Súkova škola

Z Herbert's dune


Súkova škola bola v podstate elitná lekárska univerzita. Absolventi, ktorí prekonali imperiálne kondicionovanie mali uprostred čela diamantové tetovanie (kosoštvorec čiernej farby) a nosili dlhé vlasy zopnuté do chvosta strieborným prstencom.


"Ľudské telo je stroj, systém organických zlúčenín, kanálov, ktorými prúdia tekutiny, elektrických vzruchov; rovnako tak vláda je stroj vzájomne sa ovplyvňujúcich spoločností, zákonov, kultúr, odmien a trestov, vzorcov chovania. V konečnom dôsledku aj vesmír je stroj, planéty okolo sĺnk, hviezdy zhlukujúce sa do kôp, kopy a ďalšie slnká vytvárajúce celé galaxie... Našou prácou je udržať všetky stroje v chode."

Súkova vnútorná škola: Základná doktrína (PkD:?)


Ich liečba bola dostupná iba tým, ktorí za ňu mohli a chceli zaplatiť. Cena za ich služby bola obrovská, rovnako ako za vychovanie plne kondicionovaného a vycvičeného Súkovca.

Ich kondicionovanie zaručovalo absolútnu lojalitu k pacientovi a úctu k ľudskému životu (tento stav sa označoval i ako pyretické svedomie). Boli uspôsobení tak, aby boli vnímaví k pacientovým potrebám, ohľaduplní a nápomocní. Počas dlhých storočí medicínskej histórie sa nikdy nikomu nepodarilo skorumpovať ani zlomiť absolventa Vnútornej školy. Predpokladalo sa, že dôsledky imperiálneho kondicionovania nemožno odstrániť bez toho, aby absolvent pri tom sám nezahynul.
Nepostarali sa o nikoho, vrátane imperátora, iba na základe sľubu odmeny -> nič nedávali na dlh, platba musela byť okamžitá. Len samotné vybavenie doktora stálo viac než väčšina planét. Peniaze vždy vyberali pre Školu, nie pre seba.


Hierarchia a funkcie

Hlavným predstaviteľom Súkovej školy bola Rada, ktorej museli všetci absolventi pravidelne podávať správy a posielať väčšiu časť svojho honorára. Samotní absolventi sa označovali ako členovia Vnútorného kruhu a pravdepodobne všetci boli Imperiálne kondicionovaní.

  • Súkovskí preventisti


"Mnoho vynálezov selektívne zlepšilo určité schopnosti či zručnosti, položilo dôraz na ten či onen rys. Ale žiadny taký úspech sa nikdy ani nedotkol komplexnosti alebo prispôsobivosti ľudskej mysle."

Ichbánove "Pojednanie o mysli" (PkD:?)


OsobnostiRody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia