Kogitor

Z Herbert's dune

Kogitor - mozog oddelený od tela a uložený v schránke s elektrafluidom, podobne ako u kymeka. Na rozdiel od neho ale zameraný na meditáciu nad ezoterickými otázkami. Intenzívna mentálna činnosť v priebehu storočí viedla k jeho zväčšeniu.


„Nič nie je trvalé.“

Príslovie kogitorov (HD:Sd)


Väčšinu času boli oddelení od akýchkoľvek vonkajších zmyslových vplyvov a komunikovali len zriedka. Komunikácia prebiehala pomocou prostredníkov, mníchov, ktorí sa o nich starali, a to priamym kontaktom ruky a mozgu ponoreného v elektrafluide - elektrafluid umožnil vzájomné spojenie nervových systémov.

Žili v Meste introspekcie na Salusa Secundus, v kláštore na Zemi, vo "veži zo slonovinovej kosti" na Hessre a zrejme i inde. Boli neutrálni (aby mohli byť absolútne objektívni), preto ich aj mysliace stroje nechávali na pokoji. Ich neutralita sa však postupne naštrbovala a viedla k väčšej podpore Džihádu.


„Nič neviem.“

Prvá zásada kogitorov (HD:Sd)


V roku 164 P.G. šesť kogitorov na čele s Vidadom nečakane navštívili Salusu Secundus.

Vznik

Pôvodne boli kogitori skupinkou duchovne založených ľudí, ktorá sa venovala štúdiu filozofie a ezoteriky. Telesné pokušenia a slabosti však obmedzovali schopnosť ich sústredenia a tak sa - stovky rokov pred Titánmi - rozhodli ako prví zbaviť svojich fyzických tiel. Oslobodení od biologických obmedzení trávili všetko svoj čas učením a premýšľaním - ich cieľom bolo pochopiť vesmír.


„Oheň nemá žiaden vlastný tvar, ale drží sa horiacich predmetov. Svetlo sa drží tmy.“

Filozofia kogitorov (HD:Sd)


Známi kogitori/kogitorky


Pozri tiež


Zdroj

Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia