Wellington Yueh

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Yueh)
Doktor Wellington Yueh - Dean Stockwell vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Wellington Yueh (10 082 - 10 191), doktor lekárskych vied zo Súkovej školy -> promoval v roku 10 112. Ženatý s Wannou Marcusovou z Bene Gesseritu (10 092-10 186?). Mal topornú chôdzu, tichý a vysoký hlas, maslovú pleť, čierne(?) oči, hranatú hlavu s purpurovými perami, vyčnievajúcimi lícnymi kosťami, úzkou bradou a dlhými zvesenými fúzikmi. Dlhé, ebenovo čierne vlasy mal prevlečené nad ľavým ramenom cez strieborný prstenec Súkovej školy. Na čele nosil diamantové tetovanie imperiálneho kondicionovania. Celkovo pripomínal drevenú bábku.


Bol navonok človekom bez zmyslu pre humor, strohý a odmeraný.

Nemal deti a často rozmýšľal, prečo mu ich žena nedala. Zo zdravotných dôvodov to nebolo, uvažoval o skrytých dôvodoch Bene Gesseritu. Známy hlavne ako zradca vojvodu Leta Atreida a prvý človek, u ktorého bolo prelomené imperiálne kondicionovanie.

V roku 10 166 pracoval na planéte Riches, u dávneho spojenca Harkonnenov. Pridelila ho sem Súkova škola, aby tu skúmal možnosti vytvorenia rozhraní medzi človekom a strojom s cieľom možného nahradzovania končatín a orgánov ich umelými náhradami (kyborgovia). Zdá sa, že Tleilaxania toto dokázali biologicky pestovaním orgánov a končatín vo svojich regeneračných nádržiach.

Hoci barón Vladimír Harkonnen, ktorý trpel neznámou chronickou chorobou, zaplatil za jeho služby rodu Riches, doktor Yueh odmietol spolupracovať. Bol hlboko ponorený do technických výskumov na vedeckom satelite Korona, obiehajúcom okolo planéty Riches a nemal žiaden dôvod ich prerušovať.
Piter de Vries, ktorý bol na Riches vyslaný barónom, aby dojednal detaily, sa neodvažoval bez neho vrátiť. Nakoniec sa mu ho podarilo presvedčiť ponukou obrovskej finančnej odmeny (ktorú hodlal využiť na pokračovanie svojich výskumov), aby sa chorobu aspoň pokúsil diagnostikovať. Yueh nakoniec súhlasil.
Chorobu úspešne zdiagnostikoval, a to najmä vďaka svojej manželke Wanne, ktorá mu o tomto druhu chorôb, ktoré zvykol využívať Bene Gesserit, a o ktorých nehovorilo ani súkovské učenie, povedala. Yueh barónovi vysvetlil, že k nákaze mohlo dôjsť iba vedomým úsilím Ctihodnej matky. A rovnako mu oznámil, že žiadna známa liečba neexistuje a odcestoval späť na Riches. Jedinou možnosťou bol samotný Bene Gesserit.
(Z originálnych románov Franka Herberta vyplýva, že Barón bol tučný kvôli svojej genetickej dispozícií a prejedaniu.)

Peniaze od baróna investoval do svojho výskumu a urobil veľké pokroky v spojení biologického nervu a elektronického receptora. Otvoril rodu Riches nové obchodné možnosti a ten sa mu odvďačil majestátnou vilou a rozsiahlymi pozemkami na krásnom polostrove Manha na planéte Riches.

V roku 10 174 si ho dlhodobo prenajal vojvoda Leto Atreides, aby sa pokúsil zachrániť život ťažko raneného Rhombura Vernia. (V podstate tak urobila Rhomburova konkubína Tessia al-Reillová, vojvoda Leto súhlasil až neskôr.) Odcestoval preto dlhodobo na Caladan, kde sa mu podarilo vytvoriť z princa dokonale fungujúceho kyborga.

Podľa Duny ho Jessica poznala 6 rokov, teda od roku 10 185. To je ale v rozpore s údajmi z Predohier, kde ho poznala ešte pred narodením Paula, teda minimálne 15 rokov. Autori Predohier to vysvetľujú nasledovne: Medzi koncom poslednej Predohry a Dunou je časová medzera, ktorú chcú vyplniť ďalšou trilógiou a dovysvetľovať tento rozpor. Tvrdia, že v čase, keď Yueh ošetroval Rhombura, nepatril k blízkej domácnosti vojvodu Leta. Preto sa tento kontakt v Dune "nespomína".
Ďalší problém je s jeho ženou: v Predohrách je zmienka, že nemohla mať deti pre v minulosti utrpený úraz, v Dune, že jej to BG zakázal. Autori Predohier tvrdia, že Yueh až neskôr zistil, že úraz nemal vplyv na jej plodnosť.

6 rokov bol učiteľom mladého Paula Atreida, ktorého mal veľmi rád.
V noci pred útokom Harkonnenov na Arrakis a rod Atreidov zlikvidoval stráže v miestnosti so štítovými generátormi pre Arrakénske sídlo a vyradil ich z činnosti. Zabil vtedy i pašeráka Tueka a šedout Mapes. Zasiahol vojvodu Leta ochromujúcou šípkou, keď sa skláňal nad zomierajúcou Mapes. Plánoval však smrteľnú pascu na baróna Vladimíra Harkonnena -> vymenil vojvodov umelý zub za nový, obsahujúci jedovatý plyn a dal mu inštrukcie ako ho použiť. Na oplátku sľúbil zachrániť pred Harkonnenmi jeho ženu a syna.


"Yueh! Yueh! Yueh!" spieva sa v refréne. "Zaslúžil by si viac, než milión smrtí."

princezná Irulán: Detská minulosť Muad´Diba (D)


Doktor Wellington Yueh - Robert Russell vo filme Johna Harrisona Frank Herbert´s Dune (2000).

Dôvodom jeho zrady bolo zajatie a mučenie jeho milovanej ženy Wanny Harkonnenmi. Uzatvoril s barónom Vladimírom Harkonnenom písomnú zmluvu, v ktorej sa ten zaväzoval, že ak mu doktor dodá vojvodu Leta Atreida, zbaví jeho ženu utrpenia. Tušil, že je už zrejme mŕtva, musel mať však istotu. Vojvodu Leta si veľmi vážil a mal rád celú jeho rodinu, puto k žene však bolo silnejšie. Vojvoda bol jeho "trofejou", ktorá mu umožnila prístup k barónovi a priame poznanie pravdy o jej osude (naučila ho niektorým benegesseritským schopnostiam). Zároveň bol i nástrojom pomsty za utrpenie, ktoré jej i jemu barón spôsobil. Vedel, že sám sa k barónovi dosť blízko nedostane, ale vojvodu bude chcieť mať blízko, aby sa ním mohol potešiť, aby sa mohol vystatovať...

Omámil a spútal lady Jessiku a jej syna. Zároveň varoval baróna Vladimíra Harkonnena pred nebezpečenstvom, ktoré preňho predstavuje ich výcvik. Na základe jeho varovania sa barón rozhodol ich radšej zlikvidovať.
Yueh poradil Harkonnenom, aby ich odviedli na určité miesto do púšte, kde sa o nich postará červ a počasie. Dokonca doporučil i toptéru, ktorou tam majú byť dopravení -> prispôsobenú do púšte. Tajne ju označil znakom svojho rodu, nastrihol v nej bezpečnostné pásy a uložil do nej fremetu. Vložil do nej vojvodský pečatný prsteň pre Paula a odkaz. Zároveň dal nejakým spôsobom Idahovi presné inštrukcie, kam a kedy má letieť s toptérou. Splnil tak sľub, ktorý dal vojvodovi...

Je zaujímavé, že kondicionovanie nebolo ani tak prelomené túžbou oslobodiť svoju ženu (vnútorne cítil, že je pravdepodobne už mŕtva), ako túžbou zlikvidovať pôvodcu jej utrpenia - baróna Vladimíra Harkonnena. Tajomstvo o možnosti zlomiť imperiálne kondicionovanie malo zostať utajené i pred samotným Imperátorom. Barón mu poslal správu, že Yueh bol doktor, ktorý si neprávom robil nárok na kondicionovanie, že bol falošným doktorom.

Keď predstúpil pred baróna, už po niekoľkých jeho slovách vycítil, že je jeho žena už dávno mŕtva. Vzápätí zahynul rukou barónovho mentata Pitera de Vriesa...


"Nepokúšajte sa mi odpustiť. Nechcem vaše odpustenie, aj tak nesiem ťažké bremeno. To, čo som urobil, urobil som bez nenávisti a bez nádeje, že ma niekto iný pochopí. Je to môj vlastný tahaddí al-barhán, konečná skúška. Posielam vám atreidský pečatný prsteň na dôkaz, že píšem pravdu. Až môj odkaz budete čítať, vojvoda Leto nebude medzi živými. Nech je vám útechou moje uistenie, že nezomrel sám, že ten, koho nenávidíme nad iných, zomrel s ním."

Odkaz, ktorý našli Paul a Jessica v toptére, ktorá ich mala dopraviť do púšte na smrť (D)


V Spasiteľovi Duny je poznámka, ktorá hovorí, že Bene Tleilax vytvoril aj vraždiaceho Súkovského doktora, keď sa im podarilo prekonať súkovské zábrany proti zabitiu človeka - nikde však nie je zmienka, či sa jednalo o Yueha. Navyše zatiaľ ani v Predohrách táto možnosť nie je spomenutá. Uvidíme...


Pozri aj