Zensunniti

Z Herbert's dune


Zensunniti boli stúpenci odpadlíckej sekty, ktorá sa odvrátila od učenia Maomeda (tzv. Tretieho Mohameda) niekedy v roku 1381 P.G.


"Základná otázka: Prečo vôbec existuje život? Odpoveď: Pre život sám."

anonym, pravdepodobne zensunnitského pôvodu


Zensunnitské náboženstvo bolo známe najmä tým, že kládlo dôraz na mystiku a návrat k "cestám otcov". Jedným z ich pololegendárnych prameňov viery bol ilm a fikh. Ich viera popierala objektívnu funkciu každej duševnej činnosti. Filozofi tohoto náboženstva boli povestní svojou úprimnosťou a hlbokým vnútorným pokojom. Svojho boha označovali ako Buddalláh. Boli to pacifisti, ktorí odmietali násilie. Sami sa rozhodli opustiť Staré impérium, ktoré bolo podľa nich plné ľudí bez duše, ľudí, ktorí zabudli na Boha.


"Človek je iba kamienok , ktorý spadol do jazera. A pokiaľ je človek iba kamienkom, všetko jeho dielo nemôže byť ničím viac."

Zensunnitské učenie


Za vodcu pôvodných odpadlíkov považuje väčšina bádateľov Ali Bena Ohašiho, ale existujú isté dôkazy o tom, že Ohaši možno pôsobil iba ako hovorca svojej druhej manželky Nisai.


Termíny

  • ar-Razzák
  • feng-šuej - stará zensunnitská filozofia, ktorá tvrdila, že architektúra, rozmiestnenie nábytku a maximálne využitie farieb a svetla môže pôsobiť prospešne na obyvateľov budovy. Vychádzala z nutnosti spojenia sa s prírodou a intenzívneho uvedomovania si okolia. V konečnom dôsledku sa veľmi podobala benegesseritskému spôsobu myslenia.
  • Šáh-Náma - Prvá kniha zensunnitských pútnikov. Píše sa v nej, že prvá zo všetkého bola stvorená voda.


"Aké zmysly nám to chýbajú, že nedokážeme vidieť alebo počuť iný svet, ktorý je všade okolo nás?"

Oranžsko-katolícka biblia


Putovanie

Mnohí zo zensunnitov považovali za svoju domovskú planétu Poritrin, aj keď náznaky v reči a mytológií ukazujú na ďaleko staršie planetárne korene. Boli ako otroci vláčení z planéty na planétu. Ak dostali slobodu alebo utiekli zo zajatia, snažili sa storočia nájsť domov, boli však prenasledovaní všade, kam prišli. Nakoniec sa časť z nich usadila na Arrakis, kde sa stali predkami fremenov. Táto skupina utiekla z Nilotic al-Urúby.

Druhou zastávkou bola planéta Salusa Secundus (kde sa zensunnitskí otroci využivali viac ako 200 rokov), treťou Bela Tegeuse, šiestou zastávkou pri ich migrácií bola planéta Harmonthep. Ich konečnou zastávkou sa stal Arrakis, v tom čase bezvýznamná púštna planéta slúžiaca iba ako botanická stanica, bez prírodných zdrojov a nevhodná na kolonizáciu. Dúfali, že konečne našli svet, kde by mohli byť slobodní.

Zo základov zensunnizmu vychádzal i šariját Bene Tleilaxu.


Arrakis

Žili tu v období Služobníckeho džihádu v jaskynných síčoch. Nepoznali ešte filteršaty, ani sa ešte neoznačovali ako fremeni. Boli len o málo viac ako zberači odpadkov. Zjednotil ich až Selim Jazdec a jeho legenda.


Osobnosti


Pozri aj


Zdroj

Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia