Kwisatz Haderach

Z Herbert's dune


Kwisatz Haderach - "Skrátenie cesty; ten, kto sa môže nachádzať na viacerých miestach súčasne". Takto Bene Gesserit označoval neznámo, pre ktoré hľadal genetické riešenie. Mužský proťajšok benegesseritskej Ctihodnej matky, ktorého duševné sily preklenuli čas i priestor. Muž, ktorý bol po premene vody života schopný svojim zrakom preniknúť do mužských i ženských minulostí. Mnohí mužskí adepti sa pokúšali o premenu vody života, ale do čias Paula Atreida nikto neuspel - všetci zomreli. Prečo, to nevedeli ani sestry Bene Gesseritu.


"Život jedného človeka, rovnako ako život rodiny alebo celého národa, pretrváva v spomienke. Môj ľud sa musí naučiť chápať to ako súčasť svojho procesu dozrievania. Sú ľudom ako organizmus, a touto pretrvávajúcou spomienkou zhromažďujú v podprahových zásobníkoch stále viac a viac skúseností. Ľudstvo dúfa, že tento materiál povolá na pomoc, keď ho bude potreba pre zmenený vesmír. Ale mnohé z toho, čo je uskladnené, môže byť stratené v tej hazardnej hre náhody, ktorú nazývame "osud". Mnohé nemusí byť zahrnuté do vývojových vzťahov a nemôže teda byť zhodnotené a aktivizované týmito nastupujúcimi zmenami prostredia, ktoré majú vplyv na telo. Druh môže zabúdať! To je tá zvláštna hodnota Kwisatza Haderacha, o ktorej Bene Gesserit nemal ani tušenia: Kwisatz Haderach nemôže zabudnúť."

Hárk al-Ada: Kniha o Letovi (DD)


Po ohromných následkoch, ktoré malo jeho zrodenie (3500 rokov útlaku), otočilo Sesterstvo o 180 stupňov a robilo všetko preto, aby sa už žiaden Kwisatz Haderach nikdy nenarodil.