Shaddam IV. Corrino

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Shaddam IV.)


Padišáh imperátor Shaddam IV. - José Ferrer vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Shaddam IV. Corrino (10 119 - 10 202), mladší syn padišáha imperátora Elrooda IX. a cisárovnej Hably. Bol to jediný syn, ktorého s ním mala; napriek tomu ho krátko po pôrode odložila -> dojčila ho jej komorná, Caola Fenringová. Ona totiž nemohla mať vlastné deti; po 18 rokoch bezdetného manželstva jej dal Elrood IX. implantovať jedno zo zmrazených embryí od svojej prvej ženy Barbary. Shaddam teda nebol geneticky jej synom a ani on sám nepoznal identitu svojej skutočnej genetickej matky.

81. z rodu Corrino, ktorý zaujal v rokoch 10 156 - 93 (10 196 -D) miesto na Tróne Zlatého leva.

Štíhly a elegantný muž s výraznými rysmi, úzkou príjemnou tvárou s ostro rezanými rysmi, pevnou bradou, orlím nosom a neúprosnými (pravdepodobne zelenými) očami; mal čiastočne ryšavé vlasy. Mával niekedy chronické bolesti hlavy až migrény. Bol veľkým fanúšikom štítovej rulety. Rád sa obliekal do sardaukarskej uniformy s hodnostnými insígniami hlavného veliteľa a na hlave nosil bursegskú čiernu helmicu s imperiálnou zlatou korunkou na jej chochole. Mal barytónový hlas. Celkovo robil dojem veľmi silnej osobnosti.
Jeho najlepším priateľom bol Hasimir Fenring, s ktorým vyrastal, ale ktorého sa pre jeho nebezpečnosť tajne obával.


"Myslím, že môj otec mal iba jediného priateľa. Bol to knieža Hasimir Fenring, genetický eunuch a jeden z najnebezpečnejších bojovníkov v Impériu."

princezná Irulán: V dome môjho otca (?)


S jeho pomocou sa zbavil svojho o 27 rokov staršieho brata Fafnira. Mal vtedy iba 19 rokov. Dokonca tajne pridával svojej matke do jedla antikoncepčné prostriedky, aby nemohla porodiť ďalšieho dediča, ktorý by s ním prípadne mohol súperiť (zbytočne, jeho matka bola neplodná).

Keď mal 34 rokov, rozhodol sa ďalej na trón nečakať a zavraždiť v spolupráci s Fenringom vlastného otca. (V Dune sa mu v Almanak en-Ašraf pripisuje iba väčšinou spochybňované podozrenie z tejto otravy. Na druhej strane je tento fakt všeobecne známy, napriek tomu, že podľa PkD:A sa to Fenringovi a Shaddamovi podarilo dokonale utajiť.) Rovnako spolu pripravili audienciu tleilaxanského Pána Hidara Fen Ažidiku a tajne ju zaradili do Elroodovho programu.

Po jeho smrti mal nastúpiť na trón, čo sa neobišlo bez problémov. Následkom nejasností okolo úmrtia imperátora nebola politická situácia najpokojnejšia. Do toho dostal návrh od Bene Gesseritu -> ak si vezme za manželku jednu z nich - Anirul - pomôže mu Sesterstvo posilniť jeho mocenské postavenie. S týmto návrhom (s tichou podporou Hasimira Fenringa) súhlasil a ohlásil svadbu na rovnaký deň ako svoju korunováciu.

Tesne pred korunováciou dostal správu od Atreidov, že sa v Procese o prepadnutí budú brániť predložením dôkazov o jeho tajnom spojenectve s Bene Tleilaxom. Bol presvedčený o Letovej vine a o tom, že na tleilaxanské lode skutočne zaútočil. Túto hrozbu (nevedel, že sa jedná o zúfalý bluf, ktorého základy ležali v Bene Gesserite a u jeho budúcej manželky Anirul) nemohol nebrať vážne -> v prípade uskutočnenia by ho totiž stála trón a pravdepodobne i život. Myslel si, že vojvoda Leto to mal takto naplánované od začiatku -> zaútočiť na Tleilaxanov, požiadať o Proces a následne vydierať budúceho imperátora. Príčinu takéhoto konania videl v priateľstve Atreidov s rodom Vernio. Nemal teda na základe dostupných informácií inú možnosť, ako mu pomôcť.

Shaddam sa začal čoraz viac obávať Fenringovej samostatnej iniciatívy a vážne uvažoval o jeho odstránení z Kaitanu. Dôvodom bol hlavne pôvodne Hasimirov plán na výrobu syntetickej melanže, ktorý ho teraz dostal do veľkého nebezpečenstva.


"História nám umožňuje vidieť zrejmé veci - ale bohužiaľ až vtedy, keď je neskoro."

imperátor Rafael Corrino (PkD:A)


padišáh imperátor Shaddam IV. - Giancarlo Giannini vo filme J.Harrisona Frank Herbert´s Dune (2000).

Veľmi ho rozčúlil pokus o vraždu Leta Atreida Bene Tleilaxom, napriek jeho výslovnej žiadosti o stiahnutie obvinení. Poveril Fenringa, aby na tento pokus adekvátne reagoval; ten zavraždil hlavného svedka obžaloby, tleilaxanského pilota poškodenej lode.


Na samotnom procese prišiel Leta priamo podporiť. Nikto z veľkorodov si netrúfol otvorene sa postaviť budúcemu vládcovi Impéria a rozsudok teda znel v Letov prospech.

Mladý vojvoda sa snažil využiť získanú popularitu a získať späť Iks pre rod Vernio. Imperátor však už nemohol dovoliť návrat rodu na planétu -> na to bol výskum umelej melanže príliš dôležitý. Nemohol však zo strachu pred tým, čo by Leto mohol prezradiť, neurobiť ústupok -> udelil preto plnú amnestiu Rhomburovi a Kailee Verniovým a zbavil ich všetkých obvinení. Nepristúpil však na žiadne reparácie ani obnovenie vlády rodu Vernio na Ikse, rovnako nebola udelená amnestia nikomu ďalšiemu z rodu.

Vyslal Hasimira Fenringa na Arrakis do novej funkcie imperiálneho vyslanca (kde pôsobil v čase, keď tam vládol Harkonnen) (pozorovateľa), udelil mu kniežací titul a poveril ho dozorom nad ťažbou melanže a zároveň sledovaním pokroku Tleilaxanov v syntéze jej účinnej náhrady. Projekt dostal meno Amál.

Investoval obrovské množstvo peňazí do umeleckých diel s jeho podobou. Objavili sa isté povesti, že tieto predmety obsahujú špionážne zariadenia, ktoré monitorujú dianie v Impériu. Stali sa ale cieľom neznámych vandalov (Dominika Vernia a jeho ľudí) a objavovali sa nové a nové pokusy zosmiešniť Shaddama ako osobu.

Desať rokov po svadbe mal stále iba potomkov ženského rodu, čo ho privádzalo do zúrivosti. Znepokojovala ho i bezvýslednosť projektu Amál (Posiela na Iks ďalšie 2 légie sardaukarov.). Po narodení tretej dcéry dokonca uvažoval o zavraždení svojej ženy, obával sa však hnevu Bene Gesseritu aj napriek tomu, že jeho pozícia už bola podstatne pevnejšia, ako pred desiatimi rokmi, keď si ju bral.

Fenring (tituluje ho ako svojho ministra pre korenie) ho upozorňuje, že Hidar Fen Ažidika - hlava projektu Amál - čosi skrýva. Shaddama znepokojilo, keď sa od neho dozvedel, že Tleilaxania pašujú malých piesočných červov z Arrakis (nedokázali ich však udržať dlho pri živote).

Eskaloval i konflikt medzi rodom Moritani a Ekaz - arcivojvoda Armand Ekaz vyhlásil kanly proti rodu Moritani. Shaddam zanedbával svoje vladárske povinnosti a tak mu stúpajúce napätie medzi týmito rodmi uniklo.
Než stihol prijať nejaké rozhodnutie, rod Moritani odpovedal kobercovým bombardovaním ekazského paláca (porušil tak pravidlá Veľkej Konvencie - zahynulo totiž 100 000 nevinných civilistov). Chápal vážnosť situácie a uvedomil si, ako veľmi mu chýbajú rady Hasimira Fenringa. Povolať ho však späť z Arrakis by však nebolo politicky vhodné. Rozhodol sa na 2 roky umiestniť na Grumman légiu sardaukarov a žiadal od Gildy zaviesť vysoké poplatky na dovoz a vývoz z planéty. Tieto príjmy mali byť použité ako vojnové reparácie pre Ekaz. Gilda súhlasila.
Hasimir Fenring považoval v duchu jeho stratégiu za neprezieravú - oslabil vojenské rezervy (2 légie na Ikse, jedna na Grummane, zvýšená prítomnosť jeho jednotiek na mnohých miestach Impéria) a náklady na projekt Amál neumožňovali uvoľniť ďalšie peniaze na výcvik nových.


"Ľudstvo má iba jedinú vedu: vedu o nespokojnosti."

Výnos ako odpoveď na činy rodu Moritani (PkD:C)


Potom došlo k prechodnému upokojeniu situácie. Arcivojvoda Armand Ekaz síce žiadal Shaddama o skupinu vyšetrovateľov, ktorá by potvrdila obvinenie rodu Moritani zo sabotáže hmlových lesov. Ten to však odmietol, dúfajúc, že sa situácia definitívne upokojí.

Zrejme okolo roku 10 170 sa mu narodila štvrtá dcéra Josifa. Hoci mu rod Ekaz i Moritani sľúbil, že sa zdržia ďalších útokov, krátko po odchode sardaukarských légií z Grummanu moritanskí agenti uniesli brata a najstaršiu dcéru arcivojvodu Armanda Ekaza a verejne ich popravili.

Nepáčilo sa mu, že jeho na prvý pohľad neobmedzená moc je regulovaná a obmedzovaná CHOAM, Bene Gesseritom a Gildou. Jeho tajným tromfom naďalej zostával projekt Amál - ak by sa podaril, bol rozhodnutý túto nelichotivú skutočnosť zmeniť.

Okolo roku 10 175 (odhad) sa vďaka svojej rozsiahlej špionážnej sieti dozvedel, že jeho otec splodil nemanželského syna s jednou zo svojich obľúbených konkubín. Elrood IX. pred viac ako štyridsiatimi rokmi podnikol príslušné kroky, aby svojho nevlastného syna ukryl a ochránil. Nahnevalo ho to o to viac, že sa mu pred pár mesiacmi narodila ďalšia dcéra, Rugi. Obával sa, že by tento Tyros Reffa mohol spriadať plány na uchvátenie jeho trónu a rozhodol sa ho dať zlikvidovať.


Sú isté správy, že použil Arrakis ako skúšobné miesto pre tie spôsoby politiky, ktoré dúfal neskôr zaviesť v zbytku svojho Impéria. Jeho planetárni guvernéri tu pestovali neustály pesimizmus, aby tak podopreli základy svojej moci. Postarali sa, aby sa každý na planéte vrátane fremenov zoznámil s početnými prípadmi nespravodlivosti a neriešiteľnými problémami; učili ich uvažovať o sebe ako o bezmocnom ľude, pre ktorý niet záchrany.

Úsek jeho života počas ďalších rokov jeho vlády nie je zatiaľ známy. Vieme len, že Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová sa stala jeho Hovorkyňou pravdy. Na trón sa dostal záväzkom, že prúd melanže nebude narušený. Známa je tiež dohoda s Bene Gesseritom, že na tróne po ňom má sedieť niektorá zo Sesterstva (mala to byť princezna Irulán). Za prvých 16 rokov vlády zdvojnásobil počet bursegov, ale zároveň v posledných 30-tich rokoch pred revolúciou na Arrakis neustále znižoval rozpočtové čiastky na výcvik sardaukarov. Údajne dával prednosť svojim osobným záľubám pred povinnosťami Impéria. Z manželstva s Anirul, ktorá zomrela v roku 10 176?, mal 5 dcér -> Irulán (10 162), Chalice (10 164), Wensiciu (10 166), Josifu a Rugi. Bašár Tyekanik ho označil ako vojenského zabijaka s minimálnymi zábranami, ako pravého sardaukara.
Zdá sa, že sa zo svojho prvého stretu s vojvodom Letom Atreidom nepoučil a znovu sa zaplietol - teraz s Harkonnenmi - do tajného spojenectva, ktoré ho mohlo priamo ohroziť. Bolo to dôkazom, ako veľmi sa bál popularity Purpurového vojvodu.
Navyše bojoví majstri vojvodu Leta Atreida Gurney Halleck a Duncan Idaho vycvičili bojovú silu - malú bojovú silu - ktorá bola rovnako dobrá ako jeho sardaukari. A vojvoda sa dostal do situácie, kedy mohol svoju armádu rozšíriť a urobiť z nej presne takú silu, akú mal on. Mal Arrakis -> najdrsnejšiu planétu v celej galaxií, a mal fremenov -> ľudí, ktorí v tomto prostredí vyrastali. (Mentatská kalkulácia Thufira Hawata)


"Môj otec, padišáh imperátor, ma jedného dňa vzal za ruku a ja som vďaka návykom, ktoré vo mne vypestovala moja matka, vycítila, že je rozrušený. Zaviedol ma do Haly podobizní k portrétu vojvodu Leta Atreida. Povšimla som si, že sú si nápadne podobní - môj otec a ten na portréte - obaja mali úzke, príjemné tváre a ostro rezané rysy, ktorým dominovali neúprosné oči. "Dcérka princezná" povedal môj otec, "škoda, že si nebola staršia v časoch, keď si tento muž vyberal ženu." Môj otec mal vtedy 71 rokov a nevyzeral starší ako ten muž z portrétu. Mala som iba 14 rokov, avšak spomínam si, že som v tom okamihu usúdila, že si môj otec tajne želal, aby bol vojvoda jeho synom, a že zlorečil politickej nevyhnutnosti, ktorá ich oboch postavila proti sebe."

princezná Irulán: V dome môjho otca (D)


Navonok to malo vyzerať ako bežná vojna medzi dvoma rodmi (avšak tajne poslal barónovi na pomoc légie sardaukarov, prezlečených v harkonnenských uniformách + on dal Letovi léno na Arrakis a prikázal mu tam premiestniť svoje sídlo). Vojvoda Leto mal dostal ponuku na milosť a vyhnanstvo, ale nešťastnou náhodou zahynul predtým, ako sa mohol rozhodnúť. Ponuku však hodlal prijať. Tak si to imperátor želal.


"V roku, kedy spôsobil smrť vojvodu Leta a vrátil Arrakis rodu Harkonnenov, mal môj otec, padišáh imperátor, sedemdesiat štyri rokov, ale nevyzeral viac ako na tridsať päť. Na verejnosti sa zriedkavo objavoval v niečom inom než v sardaukarskej uniforme a bursegskej čiernej helmici s imperiálnym levom so zlatou hrivou. Tá uniforma dávala nepokryte najavo, z čoho pramení jeho moc. Nebýval vždy tak vulgárny. Keď chcel, dokázal vyžarovať kúzlo a úprimnosť, ale v týchto posledných dňoch si hovorím, či na ňom bolo všetko také, ako sa na pohľad zdalo. Teraz mi pripadá ako človek, ktorý musel neustále bojovať, aby unikol mrežiam pomyselnej klietky. Nesmiete zabúdať, že bol imperátorom, otcovskou hlavou dynastie, ktorej pôvod siahal do najneurčitejšej histórie. My sme mu však odopreli legálneho syna. Nebola toto tá najhroznejšia porážka, akú kedy nejaký panovník utrpel? Moja matka poslúchla svoje sestry predstavené v tom, v čom lady Jessica poslušnosť odmietla. Ktorá z nich bola silnejšia? Odpoveď už priniesla história."

princezná Irulán: V dome môjho otca (D)


Po útoku na Arrakis preto vydal príkazy, ktoré určovali, že jeho bratranec Leto zomrie rýchlo a bez utrpenia. Tak sa aj stalo, ale nie splnením jeho rozkazov - barón Vladimír Harkonnen o nich (zrejme) nevedel a navyše sa chystal z vojvodu mučením dostať, kde je jeho lady Jessica a syn Paul Atreides - ale tým, že vojvoda použil jedovatý plyn v umelom zube. Jed bol určený barónovi, ten však takmer zázrakom unikol.


"Keď sa môj otec, padišáh imperátor, dozvedel o smrti vojvodu Leta a o tom, za akých okolností vojvoda zahynul, dostal taký záchvat zúrivosti, aký sme nikdy nevideli. Dával vinu mojej matke a dohode na ňom vynútenej, aby dosadil Bene Gesserit na trón. Dával vinu Gilde a mravne skazenému starému barónovi. Dával vinu každému, kto sa nachádzal v dohľade, mňa nevynímajúc, pretože prehlásil, že som čarodejnica ako všetky ostatné. A keď som sa ho pokúšala upokojiť a povedala som, že všetko prebehlo podľa starého zákona o sebazáchove, ku ktorému sa hlásili najdávnejší vládcovia, oboril sa na mňa a spražil ma otázkou, či ho považujem za slabocha. Vtedy som pochopila, že ten výbuch hnevu v ňom nevyvolalo znepokojenie nad osudom vojvodu, ale to, čo jeho smrť znamenala pre všetky osoby vládnucich rodov. Keď sa nad tým dnes zamýšľam, myslím, že môj otec mal možno tiež určitú schopnosť predvídať, pretože je isté, že ho s Muad´Dibom spájala spoločná rodová línia."

princezná Irulán: V dome môjho otca (D)


Bol nespokojný s tým, že barón Vladimír Harkonnen nariadil stiahnutie sardaukarov z Arrakis a že jeho synovec Glossu Rabban nepostupuje pri riešení fremenského problému dostatočne dôrazne. Prial si dôkladnú revíziu barónových účtovných záznamov. Nepáčilo sa mu, že nechal nažive a zamestnával mentata Thufira Hawata. Poveril preto Hasimira Fenringa, aby s ním tieto záležitosti prediskutoval a aby mu podal správu, či barónom vybraný následník - Feyd-Rautha Harkonnen je nástupníctva skutočne hoden. Imperátor barónovi nedôveroval a zrejme uvažoval aj o možnosti bližšie nešpecifikovanej tajnej akcie proti nemu.


"V celom vesmíre nie je nič pevné, nič nie je vyvážené, nič nie je trvalé, nič nezostáva stáť. Každý deň, niekedy i každá hodina prináša zmenu."

Benegesseritské porekadlo (DD)


Keď došlo koncom roku 10 193 k tak veľkému narušeniu ťažby melanže, že to začalo ohrozovať samotné Impérium a Gildu, prišiel situáciu na Arrakis riešiť osobne spolu s 5 légiami sardaukarov. Pristáli v blízkosti Arrakénu a rozbalili svoj poľný stan, ktorý bol chránený pred útokom obranným štítom a pred počasím kamennou hrádzou Štítového valu. Priviedol si so sebou celý dvor vrátanie žien, tak neotrasiteľne veril sile svojich légií. Povolal k audiencií baróna Vladimíra Harkonnena.


"Keď sústredíš svoje vedomie iba na svoju vlastnú správnosť, ponúkaš tým sily protivníka, aby ťa premohli. To je bežná chyba. Dokonca aj ja som ju urobila."

Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová (DD)


Od sardaukarov, ktorí utiekli z fremenského zajatia (s vedomím a "pomocou" Paula Atreida), sa dozvedel, že Atreides žije. Ako reakciu vztýčil na svojej lodi vlajku spoločnosti CHOAM (dal tak najavo, že najdôležitejšie sú zisky a je jedno či s Atreidom alebo bez neho).

Pri audiencií sa zaujímal o miesto pobytu Thufira Hawata a dozvedel sa od baróna o poistke vo forme latentného jedu, ktorou si ho "zabezpečil". Absolútne neveril, že by mohla fremenská čvarga naňho zaútočiť, ak je na planéte s piatimi légiami sardaukarov. Bol na baróna nahnevaný, pretože musel venovať svoj čas "arrakiskému nezmyslu" a CHOAM kôli problémom na Arrakis prichádzala o peniaze.
Konfrontuje ho so svojim zajatcom -> "malou" Aliou. Keďže sa dozvedel, že v údajne neobývateľnej južnej polárnej oblasti Arrakis žijú fremeni, rozhodol sa tam vyslať prepadový oddiel. Ledva sa odtiaľ vrátili s tromi zajatcami, hŕstkou sardaukarov a jediným pechotným člnom, aj to iba preto, lebo použili jeho stabilizačné trysky ako plameňomet. A pritom bojovali proti jednotke zloženej so starcov, žien a detí.

Bol porážkou svojich elitných jednotiek šokovaný a presvedčený, že v tom mal nejako prsty barón. (Zdá sa, že predpokladal nejaký vzťah medzi ním a fremenmi, ktorý mal ohroziť jeho postavenie. A že to bolo i cieľom jeho sváru z vojvodom Letom Atreidom a že ten bol dokonca jeho spojenec v spiknutí proti nemu!!!. Autor.) Jeho Hovorkyňa pravdy ho však presvedčila o tom, že barón o prežití niektorého z Atreidov nemal ani tušenie, čo následne to potvrdila aj Alia.

Žiadal od nej, aby oznámila Paulovi, že ak sa vzdá, zachráni jej život. Ona s úsmevom odmietla. Vo chvíli, keď to Shaddama prestalo baviť, zahájili fremeni útok. Rozkázal hodiť jej telo búrke napospas, ona však v predstieranej hrôze vrazila do baróna Vladimíra Harkonnena a škrabla ho otráveným atreidským gom-džabbárom. Barón zomiera a Shaddam vydáva rozkaz stiahnuť sa do vesmíru. To už však nestihol, pretože fremenské delostrelectvo poškodilo paľbou predné časti lodí.
Shaddam s Ctihodnou Matkou Gaius Helenou Mohiamovou už mali iba jedinú šancu - zradu.

Dostavil sa so svojou suitou do vládneho sídla v Arrakéne (na Paulovo predvolanie). Požiadal predtým Thufira Hawata, aby sa ho otrávenou ihlou pokúsil zlikvidovať. Thufir v priamej konfrontácií s Paulom zradiť odmietol a sám zomiera...

Obvinil následne Paula Atreida z porušenia Veľkej Konvencie (použil totiž na prerazenie Štítového valu atómové zbrane) a vyhrážal sa útokom spojených vojenských síl veľkorodov, ktoré boli zhromaždené na orbite planéty. Paul prikázal agentom Gildy, aby tieto sily okamžite odvolali, inak zničí navždy produkciu melanže. Tí, vedomí si, že by to znamenalo zánik Kozmickej gildy i Impéria, aj toho, že to bola hrozba reálna (boli to navigátori a mali určité predzvestné schopnosti), splnili jeho rozkaz.

Paul Atreides ho upozornil, že usadnúť na trón mu bolo povolené pod podmienkou, že zabezpečí trvalý prísun korenia a on sklamal. Požiadal ho o ruku princeznej Irulán. Shaddam bol spočiatku pobúrene proti, ale Irulán a Ctihodná matka Mohiamová ho presvedčili. Keď sa však Paul dožadoval vydania Feyd-Rauthu Harkonnena, vycítil ešte možnú príležitosť a schválil ich vzájomný súboj. Dokonca Feydovi k súboju poskytol vlastnú dýku, nemočenú do omamného prostriedku. Jeho favorit bol však nakoniec zabitý a on mal už iba jedinú šancu -> požiadal Hasimira Fenringa, aby zabil Paula Atreida. Ten to však odmietol.

Atreides ponúkol Shaddamovi trón na Salusa Secundus, sídelnej planéte rodu Corrino (faktické vyhnanstvo). Rozhodol sa upraviť drsné podmienky na tejto planéte, aby z nej urobil záhradu plnú láskavosti. Imperátorovi bolo jasné, že cieľom je v prvom rade zničiť spôsob "tvorby" jeho sardaukarov. Nezostalo mu však nič iné, iba so svadbou Paula a Irulán a podmienkami kapitulácie súhlasiť. Vládol do roku 10 196, kedy bol nahradený formálnym regentstvom v mene svojej najstaršej dcéry Irulán. Jeho ostatné štyri dcéry spolu s Hasimirom Fenringom odišli na odpočinok na Salusa Secundus s ním.


"Tu leží onen padlý boh,
jeho pád nebol malý.

Vysoký, úzky piedestál

len sme mu zmajstrovali."

Tleilaxanský epigram (SD)


Po dvanástich rokoch vlády Muad´Diba sa objavili správy, že so svojou jedinou légiou, ktorá mu bola povolená, nacvičuje na Saluse Secundus vyloďovacie manévre. Zrejme sa snažil vyprovokovať na seba útok a stať sa tak pre nespokojencov mučeníkom. Irulán dostala od Muad´Diba príkazy, aby ho upozornila na možné následky.

V čase druhého príchodu lady Jessiky na Arrakis už bol po smrti.


Pozri aj