Tabr

Z Herbert's dune


Tabr - síč na planéte Arrakis, kde bol v čase vlády rodu Atreidov naíbom Stilgar.

Za vlády Leta II. na jeho mieste vznikla dedina Tabur, kde sa mala konať jeho svadba Hwi Nori. Ležala tesne pri vnútornom okraji Saríru. Žili v nej múzejní fremeni, ktorí tu pestovali ďatlové palmy, vysokú trávu a dokonca i zeleninu. V pradávnom, všetkými zabudnutom podzemí tu Božský imperátor ukrýval svoje zásoby korenia.