Alia Atreidová

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Aliou)


Alia - Alicia Witt vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Alia Atreidová alias Svätá Alia, Vládkyňa noža alias Lono nebies, alias Hawt - Rybia obluda alias Coan-Tén (10 191 - okolo roku 10 217)

Dcéra vojvodu Leta Atreida (narodila sa až 8 mesiacov po jeho smrti) a jeho konkubíny lady Jessiky, sestra Paula "Muad´Dib" Atreida. Miesto narodenia: Arrakis.
Podobala sa svojmu bratovi i matke: bronzové tmavé vlasy, pevné široké a plné ústa, oválna tvár s prenikavými modromodrými očami a malým nosom.


Detstvo

Už ako plod prešla výnimočnou biopsychickou transformáciou. Pri Ceremoniáli semena sa z Jessiky stala fremenská Ctihodná matka -> a s ňou sa udiala rovnaká premena. Získala všetky životy predchodkýň Ctihodnej matky Ramallo vrátane dovtedajšieho života a (teoreticky) benegesseritských schopností svojej matky (teoreticky preto, pretože k ich zvládnutiu boli treba určité fyzické schopnosti, ktoré jej detské telo prvé roky života nemalo, plus roky telesných cvičení). Stala sa tak v podstate fremenskou Ctihodnou matkou ešte predtým, ako sa narodila. Fremeni ju preto nazývali Aliou Neobyčajnou, Bene Gesserit Zvrátenosťou (aj keď ňou vtedy ešte nebola).

Prvé roky svojho života strávila spolu s takmer rovnako starým synovcom Letom a matkou v jednom z nových síčov v južnej púšti Arrakis. Vo fremenoch vyvolávala strach; nechápali, ako mohlo dieťa hovoriť o veciach, ktoré mali poznať iba dospelí a o veciach, ktoré mohol vedieť iba niekto, kto zomrel v dávnej minulosti.
Schopnosť spojiť sa do istej miery s matkou jej zostala -> prostredníctvom dotyku. Nešlo o telepatiu či spoločné myšlienky, aj keď i tie sa niekedy objavovali. Bolo to skôr akési emočné splynutie. Kontaktom zrejme dokázala takéto čiastočné spojenie naviazať i s inými Ctihodnými matkami, aj keď bolo menej intenzívne.
Harah, ktorá jediná z fremenov pochopila, čo sa jej pri Ceremoniáli semena stalo, sa rozhodla vysvetliť túto premenu ostatným, aby tak poznali neznámo, ktorého sa obávali... milovala ju ako svoje vlastné dieťa a fremeni jej slovám i citom rozumeli.
Alia sama seba vnútorne považovala za netvora. Praktikovala celé hodiny bindúové cvičenia, snažiac sa posilniť svoju vlastnú osobnosť, aby dokázala odolávať útokom všetkých tých ostatných, ktorých mala uložených v Zdedených spomienkach. Bála sa možnosti, že by sa jej jedného dňa nepodarilo odolať ich útoku...

Alia - Laura Burton vo filme J.Harrisona Frank Herbert´s Dune (2000)

Krátko pred útokom fremenov (vedenom jej bratom Paulom) na padišáha imperátora Shaddama IV. a jeho hlavný poľný stan v blízkosti Arrakénu sa ukrývala spolu s malým Letom v síči Tabr. Ten bol napadnutý sardaukarmi a Leto zabitý. Alia sa dobrovoľne vzdala a bola dopravená k imperátorovi. Tu na vlastné oči prvý krát uvidela baróna Vladimíra Harkonnena -> veľký dojem na ňu neurobil.
Imperátor bol šokovaný zdecimovaním svojich sardaukarov jednotkou žien, detí a starcov pri prepade síča a začal podozrievať baróna, že v tom má prsty. (Zdá sa, že predpokladal nejaký vzťah medzi ním a fremenmi, ktorý mal ohroziť jeho postavenie. A že to bolo i cieľom jeho sváru z vojvodom Letom Atreidom a že ten bol dokonca jeho spojenec v spiknutí proti nemu!!!) Jeho Hovorkyňa pravdy ho však presvedčila, že barón o prežití niektorého z Atreidov nemal ani tušenie. Jej slová následne Alia potvrdila.
Imperátor žiadal od Alie, aby sa Paul vzdal. Ona s úsmevom odmietla. Vo chvíli, keď už to Shaddama prestávalo baviť, zahájili fremeni útok. Imperátor rozkázal hodiť jej telo búrke napospas, ona v predstieranej hrôze vrazila do baróna Vladimíra Harkonnena a škrabla ho otráveným atreidským gom-džabbárom. Barón zomiera a Shaddam IV. dáva rozkaz stiahnuť sa do vesmíru. Neskoro, pretože fremenské delostrelectvo odstrelilo predné časti lodí a znemožnilo im odlet.
V nastalom zmätku Alia utiekla preč z lode... a vonku potom zabíja zranených nepriateľov a označuje ich telá pre jednotku záchrancov vody, ako každé správne fremenské dieťa.

V jednej z epizód sa Paul ponoril do spletí budúcností a našiel tam Aliu: "Privinula som k sebe budúcnosť, aby som jej zverila svoje slová, odkiaľ ich môžeš počuť iba ty. To ani ty, braček, nedokážeš. Pripadá mi to ako zaujímavá zábava." Zdá sa, že Aliine schopnosti mali určité znaky, ktoré sa vymykali charakteristike "obyčajnej" Ctihodnej matky.


Dospievanie

Daniela Amavia ako Alia v pokračovaní minisérie Frank Herbert´s Children of Dune (2003).

Dvanásť rokov po nástupe Muad´Diba na trón bola členkou jeho Rady; panenská kňažka, predmet ustrašeného zbožňovania poverčivých más. Mala svoj vlastný chrám - Svätostánok veštby - pri múroch Pevnosti v Arrakéne, kde pravidelne konala určité formy bohoslužieb. Túto súčasť svojho života nenávidela, nevidela ale cestu, ako by sa jej mohla vyhnúť. Mala vlastnú osobnú stráž zloženú s bojovných fremeniek oblečených v zelených plášťoch (strážne amazonky). Zostala v pravidelnom písomnom kontakte so svojou matkou Jessikou.


"Fremeni v nej vidia Matku Zem, polobohyňu, ktorej špeciálnou úlohou je chrániť kmene svojou mocou násilia. Je Ctihodnou matkou ich Ctihodných matiek. Pre pútnikov, ktorí za ňou prichádzajú so žiadosťou, aby im vrátila stratenú mužnosť alebo neplodných urobila plodnými, je akýmsi antimentatom. Profituje z myšlienky, že "analýza" má svoje obmedzenia. Predstavuje najvyššie napätie. Je to panenská kurva - inteligentná, vulgárna, krutá, s rozmarmi tak ničivými ako Koriolisova búrka."

Sv. Alia, Vládkyňa noža, prevzaté zo Správ princezny Irulán (SD)


"Na počiatku sme boli prázdni. Nevedeli sme nič. Nepoznali sme Silu, ktorá je všade. Všade a vždy. Tu je tá Sila. Prináša nám radosť. Prebúdza dušu. Rozptyľuje pochybnosti. Vo svetoch hynieme. V Sile prežívame."

Ukážka z Aliinej bohoslužby, kedy pred davom pútnikov premieňala Vodu života


Hayt - ghola Duncana Idaha - na ňu urobil veľký dojem svojim fyzickým vzhľadom. Cítila, že je nebezpečenstvom nielen pre jej brata, ktorý ho prijal ako dar od veľvyslanca Kozmickej Gildy Edrika, ale i pre ňu.


"Je to panenská kurva. Je vulgárna, inteligentná, má znalosti tak hlboké, že to desí, je krutá keď je najláskavejšia, nepremýšľa keď myslí a keď sa snaží budovať, je ničivá ako Koriolisova búrka."

Bijáz (SD)


Vo svojej budúcnosti občas zahliadla nezreteľný tieň muža, ktorého ale nebola schopná vidieť - divokého, nebezpečného, nemorálneho. (Žeby starý barón?) Dospievala a začala pociťovať čoraz silnejšiu fyzickú túžbu po mužovi. Zdá sa, že mala určitú predzvestnú schopnosť, aj keď nie tak rozvinutú ako u jej brata.

Naďalej bojovala so svojim strachom zo Zvrátenosti. Sama, nikdy nežiadala o pomoc.

Paul ju poslal preskúmať mŕtvolu mladej fremenky závislej na semúte (táto kombinácia ich znepokojila) a otrávenej tleilaxanským jedom, ktorú objavili v púšti (bola to Otheymova dcéra Lichna). Hayt ju sprevádzal. Varoval ju, že svoju moc používa neopatrne a že jej brat sa sám ničí. Silne ju priťahoval a pochopila podstatu jeho nebezpečnosti -> absolútnu pravdovravnosť. Upozornil ju na možnosť, že fremenka nemusí nikomu chýbať, že mohla byť nahradená tvarovým tanečníkom.

Nepáčil sa jej návrh, ktorý dal Paul Ctihodnej matke Gaius Helene Mohiamovej -> výmenou za bezpečnosť jeho tehotnej Chani svoje semeno. Uvažovala, čo sa môže stať, ak vpustia atreidské gény do benegesseritskej rieky. Nakoniec však k "obchodu" už dôjsť nestihlo...

Krátko po výbuchu Spalovača kameňa, ktorý ho oslepil, dal Muad´Dib uväzniť Korbu. Zastupovala brata v Rade, ktorá mala rozhodnúť o jeho vine a osude. Celý proces bol iba hrou, ktorá v ňom mala vzbudiť falošnú sebaistotu a jej umožniť identifikovať Korbových spojencov v Rade.

Stále viac experimentovala s užívaním čoraz väčších dávok melanže. Chcela preraziť hmlu Dunských tarotov a vidieť, kam kráča jej brat. Videla Bene Gesserit, túžiaci po jej dieťati pre zachovanie svojho genetického programu, videla svoje dieťa, nevidela však jeho otca (pretože ním mal byť Paul?)...videla Paula, ako stojí v centre všetkých časových línií a žiadnej nedovoľuje uniknúť alebo sa zmeniť. Ostatní vytvárali vesmír, v ktorom on sám sebe nedovolil žiť. Pokúšali sa ho donútiť, aby zničil sám seba.
Videla svoje ešte nenarodené dieťa a len jedno o ňom vedela s istotou - bude musieť podstúpiť rovnaké prebudenie, ako podstúpila ona sama. Bude to vedomá, mysliaca bytosť ešte pred narodením... (nakoniec nikdy žiadne dieťa nemala...)

Muad´Dib ju krátko pred pôrodom Chani zobral spolu s ďalšími do síča Tabr. Po jej smrti priviedla za Paulom Lichnu (Scytaleho), ktorá mu predložila svoj návrh oživiť Chani ako gholu. Zdal sa jej nesmierne lákavý. Scytale sa ale pokúsil ohroziť Paulove deti.
Paul predal vyjednávanie jej a následne, vidiac očami svojho narodeného syna, hodil krispel, ktorý Scytala na mieste zabil.
Alia sa zhrozila toho, ako neuvážene ohrozila Paulove deti...

Po odchode Paula do púšte sa stala vodcom fremenských kmeňov a regentkou Impéria, ako sa dohodlo na stretnutí naíbov v síči Makab. Hoci Muad´Dib zanechal príkaz, že sa to nemá urobiť, nariadila popravu zradcov -> Ctihodnej matky Gaius Heleny Mohiamovej, kormidelníka Gildy Edrika, Korbu a niektorých ďalších.


"Dobrá vláda nikdy nezávisí na zákonoch, ale na osobných kvalitách tých, ktorí vládnu. Aparát vlády je vždy podriadený vôli tých, ktorí ten aparát obsluhujú. Najdôležitejším prvkom vlády je teda metóda výberu vodcov."

Zákon a vláda - z Manuálu Kozmickej gildy (DD)


Dospelosť

Spolu so Spoločenstvom verných sa stala najmocnejšou vládnucou silou Impéria. Spojila svoj život s Haytom-Idahom, za ktorého sa v priebehu mesiaca po odchode Paula vydala. Stala sa i zákonnou poručníčkou Paulových detí Leta a Ghanimy. Jeho vojvodský prsteň zatiaľ odpočíval v síči Tabr...


"Podstata rozhodnutia leží v súkromných činoch jednotlivcov." (?)


V priebehu nasledujúcich deviatich rokov nezvládla svoje Zdedené spomienky: jej myseľ ovládla osobnosť baróna Vladimíra Harkonnena, jej starého otca. (Tu sa Frank Herbert dopustil pravdepodobne vedomého rozporu, keď prisúdil osobe ženského pohlavia so schopnosťami Ctihodnej matky prístup k Zdedeným spomienkam svojich mužských predkov. Túto schopnosť dovtedy totiž jednoznačne prisudzoval iba Kwisatzovi Haderachovi - alt.fan.dune.) Tlak zodpovednosti (stala sa regentkou) ju prinútil dokorán sa otvoriť svojim vnútorným životom, žiadať ich o radu. Pridali sa k tomu ďalšie zhody okolností (Essas Paymon).
Jej neschopnosť vidieť budúcnosť viedla k snahe pomocou neustále sa zvyšujúcich dávok melanže preraziť túto bariéru... keďže ona sama to nedokázala, snažila sa k tomu prinútiť dvojčatá. Chcela ich presvedčiť, aby skúsili melanžový tranz...


"Dobré dôvody a strašná skúsenosť nás vedú k tomu, že predzrodených nazývame Zvrátenosť. Pretože kto vie, ktorá stratená a prekliata osobnosť našej zlej minulosti môže ovládnuť živé telo?"

Benegesseritská kniha Azhar (DD)


Barónova osobnosť sa stala jej hlavným radcom. Bol to jeho nápad, aby urobila z Džávida svojho milenca. Boli to jeho myšlienky, ktoré jej vsugeroval: morálka závisí na praktickosti; víťazstvo je nanič, ak neznamená splnenie najhlbších prianí; dobrý dôvod k rozsudkom je udržanie poriadku v spoločenstve, a nie spravodlivosť; neexistuje spravodlivosť pre všetkých, pokusy o ňu iba destabilizujú spoločnosť; nezáleží, čo si o sebe myslíme, dôležité je jedine udržať si moc. A nepozorovane prostredníctvom nej pracoval na svojom najväčšom sne - definitívne zničiť rod Atreidov.


"Takýto je klam moci: úplne účinná je iba v absolútnom, obmedzenom vesmíre. Ale základnou lekciou každého relativistického vesmíru je, že veci sa menia. Každá moc sa vždy musí stretnúť s väčšou mocou. Paul Muad´Dib to naučil sardaukarov na pláňach Arrakénu. Jeho následníci sa to musia ešte iba naučiť."

Kazateľ v Arrakéne (DD)


Bála sa príchodu svojej matky Jessiky na Arrakis (10 216). Nik totiž vlastne netušil, prečo sa po toľkých rokoch dobrovoľného vyhnanstva na Caladane vracia. Hovorilo sa, že sa vrátila späť do náručia Sesterstva... vrátil sa s ňou i Gurney Halleck.

Jessica na prvý pohľad zistila, že Alia podľahla Zdedeným spomienkam... že sa stala skutočnou Zvrátenosťou. Z matky a dcéry sa tak stali nepriateľky na život a na smrť...

Alia - už úplne pod vplyvom osobnosti Vladimíra Harkonnena - zámerne zľahčovala hrozbu zničenia melanže i samotnej fremenskej kultúry v dôsledku pokračujúcej ekologickej transformácie Arrakis.

Alia sa Kazateľa (ktorý sa nevedno odkiaľ vynoril z púšte a kázal proti kňažstvu) čoraz viac bála a dala príkaz na jeho zadržanie (mimo očí verejnosti). Desila ju predstava, že by to mohol byť Paul a že by mohol sám strhnúť náboženskú konštrukciu vybudovanú okolo jej mena.
Darilo sa jej odkladať rozhodnutie Rady o tom, či v nej má dostať miesto i Jessica. Dostávala sa čoraz častejšie do rozporov i s Irulán a rozhodla sa, že sa jej bude treba zbaviť. Bála sa i Stilgara... "Stilgar nebol žiaden krotký fremen, vycvičený iba k tomu, aby znášal steblá na hniezdo. Stále to ešte bol sokol. Keď uvažoval o červenej farbe, nevidel kvety, ale krv".


"Prinášam ti varovanie: Ty, ktorá si mala vo svojich bedrách tajomstvo trvania, si ho predala za falošnú mincu!" (Zrejme narážka na jej milenecký vzťah s Džávidom - Historik)

Prvé posolstvo Kazateľa pre Svätú Aliu (DD)


Kazateľova heréza pred jej chrámom ju prakticky presvedčila, že musí byť Paulom. Neodvážila sa preto proti nemu otvorene zasiahnuť. Rozhodla sa, že ho nechá sledovať a keď sa nájde príležitosť, bude zdiskreditovaný.


"Veľká populácia držaná na uzde malou, ale mocnou silou, to je v našom vesmíre bežná situácia. A poznáme aj podmienky, za ktorých sa táto populácia môže obrátiť proti svojim vládcom:

  • 1. Keď nájdu vodcu. To je najprchavejšia hrozba mocným; musia si zachovať kontrolu nad vodcami.
  • 2. Keď populácia rozpozná svoje putá. Udržujte obyvateľov slepých a nepochybujúcich.
  • 3. Keď populácia vidí možnosť uniknúť z pút. Nikdy nesmú veriť, že je taký únik možný!

Ľudí je treba naučiť, že odpor je vždy potrestaný a pomoc vládcovi vždy odmenená. Imperiálne sily musia byť náhodne premiestňované. Totožnosť najdôležitejších pomocníkov imperiálnej moci musí byť utajená. Každá akcia, ktorú predíde možnému odporu, musí byť presne načasovaná, aby opozíciu vyviedla z rovnováhy."

Bene Gesserit (DD)


Mala v úmysle (lepšie povedané, barón mal v úmysle) odstrániť hrozbu svojej matky a zároveň zdiskreditovať rod Corrino. V Rade vystúpila s obavami z možného útoku rodu Corrino na Arrakis (atómovými zbraňami)...


"Mnohé sily sa snažili zmocniť sa Atreidových dvojčiat, a keď bola oznámená Letova smrť, tieto sprisahania a protisprisahania ešte zosilnili. Všimnite si jednotlivé motívy: Sesterstvo sa bálo Alie, dospelej Zvrátenosti, ale napriek tomu stále chcelo tie genetické charakteristiky, ktoré v sebe niesli Atreidi. Cirkevná hierarchia auqáfu a hádže videla len moc, ktorú by jej prinieslo ovládnutie Muad´Dibových dedičov. CHOAM chcela získať prístup k bohatstvu Duny. Farad´n a jeho sardaukari chceli vrátiť rod Corrino na výslnie slávy. Kozmická gilda sa obávala rovnice Arrakis = melanž; bez korenia nemohli navigovať. Jessica si priala napraviť, čo spôsobila jej neposlušnosť k Bene Gesseritu. Nikoho nenapadlo spýtať sa dvojčiat, aké sú ich vlastné plány, dokiaľ nebolo príliš neskoro."

Kniha Kreos (DD)


Tušila v dare Farad´na Corrina - šatách pre dvojčatá - nejakú zradu, netušila však, o čo ide.

Hayt-Idaha vždy vnímala s rešpektom k jeho schopnostiam, ktorých sa najmä po tom, čo jej myseľ ovládol barón Vladimír Harkonnen, obávala. (Niet sa čo čudovať, veď pôvodný Duncan Idaho bol nezmieriteľným nepriateľom Harkonnenov.)
Žiadala od neho pomoc pri únose lady Jessiky, ktorý mal byť nepravý a mal údajne slúžiť pre jej ochranu. Malo to vyzerať ako práca rodu Corrino. Netušila, že jej pravé motívy sú mu zrejmé. Hodlal ten plán vykonať, ale nie tak, ako mu to prikázala...
Chcela mať Jessiku z cesty a vhod by jej padla i jej smrť. Haytovi sa snažila nahovoriť, že sa jej obáva lebo ohlásila Bene Gesseritu, že jej dcéra porušila zákaz upravovať svoje metabolické pochody tak, aby zastavila starnutie. Táto schopnosť, keby vyšla najavo, by spôsobila pogrom na Sesterstvo. Preto je za porušenie zákazu trest smrti a preto sa Bene Gesserit stal spojencom rodu Corrino (v pude sebazáchovy). Znelo to veľmi pravdepodobne, ale Hayt už vedel svoje...
Z jeho slov uverila, že má lady Jessiku v úmysle zabiť...

Krátko nato ho však náhle odvolala zo síča Tabr späť do Arrakénu. Potrebovala jeho mentatské schopnosti. Dostala totiž písomnú požiadavku fremenských kmeňov, ktoré žiadali návrat lady Jessiky do Regentskej rady. Alia v tom videla spiknutie. A navyše bol na žiadosti podpísaný aj Stilgar...
K tomu všetkému sa od Gildy dozvedela, že Kazateľ bol mimo planéty. Chcela ho dať minimálne uväzniť, pre podozrenie zo špionáže pre CHOAM alebo rod Corrino, aj keď nemala žiaden dôkaz. Irulán i Hayt-Idaho nabádali k opatrnosti. Polovica planéty totiž tiež verila, že by to mohol byť jej brat...
Hayta potrebovala preto, aby prípadne odhalil možné zapletenie Irulán do predpokladaného sprisahania... a bola si istá, že jeho súčasťou je i jej matka.

Hayt-Idaho odmietol možnosť otvoreného nepriateľstva Gildy alebo Bene Gesseritu. Považoval ich za zásadne pasívnych súperov: Gildu preto, lebo bola parazitom a oni materskou rastlinou, Bene Gesserit preto, lebo jednoznačne preferuje státie za trónom a nie na tróne.
Pomocou mentatskej kalkulácie určil najväčšie nebezpečenstvo hroziace regentstvu zo strany CHOAM a Landsraadu. Landsraad by mohol zaujať právne stanovisko, že niektoré zákony, týkajúce sa obchodu, nemôže regentská rada vetovať... a nesúhlas a následná krutosť by ich protivníkom iba prišli vhod. Moc v Impériu i napriek prevahe vojenskej moci fremenov stále závisela na všeobecnom súhlase. Do úvahy pripadalo prelievanie peňazí na okraj - každý vedel, že jedného dňa niektorá okrajová planéta, zaoberajúca sa technikou, zruší Holtzmanov efekt a štíty sa stanú zbytočnými. Následkom bude zrútenie krehkej rovnováhy, ktorá teraz drží pohromade planetárny lénny systém.
Alia sa však rozhodla brať do úvahy iba realitu. A tá bola, že môžu zničiť korenie, ak ich k tomu donútia. Paul bol mutácia, ktorá zmenila starú rovnováhu bohatstva. Jediný, kto v tejto mutácií mohol pokračovať, boli dvojičky a ona. Vydedukovala z toho, že sa ju pokúsia zavraždiť... Hayt však považoval za vhodnejší cieľ práve dvojčatá. Alia sa podľa neho dala príliš ľahko zdiskreditovať, vražda by nebola nutná.
Za najpravdepodobnejšie miesto útoku považovala svoju Citadelu.

Pozvala svoju matku na Rannú audienciu do Arrakénu. Snažila sa ju prostredníctvom Tagira Mohandisa zdiskreditovať a nakoniec dokonca zavraždiť. Útok však nevyšiel a jej priehľadné konanie, ktorým sa snažila presvedčiť, že sa jednalo o útok na ňu, bolo jasné i necvičeným.
Jessica ju priamo obvinila pred všetkými zúčastnenými z pokusu o matkovraždu. Pritom si všimla podvedomý pohyb jej rúk, ktorý prezradil, že jej dcéru ovláda osobnosť starého baróna Vladimíra Harkonnena. Alia už ju nemohla nechať odísť živú -> Jessica by to povedala Sesterstvu i fremenom, ktorí by ju prinútili podstúpiť Skúšku posadnutosti. Bolo jej jedno, či stvorí mučeníčku. Ovládal ju človek, ktorého jediným cieľom bolo zničiť Atreidov. On bol za urýchlením transformácie Arrakis, on chcel zahubiť všetkých piesočných červov... Alia už nevládla sebou, barón ju úplne ovládol.
Jessica ju pred všetkými obvinila zo snahy zničiť korenie a podarilo sa jej utiecť i s fedajkínmi, ktorí sa v hale nachádzali...

Vzápätí Alia vzniesla proti fedajkínom Verbálny proces a vyhlásila, že jej matka sa spolčila s nepriateľmi Impéria. Bola presvedčená, že tým, že ovláda kňažstvo, ovláda všetkých fremenov a bola ochotná riskovať i občiansku vojnu.


"Človek používa moc tak, že ju uchopí jemne. Uchopiť ju príliš silno znamená byť mocou porazený a stať sa tak jej obeťou."

Jessica o Alii (DD)


Po Letovej (domnelej) smrti údajne súhlasila, že sa podrobí Súdu posadnutosti. Ghanima sa takisto údajne stala jej rukojemníčkou. Došlo totiž k bojom medzi púštnymi fremenmi a fremenmi z imperiálnej armády, k občianskej vojne, ktorá načas ochromila jej vládu. Stilgarove dŕžavy boli zvolené za neutrálnu pôdu, stanovenú pre výmenu rukojemníkov. Ghanima bola zjavne považovaná za jedného z tých rukojemníkov, aj keď zostávalo nejasné, ako k tomu došlo. (Bola odoslaná do síča Tabr ako prejav Aliinej dobrej vôle.)

V Deň Kwisatza Haderacha sa Alia vydala inkognito vo filteršatách na námestie vypočuť si Kazateľa. (Na ktorého vydala predtým zatykač.) Cítila, že potrebuje poznať jeho totožnosť predtým, ako proti nemu zasiahne. Dokonca jednu chvíľu uvažovala o tom, že by ho zabila, odhalila svoju totožnosť a vyhlásila ho za podvodníka a kacíra. Zastavila ju iba tá neistota, čo by sa stalo, ak by sa ukázalo že Kazateľ je Paul...
Počas kázania ju schmatol za ruku, prezradil jej svoju pravú totožnosť a zároveň ju varoval: "Nikdy už sa ma nepokúšaj zatlačiť do pozadia, sestra."... pustil ju a odišiel. Ona tam v stála v absolútnom zúfalstve, chcela ho poprosiť, aby ju zachránil pred ňou samou, ale nedokázala sa ani pohnúť. Nevedela, čo bude robiť. "Všetci sa obrátili proti mne. Čo môžem robiť?" Nemohla - teraz, keď už s istotou vedela, že Kazateľ bol jej brat - ho otvorene zatknúť či zlikvidovať. Nevzdala sa však snahy urobiť to v tichosti.

Doniesli sa jej povesti o prítomnosti Hayta-Idaha a Jessiky na Saluse Secundus. Nevedela, čo sa presne deje a to ju hnevalo.

Snažila sa za každú cenu presvedčiť Ghanimu, aby súhlasila so zásnubami s Farad´nom. (Zásnuby vyžadujú otvorený súhlas zasnubovanej fremenky.) Bolo jej jedno, či ho potom zabije, šlo jej o to, aby ju fremeni prekliali za to, že si vzala vraha svojho brata. Nahovorila jej, že Farad´n drží v zajatí ako rukojemníkov Jessiku i Hayta, aj keď sa to Ghanime veľmi nezdalo. Aj Alia počítala, že Hayt tam pri "ochrane" Jessiky zahynie.(Dôvod jeho pokusu o samovraždu?)
Súhlasila s Ghanimou, že zasnúbenie by bola iba zámienka pre zavraždenie Farad´na. S úsmevom si predstavovala hnev veľkorodov, zhubné následky pre dôveru v česť Atreidov, stratu náboženskej dôvery v Muad´Diba - všetko to, čo chcela jej zvrátená osobnosť dosiahnuť. Pripravili spolu sprisahanie: Farad´n mal prísť na slávnostný podpis zásnubnej zmluvy a Ghanima mala dostať svoju šancu... Potom poslala Ghanimu i s Irulán k Stilgarovi.

Od Hayta-Idaha, ktorý sa vrátil na Arrakis, sa dozvedela, že Jessica cvičí Farad´na a pripravuje ho na zásnuby s Ghanimou. Hayt-Idaho jej podal presnú, mentatskú správu o udalostiach. Tvrdil, že odvezením Jessiky na Salusa Secundus iba plnil jej príkazy. Ona mu už prestáva veriť, jeho vernosť k Atreidom sa stala pre ňu príťažou -> plánuje jeho "nešťastnú nehodu".
Vysiela ho do síča Tabr, aby dohliadal na vyjednávanie Džávida a vzbúreneckých kmeňov. V skutočnosti ho mala jej obľúbená amazonka Zia počas letu zlikvidovať. Hayt však nakoniec odletel sám (keď pochopil, o čo Alii ide).

Mala spojencov i medzi pašerákmi a Vydedencami. Ovládala tak cez Namrího i Gurneyho Hallecka. Cez neho mu podsúvala príkazy, o ktorých si myslel, že sú od Jessiky. O tom, že je Leto (ktosi, kto by ním mohol byť) nažive, sa dozvedela od Džávida. Namrí mal od nej rozkazy ho (podľa Letových slov) usmrtiť.

Čoraz viac podlieha vplyvu barónovej osobnosti, priberá. Dokonca ju barón začal využívať na uspokojenie svojich sexuálnych chúťok. Znepokojili ju správy o zničení 40 kanátov, pokladala to za dielo povstalcov. Namrí ju sklamal -> Leto zmizol, najskôr zahynul v púšti. Halleck takisto po zabití Namrího niekde zmizol. Murízovu správu o tom, aké má Leto nové schopnosti, považovala za jeho pomätenie zmyslov. Bola z toho všetkého dosť zmätená: Ghanima bola presvedčená, že Leto je mŕtvy a jej výpoveď potvrdila i Hovorkyňa pravdy. Tak kto bol tým dieťaťom, o ktorom jej Muríz a Namrí podávali správy?
Farad´n poslal jednotku osobnej stráže na prípravu zásnubného obradu a na pomoc proti povstalcom. Chcela ju využiť na uzavretie Shulochu a zatknutie odpadlíkov medzi naíbmi. Tušila za výcvikom Farad´na nejaký plán svojej matky a Sesterstva.

Od Buera Agarveza sa dozvedela o smrti svojho muža i milenca Džávida. Dáva mu príkaz zabiť Stilgara a ponúka mu v prípade úspechu miesto nového naíba síča Tabr. Zároveň si z neho spravila svojho nového milenca...

Necíti za Hayt-Idahom žiaden smútok. Je naňho nahnevaná, cíti, že to čo urobil bola úmyselná provokácia. Znamenalo to, že vedel o Džávidovi. Navyše vďaka nemu prebehol Stilgar k rebelom a mal so sebou Ghanimu i Irulán.

Pátranie po Stilgarovi trvalo neúspešne niekoľko mesiacov. Potýčky medzi povstalcami a Aliou ustali pre novo sa objaviaci problém: nájazdy "démona púšte" na kanáty.

Nakoniec zorganizuje vyjednávanie Buera Agarvesa so Stilgarom a ponúka mu návrat do jeho bývalého postavenia výmenou za Ghanimu. Stilgar odmieta, Ghanimu však vzápätí unesú...

Všetko bolo pripravené, nastal deň, kedy sa mala Ghanima prvý krát stretnúť s Farad´nom. Alia si bola istá, že ho zabije a v následnom zmätku bude iba jedna osoba schopná pozbierať črepy - ona sama. Stilgar zabil Agarvesa, presne ako dúfala. A Agarves k nemu doviedol únoscov bez toho, aby mal o tom najmenšie tušenie. Stilgar a Irulán boli uväznení v kobkách Chrámu - ešte nevedela, či ich dá popraviť, alebo pre nich nájde iné využitie. Času mala dosť...
Naďalej pracovala na oslabovaní pôvodnej fremenskej kultúry. Heslo "Rozdeľuj a oslabuj" sa stalo jej hlavným mottom.

Vtom na námestie pred Chrámom prichádza Kazateľ. Hoci rozzúrená, nemohla proti nemu zakročiť - námestie bolo plné ľudí, dychtivých vypočuť si jeho kázanie. Dala rozkazy Ziarenke: mala priviesť Farad´na a Jessiku, potom Ghanimu s nožom... Mala poslať pre Kazateľa a priviesť ho do Aliiných komnát, vpustiť ho súčasne na signál spolu s Ghanimou. Jej ľudia nemali voči nemu použiť žiadne násilie... Chcela, aby Paul videl, ako jeho dcéra "zasadí ranu z milosti jeho svätej pretvárke".

Ona, Farad´n, Jessica, Tyekanik a stráže sledujú, ako ju Kazateľ verejne obviňuje z kacírstva. To nevydržali kňazi, ktorí ho mali k nej dobrovoľne priviesť. Jeden z nich mu vrazil krispel do hrude a Kazateľ na námestí pred Chrámom v Arrakéne zomiera...

Po šoku sa Alia zúrivo oborila na Jessiku, vmietnuc jej do tváre, že práve zabili jej syna. Dala príkaz priviesť Ghanimu, no s ňou cez vyrazené dvere vstupuje i Leto. Alia sa ho pokúsila pomocou stráží zastaviť, ale Leto svojou nadľudskou silou okamžite každý odpor zlikvidoval. Následne medzi nimi došlo k súboju, z ktorého Leto samozrejme vyšiel víťazne. Odzbrojil ju a ponúkol ešte možnosť naučiť sa zvládnuť Vnútorné životy. Ale u nej sa navonok jasne prejaví Zvrátenosť (spôsobom podobným rozdvojeniu osobnosti, iba tých osôb je viac a navzájom si preberajú jej telo). Leto úderom rozbíja okno a dáva jej na výber: buď Súd posadnutosti alebo samovraždu. Ona si vyberá druhú možnosť a končí svoj život skokom z okna na schodoch vlastného Chrámu...


Zaujímavosti

Meno Paulovej sestry Alie nesie v našom reálnom svete hviezda zvaná Alya alebo oficiálne Theta 1 Serpentis [1]. (Informáciu a link poskytol Mahdí).


"Jazdí na vesmírnych červoch!
Cez búrky zúrivé prejde

do kraja láskavých vánkov.

Pri hadích klbkách keď spíme,

znavené duše nám chráni.

Zatieni pred vyhňou púšte,

schová nás do chladnej skrýše.

Žiara jej belostných zubov

vedie nás temnotou noci.

Na pletencoch jej vlasov

stúpame do výšin nebies.

Keď ona medzi nás vstúpi,

vstúpi s ňou presladká vôňa.

Utíši všetky búrky,
svojich nepriateľov zničí,

neveriacich vydá mukám.

Z Tuona, z najvyšších veží,

kam prvý dosiahne úsvit,

kde čistá voda vždy prýšti,

odtiaľ jej tieň padá.

V chvejivom pálčivom žiari

mlieko a chlieb ľuďom dáva,

chladné a korením vonné.

Pod jej pohľadom klesá

neveriaci, bleskom zrazený

a všetky záhady miznú.

Alia...Alia...Alia..."

Pieseň o Alii - bohoslužba (DD)


Pozri aj