiť. On ich videl. Aby ju presvedčil, povedal jej o svojej sestre, ktorú tu na Arrakis Jessica porodí. Harkonneni preňho stratili svoju osobnostnú abnormálnosť, keď zistil, že oni sami sú s nimi geneticky príbuzní.


Videl 2 hlavné vetvy budúcnosti: na jednej z nich sa stretol s barónom Vladimírom Harkonnenom a pozdravil ho ako svojho dedka. Táto cesta, a to čo popri nej ležalo, ho naplnilo odporom; druhá pozostávala z dlhých úsekov neznáma a vyčnievajúcimi vrcholmi násilia. Videl na nej vojnové náboženstvo, oheň šíriaci sa vesmírom pod zeleno-čiernou vlajkou Atreidov vlajúcou v čele fanatických légií omámených nápojmi z korenia. Bol medzi nimi Gurney Halleck a niekoľko ďalších z otcových mužov a všetci niesli symbol jastraba z pozostatkov lebky jeho otca. Touto cestou sa nemohol vydať, bola to tá, ktorú staré čarodejnice benegesseritských škôl v skutočnosti chceli. (A aj dosiahli, ale nie pod svojou kontrolou, ako zrejme plánovali - pozn.) Nedokázal ich nenávidieť, rovnako ani Imperátora a dokonca ani Harkonnenov. Všetkých ich pohltila nevyhnutnosť rasy obnoviť rozpredané dedičstvo, krížiť, premiešať a vstrebať svoje rodové línie pri vytváraní veľkej, novej génovej banky. A rasa vedela iba o jednej istej ceste k tomuto cieľu -> starodávnej ceste, vyskúšanej a nezlyhávajúcej ceste, ktorá búrala všetko, kadiaľ viedla: o džiháde. Túto cestu si predsa tiež nemohol vybrať. Táto vízia ovplyvnila celý jeho ďalší život.


"Proroctvá a jasnozrivosť - ako ich podrobiť skúške navzdory otázkam bez odpovedí? Zvažujte: Nakoľko ide o skutočnú predpoveď z "vlnovej formy" (tak nazýval Muad´Dib svoju obrazovú víziu), a nakoľko o proroctvo, v ktorom si prorok prispôsobuje budúcnosť podľa svojho? A čo vnútorná harmónia prorockého aktu? Vidí prorok budúcnosť, alebo vidí jej slabé miesta, kde môže slovami alebo rozhodnutiami zasiahnuť tak, ako vedie brusič diamantov rez drahokamom pomocou svojho noža?

princezná Irulán: Súkromné rozjímanie o Muad´Dibovi (D)


Fremeni ho príjmu, ako vedel. Budú ho nazývať Muad´Dib - "Ten, ktorý ukazuje cestu". Pokiaľ žil, bol právoplatným držiteľom léna Arrakis a prekážkou pre všetkých, ktorí by si chceli deliť jej územie. Rozhodol sa, že bude takou prekážkou, ktorá im uviazne v krku a udusí ich.

Krátko potom, ako sa sami vydali na ďalšiu cestu, priletel Idaho s Kynesom a fremenmi a zaviedol ich do núdzového úkrytu -> starej imperiálnej botanickej stanice. Tam predložil Kynesovi plán... a ponúkol mu svoju bezvýhradnú úplnú oddanosť. Takýto záväzok žiaden Atreides nikdy neporušil.
Kynesom ponuka otriasla -> videl, že bola mienená smrteľne vážne.
V ich úkryte bohužiaľ nefungoval generátor poľa, chrániaci pred odhalením dištančnými detektormi. Vzápätí po jeho ponuke naň zaútočili sardaukari. Duncan Idaho zomiera pri pokuse o získanie času na jeho útek...

Uteká spolu s matkou a Lietom Kynesom. On sa od nich oddelil, oni pokračovali podľa jeho pokynov k ukrytej toptére. Vleteli podľa Kynesovej rady do búrky a snažili sa dostať do jej vrcholu. Vďaka svojim nadmentatským schopnostiam bol Paul schopný analyzovať prúdy a sily v centre búrky a využiť ich na záchranu. Núdzovo pristál s poškodenou toptérou.
Putovali spolu cez púšť a hľadali fremenov. Narazili na nich v kotline Tuono, neboli však veľmi priateľskí. Chceli telesnú vodu jeho matky. Jessica Stilgara (vodcu skupiny) prekvapujúcim útokom odzbrojila. Po sľube, že fremenov naučí boj bez zbrane, dostali sľub prístrešia a ochrany. Paul sa tu stretol prvýkrát z Chani -> dievčaťom zo svojich prorockých snov na Caladane. Vydali sa na cestu do síča Tabr.


"V Čase rozjímania nám Muad´Dib hovorí, že skutočný začiatok svojho vzdelania vidí v prvých stretoch sa základnými požiadavkami života na Arrakis. Vtedy sa naučil, ako napichovať piesok, aby predpovedal počasie, naučil sa reči vetra zabodávajúceho ihličky do kože, poučil sa, ako svrbivo môže štípať piesok v nose, ako zhromažďovať vzácnu vlhkosť svojho tela okolo seba a strážiť ju a uchovávať. Keď sa jeho oči sfarbili Ibádovou modrou, zvládol umenie šakobsy."

Stilgarov predhovor k dielu Muad´Dib, človek od princezny Irulán (D)


V Jaskyni hojnosti ho Jamis - fremen, ktorého odzbrojil a omráčil pri prvom stretnutí so Stilgarovou skupinou - ako zástupcu jeho matky vyzval na súboj. Mal tak potvrdiť vzťah Jessiky a legendy. Napriek handicapu pomalšieho útoku (bol zvyknutý na boj so štítom) ho bez väčších problémov porazil.
Stilgar mu potom, ako sa vysvetlilo, že váhanie pri súboji nebolo preto, že chcel predlžovať Jamisovo utrpenie, ale preto, že ešte nikdy človeka v priamom súboji nezabil a ani ho nechcel zabiť (musel - výzva tahaddí musí vždy skončiť smrťou), slávnostne udelil tajné kmeňové meno Usúl - základňa piliera. On si následne vybral svoje verejné meno... Paul Muad´Dib. Fremeni ich definitívne prijmú medzi seba...

Zúčastnil sa Jamisovho pohrebného obradu a s pohnutím ho označil za svojho priateľa, ktorý ho naučil, že keď zabiješ, vždy za to zaplatíš... a daroval mŕtvemu vlhkosť - slzy, čo fremeni považovali za vyjadrenie nesmiernej úcty a smútku.

Stále sa mu vracal obraz možnej budúcnosti; fanatické pluky pod zeleno-čiernou zástavou Atreidov rozsievajúce teror s výkrikmi "Muad´Dib" na perách...zaumienil si, že niečo také nesmie nikdy dopustiť. Bude to však takmer nemožné, videl svojim nadmentatským vedomím, že ani jeho smrť by túto cestu neodvrátila. Jeho vedomie krátko pred odchodom ovládla jediná jasná myšlienka: "Moja matka je mojim nepriateľom. Nevie to, ale je. To ona prináša džihád. Priviedla ma na svet a vycvičila ma. Je mojim nepriateľom."

Po príchode do síča Tabr ich čakala správa o smrti Lieta Kynesa. Spoznáva Harah (vdovu po Jamisovi) a jej dvoch synov, za ktorých podľa fremenských zákonov preberá zodpovednosť. Dozvedá sa o prenasledovaní fremenov sardaukarmi, kôli čomu budú musieť síč zakrátko opustiť. Cítil, ako ho fremenský spôsob života čoraz viac vťahuje do seba. Viedol však k náboženskej vojne - džihádu, ktorému on chcel so všetkých síl zabrániť.
Krátko nato sa zúčastnil obradu, pri ktorom sa z Jessiky stala skutočná fremenská Ctihodná matka. Napil sa z Vody života, premenenej jeho matkou (súčasť obradu). Bola to prakticky čistá esencia korenia, čo spôsobilo veľmi intenzívnu aktiváciu jeho predzvestných schopností. Chani ho odvádza preč z miesta obradu, pretože jeho sila aktivovala predzvestné predstavy i u ostatných fremenov -> tí sa však tohoto svojho skrytého nadania - stimulovaného melanžou - desili. Keď droga dokončila svoje dielo, uvidel pred sebou obraz budúcnosti: čakal ho s Chani krátky čas pokoja a mieru, čas jeho skrývania sa medzi fremenmi. Videl sily stretajúce sa v rozhodujúcom boji, ktorý rozhodne o smerovaní budúcnosti galaxie...a spojil sa s Chani i fyzicky. Stala sa jeho prvou a jedinou láskou v živote.

Jeho videnie budúcnosti mu spôsobovalo často problémy orientácie v čase. Pre potreby normálneho fungovania v prítomnosti bolo nutné držať videnú budúcnosť v pamäti ako čosi, čo má vnútornú hodnotu minulosti. Inak mu minulosť, prítomnosť i budúcnosť splývala do jedného časovo zmäteného obrazu.


"Vodcovstvo sa nemôže vyhnúť jednému problému: Kto bude hrať boha?"

Muad´Dib (z Ústnej Histórie, BID)


Prešli dva roky a Paul už má s Chani syna Leta. Rovnako sa narodila jeho sestra Alia. Počas týchto rokov rástla jeho moc medzi fremenmi -> učil ich boj muža proti mužovi, starci v rade ho počúvali a riadili sa jeho radami. Jeho zeleno-čierna zástava s vodolinkou sa už stala legendou. Pri vysvecovaní fedajkínov prisahal vernosť Stilgarovi, ktorý prebral vodcovstvo fremenov po smrti Lieta Kynesa. Nájazdy Harkonnenov ubúdali, pretože dal fremenom zbrane, ktoré spôsobovali ťažké straty ich leteckým silám. (Zrejme ich získal od [pašerák]ov a bol to nejaký druh protileteckých zbraní - autor.) Stránil sa rituálov, pri ktorých sa používala premenená Voda života -» obával sa účinkov takto koncentrovaného výťažku melanže na svoje vedomie. Čím viac bojoval proti nadchádzajúcemu džihádu, tým väčší bol zmätok, ktorý pretkával jeho jasnozrivosť. A mal vízie, ktoré mu povedali, že s jeho sestrou Aliou budú problémy...
Zúčastnil sa prepadu Arrakénu, kde na pohrebnej hranici našiel pozostatky svojho otca Leta Atreida. Jeho lebku uložil do skalnej mohyly nad priesmykom Harg. Jediné, čo ešte nedokázal bola jazda na piesočnom červovi... a jeho vodcovstvo tým značne trpelo.

Jeho "pasovania" za jazdca piesku v ergu Habbanya sa zúčastnila i Chani, ako sajadína sledujúca dodržanie pravidiel obradu. Pri skúške privolal najväčšieho piesočného červa, akého kedy niekto videl alebo o ňom počul -> červa dlhého vyše jedného kilometra. Zvládol ho a stal sa plnohodnotným fremenským jazdcom piesku.

Rozhodol sa cestovať 20 tĺkov na juh, aby konečne na vlastné oči videl centrálne územie fremenov, svojho syna a rodinu, ktorí sú tu ukrytí pred vyčíňaním sardaukarov. Potreboval si v pokoji usporiadať myšlienky pred búrlivými dňami, ktoré videl vo svojej budúcnosti. Vzápätí Stilgar, presvedčený, že ho Paul - potom ako sa stal plnohodnotným fremenským bojovníkom - vyzve na súboj, zvolal zhromaždenie vodcov. Paul bol však rozhodnutý nevyzvať ho, pokiaľ to nebude absolútne nevyhnutné. (Je však naznačené, že súboj by mohol byť spôsobom ako sa vyhnúť džihádu.)

Počas prvého dňa cesty zahliadli malú prieskumnú ornitoptéru pašerákov. Paul si uvedomuje, že aj pašeráci sú harkonnenskými hliadkami vytláčaní hlbšie do púšte a stávajú sa tak pre nich nebezpečenstvom -> mohli by uvidieť niečo, čo nie je určené pre ich oči. Pri útoku narazí na Gurneyho Hallecka. Paul považuje ich stretnutie za dobré znamenie. Dovtípil sa, že Gurney zostal na planéte preto, aby sa mohol pomstiť Rabbanovi. Ten znovu vstupuje do jeho služieb a naznačuje mu, že nie všetkým členom jeho skupiny možno plne dôverovať.
Fremeni zostatok pašeráckej skupiny odviedli do Vtáčej jaskyne, aby rozhodli o ich ďalšom osude. Tam dochádza ku stretu desiatich sardaukarov maskovaných za pašerákov a fremenov. Kým Paul boj zastavil, zostali z nich nažive iba traja - ich vodcom bol kapitán Aramšám. Fremeni stratili iba 2 mužov. Vzdali sa a on im povie, kto je. Zabezpečí to tak, aby vo vhodnej chvíli utiekli a podali správu imperátorovi, že Atreides je nažive.

Zdá sa, že pomocou svojej nadmentatskej schopnosti pochopil podstatu existencie melanže i spôsob, ako jej produkciu a tvorbu úplne zničiť. Tým, že ju mohol zničiť, mal ju pod kontrolou.

V konfrontácií so Stilgarom ho odmietne vyzvať na súboj, odmietne zbaviť kmeň jeho sily a múdrosti. Zrušil plánovanú cestu na juh a dal zavolať Jessiku sem do Vtáčej jaskyne, aby našla spôsob, ako donútiť mladých mužov kmeňov, aby ho akceptovali ako vojvodu Arrakis.
Jessica mu po príchode odovzdala správu odobratú harkonnenskému poslovi, z ktorej jednoznačne vyplývalo, že Rabban bol ponechaný vlastnému osudu a nemôže čakať žiadne posily zvonka. Hovorilo sa v nej, že jeho ťažba melanže je hlboko pod stanovenými kvótami, a že musí z Arrakis vyžmýkať viac s ľuďmi, ktorých má k dispozícií. Rabban opevnil dediny a stratil tak iniciatívu a mobilitu. Paul ho tak dostal presne tam, kde ho chcel mať...
V prejave pred zhromaždenými fremenmi ich presviedča o zbytočnosti boja o nástupníctvo so Stilgarom. (Tento výstup vymyslela práve Jessica spolu s ním a Stilgarom.) Presviedča ich, že by si pred bojom nemali ničiť vlastné nože. Upriami ich pozornosť na nový cieľ. Navlečie si na prst vojvodský pečatný prsteň, o ktorom si prisahal, že ho bude nosiť až vtedy, keď bude pripravený viesť fremenské oddiely do boja a uplatniť tak nárok na Arrakis ako na svoje právoplatné léno. On je vládcom Arrakis -> z vôle imperátora i z ich vôle. Stilgara ako múdreho a silného vodcu bude potreba, až sa dovolá svojich práv. Nemienil dokazovať svoju vládu nad Arrakis tým, že pripraví každý fremenský kmeň o vodcu. Fremeni ho ako vládcu bez výhrad prijímajú a Stilgar mu slávnostne prisahá vernosť.

Paul zvolal poradné zhromaždenie, kde vodcom predostrel plán na znovudobytie Arrakis.

Keď chce k Jessike uviesť Gurneyho Hallecka, nachádza ho s nožom priloženým k jej chrbtu, presvedčeného, že ona zradila vojvodu Leta. V priamej konfrontácií ho presvedčí o jeho veľkom omyle.


"V mladosti patrí k najhorším okamihom, keď chlapec zistí, že jeho otec a matka sú ľudské bytosti, ktoré spája láska, akú nebude môcť naozaj okúsiť. Je to strata, je to prebudenie do skutočnosti, že svet je tam a tu a že sme v ňom sami. Ten okamih prináša so sebou celú pravdu; človek sa mu nemôže vyhnúť. Ja som svojho otca počul, keď o mojej matke hovoril. Ona nie je zradca, Gurney."

Paul pri presviedčaní Gurneyho Hallecka (D)


Gurney žiadal za pošpinenie jej cti svoju smrť. Samozrejme táto žiadosť bola odmietnutá a vzťahy sa vrátili do správnych koľají. Počas tejto konfrontácie sa rozhodol, že sa pokúsi premeniť Vodu života, podobne ako Ctihodná matka, že sa pokúsi stať sa skutočným Kwisatzom Haderachom. Nevidel totiž ohrozenie matky svojim jasnozrivým vedomím na žiadnej z cestičiek budúcnosti a preto sa rozhodol, že do hmly, ktorá zahaľuje väčšinu budúcnosti musí vidieť. Jeho telo si navyše zvykalo na dávky korenia a jasnozrivé vízie sa dostavovali čoraz zriedkavejšie...a boli stále nejasnejšie.
Po jej požití upadá na 3 týždne do hlbokej kómy, ktorej príčinu okrem neho nik nepoznal. Všetky pokusy jeho matky prebrať ho k životu zlyhali, poslala preto po Chani ako poslednú nádej. Tá tušila, že Paul sa mohol pokúsiť o premenu Vody života a pomocou jej nezušľachtenej kvapky ho privádza späť do života. Pokúsil sa o premenu a uspel... stal sa Kwisatzom Haderachom, mužským proťajškom Ctihodnej matky. Spája sa svojim vedomím s Jessikou a žiada ju, aby mu ukázala miesto, kam Ctihodná matka nemôže vkročiť. Ona odmieta ale sile jeho vedomia nedokáže odolať.

"V každom z nás je starodávna sila, ktorá berie, a iná starodávna sila, ktorá dáva. Muž môže celkom bez problémov stáť tvárou v tvár tomu miestu, kde sa nachádza berúca sila, ale je preňho takmer nemožné preskúmať dávajúcu silu bez toho, aby sa pritom nepremenil na niečo odlišné od človeka. Pre ženu platí obrátená situácia. Tieto prejavy, ktoré máme v sebe, sú tak prastaré, že sú zakotvené v každej jednotlivej bunke nášho tela. Sme týmito silami utváraní. Môžeš si povedať: Áno, chápem, že niečo také môže existovať. Ale keď nahliadneš do svojho vnútorného ja a bez ochrany sa ocitneš zoči-voči surovej sile svojho vlastného života, uvidíš svoje nebezpečenstvo. Najväčším nebezpečenstvom pre darcu je sila, ktorá berie. Najväčším nebezpečenstvom pre príjemcu je sila, ktorá dáva. Je rovnako ľahké byť zničený dávaním i braním. Ja som ten, v ktorom sa všetko zbieha. Nemôžem dávať bez toho, aby som nebral, a nemôžem brať bez toho, aby som dával..."

Videl v kóme súčasnosť: priestor nad Arrakis bol preplnený loďami Gildy. Bol tam i padišáh imperátor Shaddam IV., jeho Hovorkyňa pravdy Gaius Helena Mohiamová a 5 légií jeho sardaukarov. Bol tam barón Vladimír Harkonnen s Thufirom Hawatom a siedmymi loďami prepchatými všetkými vojakmi, ktorých mohol povolať do zbrane. Boli tam prepadové jednotky každého veľkorodu. Čakali na povolenie Gildy, aby mohli pristáť. Tá to všetko sama spôsobila, keď rozšírila zvesti o chaose na planéte a znížila ceny za prepravu vojsk na takú úroveň, že aj najchudobnejšie rody hore čakali, aby mohli Arrakis vyplieniť.
On mal však v ruke najsilnejšiu zbraň: možnosť úplne zničiť produkciu melanže na Arrakis - raz a navždy. Gildu zadržovalo to, že všetci jej navigátori so svojou predzvestnou schopnosťou ho neboli schopní nájsť a strach zo zničenia melanže... všetky línie budúcnosti sa zbiehali na Arrakis, na ktorú sa neodvážili zaútočiť, pretože zasiahnuť by znamenalo stratiť to, čo museli mať...a teraz boli zúfalí. Všetky cesty viedli do temnoty. (Ale ani on nemohol vidieť čo sa deje uprostred sféry vplyvu navigátora Gildy. Bola to akási forma blokády -> človek so schopnosťou predzvestného vnímania nemohol vidieť iných s rovnakou schopnosťou. Dokázal odhadnúť prítomnosť iného, nevidel ho však, ani ľudí, ktorí s ním mali zhodný cieľ a boli k nemu lojálni.)

V rukách nepriateľa bol už iba Arrakén a panva, v ktorej ležal. Všetky ostatné pevnosti, posádky a mestá boli zničené, v rukách fremenov alebo odrezané od zásobovacích trás. Gilda dovolila pristáť iba imperátorovi, jeho 5 légiám sardaukarov a harkonnenským silám.
Paul si zvolil veliteľské a telekomunikačné centrum v Štítovom vale. Nechal utiecť sardaukarov zajatých vo Vtáčej jaskyni, aby mohli informovať padišáha imperátora o jeho existencií. Vo svojej stratégií hodlal využiť Koriolisovu búrku, ktorá sa blížila k Štítovému valu. Chcel preraziť atómovým výbuchom dieru do tejto prírodnej prekážky a otvoriť tak cestu búrke do panvy. Jej elektrostatický náboj by skratoval ochranné štíty. Následne hodlal použiť rakety a delostrelectvo. Veril, že na použitie atómovej zbrane nezareagujú sily veľkorodov rovnakým protiútokom -> dôsledkom by mohlo byť zničenie melanže. Navyše Veľká konvencia nezakazovala použitie atómových zbraní proti prírodným útvarom. Do plánu útoku boli zapojení i domorodí obyvatelia Arrakénu, aj keď im Stilgar veľmi nedôveroval. Po zverstvách, ktoré na nich páchali sardaukari sa však ochotne postavili do prvej línie bez ohľadu na hrozné straty. Ich nenávisť bola obrovská a čerstvá, preto sa ich Paul rozhodol použiť ako úderné jednotky.
Mal pripravený i náhradný plán, ak by imperátor (potom čo sa dozvie, že je nažive) uznal jeho nárok na Arrakis. Zaútočil by iba na harkonnenské jednotky. K tomu však nedošlo.

Južnú stenu Štítového valu odpálil atómovým výbuchom sám Gurney Halleck. (Za čias Alie Atreidovej potom túto medzeru prekračoval široký kanát, ktorý bránil vstupu červom.) Búrka, ktorá mala teraz voľnú cestu, svojim elektrostatickým nábojom skratovala ochranné štíty lodí a delostrelci paľbou znemožnili štart všetkých lodí.
Krátko po útoku sa dozvedel o prepade síča Tabr, zajatí Alie a smrti svojho syna Leta.
V boji jeho fremeni porazili sardaukarské légie a on sa so Stilgarom a Gurneym vrátil do vládneho sídla v Arrakéne, do toho istého, kam ako pätnásťročný prišiel so svojimi rodičmi prevziať léno Arrakis... bol to symbol a Paul sa rozhodol mať tu svoje sídlo a dovŕšiť tak i symbolicky svoje víťazstvo.
Svojim vnútorným zrakom v každej medzere bariéry času videl zúriť džihád -> zdalo sa, že jeho boj proti nemu bol márny. Dal si privolať zajatého sardaukara, aby odoslal odkaz imperátorovi: Ak zloží zbrane a dostaví sa za ním do sídla v Arrakéne, zaručuje mu absolútnu bezpečnosť.
Svojim vnútorným zrakom sa dozvedel, že Alia zabila baróna Vladimíra Harkonnena krátko predtým, ako našli jeho telo v troskách sardaukarského poľného stanu. Rovnako i Rabban bol mŕtvy.

Zo Stilgarovho chovania si uvedomil, že sa premenil z fremenského naíba na jeho uctievača a pocítil z toho strašidelný závan džihádu. Trpko vnímal svoju "božskú" premenu v očiach ostatných. Všetci tušili, že sa musí dostať na trón, ale nemohli vedieť, že to urobí preto, aby sa ešte pokúsil zabrániť džihádu. Kľúčom k trónu bola Irulán.

Tesne pred príchodom imperátora so suitou sa dozvedel, že je medzi ňou i Thufir Hawat... a spomenul si, ako v jednej z časových ciest niesol Thufir otrávenú ihlu, ktorú mal použiť na imperátorov rozkaz... V skupinke zbadal i Feyd-Rauthu Harkonnena (posledného z žijúcich dedičov) a tvár, ktorú nikdy v čase ani mimo neho nevidel - tvár Hasimira Fenringa. Bol mu odoprený pohľad na tohoto človeka, pretože on je tým, kto ho zabije? Bola tam aj Gaius Helena Mohiamová a princezná Irulán.
Uvidel Thufira Hawata a požiadal, aby ho pustili k nemu. Thufir sa ospravedlnil Jessike za to, že ju považoval za zradkyňu. Odmietol zradiť Paula a zomrel v jeho náručí...
Padišáh imperátor Shaddam IV. Paula obvinil z porušenia Veľkej konvencie a vyhrážal sa útokom spojených vojenských síl veľkorodov, ktoré boli zhromaždené na orbite planéty. Paul prikázal agentom Gildy, aby tieto sily okamžite odvolali, inak zničí navždy produkciu melanže na Arrakis. Tí, vedomí si, že by to znamenalo zánik Kozmickej gildy i Impéria, aj toho, že je to skutočne schopný spraviť (boli to navigátori a mali určité predzvestné schopnosti), splnili jeho rozkaz.
Oznámil Ctihodnej matke Gaius Helene Mohiamovej, že on je tým vytúženým Kwisatzom Haderachom Bene Gesseritu, nikdy však ich príkazy plniť nebude. Naznačil jej iba, že ich riešenie zabrániť degenerácií ľudského rodu regulovaným krížením je chybné.
Požiadal Shaddama IV. o ruku jeho najstaršej dcéry princeznej Irulán. Ten bol spočiatku proti, ale Irulán a Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová ho nakoniec presvedčili (aj tak nemal inú možnosť). Chani mu ponúkla odchod z jeho života. On to však jednoznačne odmietol.

Gurney žiadal Paula o možnosť zabiť Feyd-Rauthu Harkonnena, aby sa tak mohol pomstiť za krivdy, ktoré na ňom a jeho rodine tento rod napáchal. Najskôr mu ho Paul chcel prenechať, no imperátor postavil vec ako kanly, ktorá mala presné pravidlá. Preto sa rozhodol na Feydovu výzvu odpovedať sám.
Imperátor v súboji videl novú šancu a tak ho rád schválil a poskytol Feyd-Rauthovi vlastnú dýku. Paul videl svojim jasnozrivým vedomím iba celistvú búrkovú stenu -> časový nexus, ktorý rozhodol o ďalšom priebehu dejín. Bol slepý... rasa ľudských bytostí už nevedomky pochopila, že upadla do stagnácie, vycítila, že sa vyčerpala a teraz vytušila iba to, že potrebuje chaos, zmätok, v ktorom sa gény premiešajú a silní, noví kríženci prežijú. Celé ľudstvo bolo v tomto okamihu v strehu ako neuvedomelý jediný organizmus... a Paul pochopil, aký márny bol každý jeho pokus čokoľvek z toho zmeniť. Teraz vedel, že džihád bude. Jeho légie sa budú z Arrakis vydávať na výpravy i bez neho. Potrebovali iba legendu a tou sa on už stal. Ukázal im cestu a dal im dokonca do rúk oťaže ku Gilde, ktorá musela mať korenie, aby mohla existovať. Ak tu zahynie, povedia, že sa obetoval, aby ich mohol viesť jeho duch. Ak prežije, povedia, že sa Muad´Dibovi nemôže nikto postaviť.
Feyd-Rautha bol veľmi dobrým súperom. Predstieral pomalosť pohybov, akoby bol navyknutý na štít a potom bleskovo zaútočil a škrabol ho do ľavého ramena. Na dýke bol omamný prostriedok, ktorý Paul vzápätí zneutralizoval. Predstieranú slabosť následne využil pri protivýpade, kedy uštedril Harkonnenovi rovnaké zranenie. Vzápätí došlo k útoku, pri ktorom sa Feyd pokúsil použiť otrávenú ihlu v opasku. V snahe uhnúť sa jej (Paradox! Nemal by byť proti jeho účinku imúnny? Možno extrémne rýchlo účinkujúce jedy nedokáže včas neutralizovať?) stratil rovnováhu a spadol, víťazstvo mu však aj tak neuniklo.
Imperátor následne požiadal Hasimira Fenringa, aby dokončil to, čo nedokázal Feyd-Rautha. Pri pohľade do jeho očí Paul pochopil, prečo ho nikdy v pradive jasnozrivosti nevidel. On bol totiž takmer Kwisatzom Haderachom, nebyť drobnej genetickej odchýlky -> preto skončil ako eunuch a svoje nadanie venoval záludnostiam a vnútornej osamelosti. Pocítil k nemu hlboký súcit a pocit prvej bratskej spolunáležitosti v živote, ktorý vycítil i sám Fenring. Odmietol preto imperátorovu žiadosť.


"Jediným aktom predpovedania presnej budúcnosti vniesol Muad´Dib prvok vývoja a rastu do samotnej predzvestnej vízie, ktorej prostredníctvom videl existenciu ľudstva. Tým vniesol neistotu do seba samého. Pretože hľadal absolútnu pravdu usporiadanej predzvesti, posilnil neusporiadanosť a skreslil predpoveď."

zensunnitský výrok (DD)


Paul ponúkol Shaddamovi léno na Salusa Secundus, sídelnej planéte rodu Corrino (faktické vyhnanstvo). Rozhodol sa upraviť drsné podmienky na tejto planéte, aby z nej urobil záhradu plnú láskavosti. Imperátorovi bolo jasné, že cieľom je v prvom rade zničiť spôsob "tvorby" jeho sardaukarov.
Na Arrakis bude tiecť voda na voľnom priestranstve a budú tu zelené oázy, bude tu však i púšť a divoké vetry a utrpenie, aby sa človek zocelil... tak to fremenom sľúbil Muad´Dib.
Imperátorovi nezostalo nič iné, iba so svadbou Paula a Irulán súhlasiť. Za vyjednávača si Paul zvolil Jessiku a Chani. Chcel všetky imperátorove podiely v spoločnosti CHOAM ako veno, pre Gurneyho Hallecka titul kniežaťa a členstvo v správnej rade spoločnosti a ďalej Caladan ako léno. Pre každého Atreida, ktorý sa dožil dnešných dní, nejaké hodnosti a nižšie úrady.
Fremeni čo dostanú, dostanú do neho - od Muad´Diba. Chcel menovať Stilgara do funkcie guvernéra Arrakis.


II. ČASŤ