Mentati

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Mentat)


Mentati - tá trieda občanov Impéria, ktorej sa dostalo najvyššieho vzdelania v logike. "Ľudské počítače". Ich vznik leží v "ráde mentatov", ktorý založil Gilbertus Albans. Útočisko našiel u Bene Tleilaxu, ktorý dúfal, že ho začlení pod tleilaxanskú hegemóniu; rozšíril sa nakoniec do nespočetných "škôl"; Leto II. ich potlačoval, pretože boli podhubím nezávislej opozície; po Hladomore sa rozšírili do Rozptylu.

Na zvýšenie svojich duševných schopností pili šťavu safó. Mali vynikajúcu pamäť, schopnú si dlhodobo fixovať udalosti či dokumenty do najmenších podrobností. Tí najlepší prekonávali svojimi schopnosťami i najlepšie mysliace stroje z doby pred Služobníckym džihádom. Mnohí ľudia k nim však pociťovali nedôveru až nenávisť, spájajúc si ich s nenávidenými strojovými mozgami. Väčšina z nich boli uzavreté typy vyhýbajúce sa osobnému kontaktu.


"Ako reakcia na prísne tabu džihádu, zakazujúceho existenciu strojov vykonávajúcich mentálne funkcie, vznikol rad škôl smerujúcich k rozvinutiu ľudských schopností, ktoré nahradili väčšinu významných funkcií, predtým vykonávaných strojmi. Niektoré z kľúčových škôl, ktoré po džiháde vznikli, sú Bene Gesserit, vykonávajúci intenzívny fyzický i psychický výcvik, Kozmická gilda so svojou jasnovidnou schopnosťou nachádzať bezpečné cesty záhybmi vesmíru, a mentati, ktorých počítačom podobné mozgy sú schopné neuveriteľných výkonov logického myslenia."

Ichbánove "Pojednanie o mysli" (?)


Kriví mentati

Jedným z ich najlepších tvorcov bol Bene Tleilax, ktorý je pôvodcom tzv. krivých mentatov -> ľudských počítačov, ktorí boli navyše vypočítaví, s pokrivenou predstavivosťou a bez morálnych zábran. Pokrivenie bolo krehké a neisté, mohli byť veľmi nebezpeční. Veľkorody, ktoré si ich kupovali, verili, že ich budú môcť úplne ovládať. Bola to však iba falošná predstava, ktorú podporoval Bene Tleilax. Vznikali v regeneračných nádržiach z buniek mŕtvych mentatov, cvičení odpadlíkmi mentatských škôl. Tleilaxanské "pokrivenie" pre nich predstavovalo obohatenie, ktoré sa inak nedalo dosiahnuť. Mali vďaka nemu oveľa väčšie schopnosti, než aké mohol dosiahnuť obyčajný mentat. Boli ale tiež nepredvídateľní a potenciálne i nekontrolovateľní.


"Mentat musí byť predovšetkým generalista, nie špecialista. Je múdre, aby v dôležitých okamihoch dohliadali na rozhodovanie generalisti. Experti a špecialisti ťa rýchlo zavedú do zmätku. Sú zdrojom bezúčelného hľadania hníd, divoko sa sporia o jedinú čiarku. Mentat - generalista by naopak mal do rozhodovania vniesť zdravý rozum. Nesmie sa odrezať od najširšieho toku všetkých udalostí vo vesmíre. Musí byť stále schopný povedať: "V tomto teraz nie je žiadna skutočná záhada. Teraz chceme toto. Neskôr sa môže ukázať, že to nebolo správne, ale to opravíme, až na to dôjde." Mentat - generalista musí chápať, že čokoľvek, čo môžeme považovať za svoj vesmír, je iba časťou širšieho javu. Ale expert sa obzerá; hľadí do úzkych hraníc svojej vlastnej špecializácie. Generalista hľadí von; hľadá živé zásady a pritom dobre vie, že také zásady sa menia, že sa vyvíjajú. Práve charakteristiku samotnej zmeny musí mentat - generalista hľadať. Nemôže existovať žiaden stály zoznam takých zmien, žiadna príručka ani manuál. Musíte sa na ne dívať s tak malými predsudkami, ako len dokážete a pýtať sa samých seba: "A čo táto vec vlastne robí?"

Príručka mentata (DD)


Výcvik a schopnosti

Mnemotechnika, zaostrovanie vedomia, ovládanie svalstva a zvyšovanie citlivosti, štúdium jazykov a hlasových odtieňov... Začínal už od útleho detstva a adept o ňom nesmel vedieť, aby ho tento fakt neovplyvňoval. Po počiatočných rokoch výcviku sa perspektívny mentat musel sám podieľať na rozhodnutí, či v ňom chce ďalej pokračovať. Niektorí pokračovať mohli, iní toho neboli schopní. Iba perspektívny mentat to o sebe mohol vedieť z určitosťou (na základe mentatskej kalkulácie).
Mentat po "aktivácií" automaticky analyzoval všetky dostupné údaje, aplikoval logiku na všetky záležitosti. Nemohol s analýzou prestať -> prestavba spôsobu jeho myslenia bola totiž trvalá.
Výcvik bol veľmi náročný. Jeho základom bolo, že myseľ sa musel adept naučiť nechať jednať samotnú.


"Vo všetkom je nejaký systém, ktorý je súčasťou nášho vesmíru. Má symetriu, eleganciu a pôvab - tieto vlastnosti nachádza človek vždy v tom, čo zachytáva pravý umelec. Systém môžete nájsť v striedaní ročných období, v tom, ako sa piesok vinie pozdĺž skalnej rímsy, v zväzkoch vetiev Larrea mexicana alebo v usporiadaní jej listov. Snažíme sa tieto systémy napodobniť v našich životoch a v spoločnosti a hľadáme rytmy, tance a formy, ktoré poskytujú uspokojenie. Avšak v nájdení definitívnej dokonalosti je možné vidieť nebezpečenstvo. Je zrejmé, že taký definitívny systém obsahuje svoju vlastnú stabilitu. V takej dokonalosti všetko smeruje k smrti."

princezná Irulán: Zobraté výroky Muad´Diba (D)


Mali aj svoje slabé miesto. Museli robiť prehlásenia. To so sebou prinášalo sklon spoliehať na absolútne pravdy, vidieť konečné hranice. Absolútne pravdy boli pre ich otvorenú myseľ veľkou prekážkou. Vedeli to o sebe a bolo to súčasťou ich výcviku. Napriek tomu boli však nútení jednať podľa obmedzujúcich parametrov. Mentat pracoval v rámci nekonečných systémov, no musel prinášať konečné závery.


"Mentati majú rovnaké slabiny a nepresnosti ako tí, ktorí ich používajú. Ľudská myseľ, rovnako ako myseľ akéhokoľvek iného zvieraťa je rezonátor. Reaguje na odrazy z prostredia. Mentat sa naučil rozšíriť svoje vedomie cez mnoho paralelných slučiek príčinnosti a postupovať po tých slučkách v dlhých reťazcoch následkov."

lady Jessica Atreidová (DD)


V ojedinelých prípadoch mohli zažiť stav, ktorý sa označuje ako rhažíja. Rovnako mohli upadnúť do katalepsie ("sála zrkadiel"), z ktorej nemuselo byť návratu.


"Vyčistíš nervové cesty. Zbavíš sa všetkého, čo ťa rozptyľuje, aj zbytočného premýšľania." (Ka:D)


Nepotrebovali a ani vždy nemali všetky údaje, ktoré by chceli. Mentat sa bez určitých častí obišiel, pokiaľ mal toľko faktov, že z nich mohol poskladať zákonitosť. Občas stačil iba ten najhrubší obrys. Poskytol mu skrytý tvar, do ktorého sa potom dali vkladať chýbajúce kúsky, aby vznikol celok. boli zameraní tak, aby vycítili zákonitosti, aby rozpoznali systémy a celky. Tento proces nazývali "veľká syntéza". Vyžadoval veľkú trpezlivosť a vytrvalosť, ktorú ne-mentat prakticky nemohol dosiahnuť. Mentat vlastne fungoval ako primitívny stopár, nadaný schopnosťou vnímať aj tie najdrobnejšie stopy, tie takmer nepostrehnuteľné poruchy vo svojom okolí a sledovať ich vývoj. Zároveň zostával otvorený širokej škále impulzov zvonka i zvnútra. To spoluvytváralo naivitu, základný mentatský postoj, podobný naivite Hovorcov pravdy, len omnoho členitejšieho charakteru.

Mentat vlastne nebol "dokončený" nikdy. Neustále hľadal otázky, ktoré by mu v odpovedi priniesli tie najlepšie obrazy. Mentati tento proces nazývali "nekonečný cieľ". Preto z Ctihodných matiek neboli najlepší mentati - nedokázali hľadať úplne otvorene, nedokázali sa zbaviť lojality k Sesterstvu.


Prvý mentatský zákon:

  • Dianie nemožno pochopiť tým, že sa zastaví. Pochopenie sa musí podvoliť toku diania, musí s ním splynúť a niesť sa s ním.


Ich výcvik bol počas vlády Božského imperátora Leta II. zakázaný, napriek tomu sa tajne udržoval naďalej. Po jeho smrti došlo k novému rozkvetu mentatských škôl.


"Logika je slepá a často pozná iba svoju vlastnú minulosť."

benegesseritské varovanie pred prílišným spoliehaním sa na mentatov (Ka:D)


Mentatská mantra

Mentat Piter de Vries (Brad Dourif) recituje túto litániu vo filmovej verzií Duny a mentat Hayt de Vries (Robert Carin) ju opakuje v počítačovej hre od firmy Westwood "Dune 2000". Neobjavuje sa nikde v knihách, ale sa jedná o filmovú konštrukciu vytvorenú Davidom Lynchom.

"It is by will alone I set my mind in motion.
(Je to samotnou vôľou, že mám myseľ v pohybe.)
It is by the juice of sapho that thoughts acquire speed, the lips acquire stains.
(Je to šťavou safó, že myšlienky získavajú rýchlosť a pery škvrny.)
The stains become a warning.
(Škvrny sa stávajú varovaním.)
It is by will alone I set my mind in motion."
(Je to samotnou vôľou, že mám myseľ v pohybe.)


Osobnosti


Pozri aj


Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia