Sajadína

Z Herbert's dune

Sajadína - akolytka vo fremenskej náboženskej hierarchií. Nosí dlhé čierne rúcho aba. V kmeni má zvláštne čestné miesto, učí a zachováva silu boha v srdciach. Vysväcuje ju fremenská Ctihodná matka.
Tento termín učí missionaria protectiva. (Termín je inak používaný v Predohrách ako v Kronikách Duny. V Predohrách označuje fremenskú Ctihodnú matku, zatiaľčo v Kronikách sa používa skôr v zmysle čakateľa na túto "funkciu". V tomto význame používajú Predohry termín akolyta.)