Rod Gináz

Z Herbert's dune


Rod Gináz


Frank Herbert o nich hovoril vo svojich knihách ako o rode, v Predohrách mali skôr charakter spoločenstva, rozhodne nie feudálnej rodiny - Historik.


Planéty

Domovskou planétou rodu bol Gináz. Na tejto planéte sa nachádzala najslávnejšia šermiarska škola Impéria, tzv. akadémia Zbrojmajstrov. Existujú isté náznaky, že Ginázu vládol premiér a samotná Akadémia bola iba určitou váženou komunitou v rámci planéty.


História a vzťahy

Dávni vojenskí spojenci Leta Atreida (rodu Atreidov). Boli porazení v assassinskej vojne s rodom Moritani na planéte Grumman.


Zbrojmajstri z Ginázu boli veľmi sebavedomí, miestami to hraničilo až s pýchou. Bezvýhradne dôverovali svojim bojovým schopnostiam. Politicky boli neutrálni, slúžili svojmu umeniu a dovoľovali svojim žiakom, aby sa v otázkach Impéria rozhodovali sami. Česť bola na najvyššom stupni ich hodnotového rebríčka a Veľká konvencia bola základom ich Kódexu bojovníka. Medzi jej absolventov patrili hlavy mnohých veľkorodov Landsraadu.
Učili nielen samotný boj ale i múdrosť (filozofiu, históriu, technické disciplíny, etiku). Každý budúci Zbrojmajster musel zložiť skúšku, ktorá spočívala v teste telesnej i duševnej pripravenosti (Koridor smrti, ústne skúšky z filozofie a histórie bojových disciplín).


"Pamiatke Zbrojmajstrov, srdcom, dušou a mysľou sa zasľubujeme bezvýhradne, v mene Jool-Noreta. Česť je podstatou našej existencie."

Sľub Školy Zbrojmajstrov (PkD:H)


Do imperiálnej politiky sa nemiešali. Keď však v roku 10 170 vikomt Moritani krátko po odchode sardaukarských légií z Grummanu porušil svoj sľub Shaddamovi IV., že sa zdrží ďalších útokov a jeho agenti uniesli a popravili brata a najstaršiu dcéru arcivojvodu Armanda Ekaza, rozhodli sa všetkých študentov z Grummanu, ktorí tento čin neodsúdili, vylúčiť.
Odpoveďou bol útok rodu Moritani na Gináz v roku 10 174, ktorý tak znovu porušil pravidlá kanly. Bolo to vôbec prvé napadnutie politicky neutrálneho Ginázu v histórií. Útok bol síce odrazený, ale spôsobil obrovské škody a smrť viac ako stovky Zbrojmajstrov, celkový počet obetí bol niekoľko tisíc. Gináz na niečo podobné nebol vôbec pripravený, bol si príliš istý svojou neutralitou.


Osobnosti rodu


Zdroj


Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia