Ctihodná matka

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Ctihodnej matky)


Ctihodná matka - pôvodne proktorka Bene Gesseritu, a to taká, ktorá vo svojom tele transformovala výťažok z korenia podobný "jedu osvietenia" (v minulosti sa používali aj iné druhy jedovatých drog), povzniesla sa tak do vyššej sféry vedomia (melanžová agónia) a získala prístup k Zdedeným spomienkam (zrejme sa používal v rovnakom význame i výraz Vnútorný zrak). Keď smrteľne nebezpečnú drogu vo svojom tele pretvárala, prešla dovnútra do ríše dávnych ženských pokrvných ozvien, čo jej umožňovalo hovoriť zo všetkými svojimi predchodkyňami, s hlučnými životmi Zdedených spomienok. Táto schopnosť im umožňovala poznať cesty minulosti a vyhnúť sa chybám, ktoré spravili ich predchodkyne. Do istej miery dokázali predpovedať možné cesty budúcnosti -> zo znalosti prítomnosti a ciest minulosti.

Pri vzájomnom predávaní Zdedených spomienok bol potrebný fyzický kontakt. Došlo tak k predaniu všetkých osobností umierajúcej Ctihodnej matky druhej Ctihodnej matke. Existoval ale i veľmi presný rituál pre prípad, že by kľúčová Ctihodná matka zomrela odlúčene od svojich Sestier a nemala šancu predať nazhromaždené životy. Tento rituál bol mnohokrát použitý v časoch vlády Leta Atreida II. a spočíval zrejme v poistnom predávaní ešte za života Ctihodných matiek. Existovala i možnosť prevziať osobnostné spomienky akolytky, ktorá zomierala pri neúspešnej melanžovej agónií, pristupovalo sa k tomu však iba vo výnimočných prípadoch.

Neboli schopné vidieť mužské Zdedené spomienky - to mohol podľa nich iba Kwisatz Haderach. Pozri tiež obrad Ceremoniál semena. Titul Ctihodná matka prevzali aj fremeni pre svoje náboženské vodkyne, ktoré prekonali podobné "osvietenie". Tieto vodkyne existovali dávno predtým, ako vstúpila do života fremenov missionaria protectiva, ktorej členky postupne upravovali staré fremenské zvyky. Nosili abu - splývavý čierny plášť s kapucňou, obradný odev Ctihodných matiek a sajadín. Ctihodné matky fremenov predsedali stretnutiam, v ktorých išlo o otázky života a smrti (určitá forma súdu).

Extrakt z melanže bol pre ich "vznik" veľmi dôležitý -> mohli síce používať aj iné jedy, ale akonáhle si raz navykli na extrakt z korenia, iné látky by neúčinkovali. Zároveň museli pravidelne určité dávky melanže po celý svoj život užívať, inak im hrozil veľmi ťažký abstinenčný syndróm, ktorý pravdepodobne mohol skončiť smrťou (ak k prerušeniu prísunu došlo na konci stredného veku).

Zdá sa, že boli medzi sebou schopné do istej miery zdieľať vedomie, aj keď nie vo forme telepatie. Nedokázali si vzájomne čítať myšlienky, k predaniu informácie bolo nutné vedomé úsilie a fungovalo to iba medzi Ctihodnými matkami. Naznačuje to rozhovor medzi Ctihodnou matkou Gaius Helenou Mohiamovou a Aliou Atreidovou pri ich prvom stretnutí.

Svojimi podriadenými sú oslovované "Vaša Ctihodnosť".

Na nohách majú hrubé mozole od pravidelných bojových cvičení, ktoré denne vykonávajú.


Toto povedala svätá Alia, Vládkyňa noža: "Ctihodná matka musí v sebe spájať zvodné neresti kurtizány a nedotknuteľnú velebnosť panenskej bohyne a udržovať tieto vlastnosti v napätí tak dlho, dokiaľ moc a sila jej mladosti trvajú. Keď mladosť a krása zmiznú, potom zistí, že ten medzipriestor, kedysi vyplnený napätím, sa stane zdrojom dôvtipu a dômyselnosti."

princezná Irulán: Muad´Dib, rodinné zápisky (D)


Z Ctihodných matiek neboli najlepší mentati - nedokázali hľadať otázky úplne otvorene, nedokázali sa zbaviť lojality k Sesterstvu.


Pozri aj