Hlas

Z Herbert's dune

Hlas - kombinovaný výcvik, vypracovaný školou Bene Gesserit, umožňuje benegesseritskej majsterke (alebo majstrovi) ovládať človeka iba príslušným zafarbením hlasu. K tomu, aby sa dal účinne použiť, musela členka Bene Gesseritu najskôr človeka analyzovať, zaregistrovať hlas a vzorec chovania.