Thufir Hawat

Z Herbert's dune
Thufir Hawat - Freddie Jones vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Thufir Hawat ( - 10 193), hlavný zbrojmajster, mentat a Majster assassin troch generácií rodu Atreidov, jeden z najlepších vôbec. Keď trénoval spolu s vojvodom Paulusom Atreidom, ten ľahkovážne podcenil saluského býka a vypol si štít -> následkom bol roztrhnutý bok. Hawat nehľadiac na osobné nebezpečenstvo odlákal býka a zneškodnil ho. Počas súboja mu divoké zviera poranilo ľavú nohu, takže mu zostala dlhá krivá jazva, ktorá ho občas bolievala a ktorá pripomínala jeho bezvýhradnú oddanosť vojvodovi.


Strávil značnú časť života v škole pre výcvik mentatov, najskôr ako študent a potom ako teoretik taktiky a filozof, než si ho krátko potom čo prevzal titul kúpil vojvoda Paulus Atreides.
Slúžil jemu, jeho synovi Letovi a neskôr i Letovmu synovi Paulovi. Mal hnedé oči, úzke pery a snedú kožu ošľahanú z mnohých drsných svetov, kam sa pri atreidských ťaženiach dostal. Bol smrteľne nebezpečný, agresívny a vynaliezavý a bol fanaticky oddaný rodu Atreidov.

Paulus ho poveril bojovým výcvikom Leta Atreida a Rhombura Vernia. Po jeho smrti prisahal vernosť práve Letovi. Jeho mentatský rozbor v priamej konfrontácií Yreska, Leta, Heleny a Duncana Idaha rozlúštil otázku vraždy starého vojvodu.


"Pravda je chameleón"

zensunnitský aforizmus (PkD:?)


Thufir Hawat - Jan Vlasák vo filme J.Harrisona Frank Herbert´s Dune (2000).

Stál ako hlavný poradca pri svojom vojvodovi počas Procesu o prepadnutí na Kaitane. Na základe tajnej informácie (autorom bol Bene Gesserit) o možnosti nelegálneho spojenia budúceho imperátora Shaddama a Tleilaxanov sa rozhodol zúfalo zablufovať a poslal Shaddamovi správu, že v rámci obhajoby prednesú o tomto spojení dôkazy.


"Ľahšie ťa vydesí nepriateľ, ktorého obdivuješ."

Thufir Hawat (D)


Nakoniec Proces o prepadnutí dopadol vďaka tomuto blufu pre rod Atreidov až nečakane dobre.

Pod jeho vedením sa Duncan Idaho dostal na úroveň schopností, ktorá dosahovala jeho vlastné a ako 20-ročný bol prijatý na svetoznámu akadémiu Zbrojmajstrov na planéte Gináz.

Snažil sa získať nejaké informácie o Ikse po jeho dobytí Tleilaxanmi, no všetci jeho špióni zmizli alebo sa do podzemia planéty ani nedostali.

Na začiatku roka 10 171 navštívila Caladan delegácia Bene Gesseritu vedená Gaius Helenou Mohiamovou. Prišli so žiadosťou o uvedenie akolytky Jessiky do domácnosti rodu Atreidov, v postavení, ktoré si vojvoda určí sám. Na oplátku za jeho súhlas mu poskytli informáciu o tom, kto bol zodpovedný a ako vykonal útok na tleilaxanské lode, za ktorý musel čeliť Procesu o prepadnutí.
Thufir vojvodu pred Sesterstvom varoval, vedel, že nič nedávajú zadarmo. Avšak doporučil vojvodovi aby s dohodou súhlasil, čo sa i stalo. Tak sa potom dozvedeli pravdu o útoku na tleilaxanské lode. Bene Gesserit však odmietol podať o čine dôkazy, obávajúc sa, že by sa mohla technológia nekorábu dostať mimo ich kontroly.

V roku 10 174 došlo k atentátu na vojvodu Leta, pri ktorom však namiesto neho zahynul jeho syn Victor a Rhombur Vernio utrpel ťažké zranenia. Za atentátom stála Letova konkubína Kailea Verniová, ktorá krátko potom spáchala samovraždu. Viedol výsluchy a vyšetrovanie, ktoré toto pozadie rýchlo odhalili.
Zdrvený Leto podľahol ponuke Bene Tleilaxu vypestovať z buniek mŕtveho Victora gholu a poveril zdeseného Thufira rokovaním s nimi. Napriek jeho protestom sa od svojho zámeru nedal odradiť. Vydal sa preto na Tleilax uzatvoriť dohodu...
Tí za svoje služby žiadali Rhombura Vernia. Thufir radí vojvodovi, aby nepodľahol Tleilaxanskej ponuke. Bol rozhodnutý v prípade vojvodovho súhlasu s ponukou rezignovať. Leto po silnom vnútornom boji nakoniec odmieta.

***Pozn. - Hawat v Dune evidentne nevedel o tom, ako vyzerá súčasná Salusa Secundus. Čo však je v rozpore s PkD - ak by totiž odtiaľ prišiel Gurney Halleck, určite by Hawatovi o jej momentálnom stave povedal.***

Odletel spolu s Gurneym Halleckom na tajnú špionážnu misiu na Iks, aby zistil, aké má tleilaxanská obrana planéty slabiny.


Objavuje sa až ako tréner Letovho syna Paula. Považoval získanie léna na Arrakis nielen za veľké víťazstvo svojho vojvodu, ale i za smrteľné nebezpečenstvo. V tom čase už bol starý a prešedivelý.
Zdalo sa, že lady Jessiku, Letovu konkubínu, nemal osobne veľmi v láske, aj keď to nedával najavo. (Dôvodom bol jej benegesseritský pôvod; Sesterstvu Hawat nikdy nedôveroval.)


"Obľúbený človek vyvoláva závisť mocných"

Thufir Hawat


Pomocou mentatskej analýzy predpokladal, že fremenov je na Arrakis v skutočnosti oveľa viac, ako sa všeobecne myslelo. V jeho plánoch bolo využiť ich nenávisť voči Harkonnenom v prospech rodu Atreidov... Urobil všetky potrebné opatrenia, aby na Arrakis pre Atreidov zaistil bezpečnosť - vrátane úplatkov na vysokých miestach. Predvoj jeho špiónov zistil podrobné informácie o harkonnenskej organizácií, ktorú potom po prílete mohol do značnej miery neutralizovať. Avšak pri prehliadke nového sídla rodu v Arrakéne neodhalili ukrytého operátora s pátračom, ktorý sa pokúsil o neúspešný atentát na mladého Paula Atreida. Vzhľadom k informáciám o zradcovi vo vlastných radoch, ktoré nezávisle dostali lady Jessica (varovanie od lady Margot Fenringovej) a jej syn Paul (varovanie od šedout Mapes) a k tomu, že neodhalil atentátnika, padol na Hawata malý tieň podozrenia. Jeho schopnosti však boli pri preberaní planéty nesmierne cenné, aj napriek pokročilému veku. Keď sa dozvedel o svojom zlyhaní, požiadal vojvodu Leta o rezignáciu. Bola okamžite zamietnutá -> vojvoda to v konečnom dôsledku nepovažoval za jeho chybu.

Vzhľadom k stavu, v akom Harkonneni Arrakis zanechali predpokladal, že ťažba melanže bude v prvých dvoch sezónach menšia asi o 1/3 oproti množstvu, ktoré ťažili oni a ich zisky sa budú pohybovať iba na úrovni 6-7% celkovej získanej sumy. Pokles ťažby a následne ziskov spoločnosti CHOAM a veľkorodov považoval za zámienku, ktorú použije imperátor pri vpáde na planétu. Ohľadne času útoku odhadoval, že to bude krátko po prvom účtovaní CHOAM a silou asi 5 práporov sardaukarov v harkonnenských uniformách + harkonnenské jednotky. Proti nim chcel s vojvodom Letom postaviť 5 budúcich práporov fremenov plus vlastné jednotky Atreidov. Na základe mentatskej kalkulácie totiž predpokladal, že fremeni musia byť veľmi dobrými bojovníkmi, vzhľadom k prostrediu, v ktorom vyrastajú. Mal v pláne ich v nevyhnutnom boji o planétu využiť -> chcel ich požiadať o pomoc pre rod Atreidov.


"Vyhraď si postoj pátravej nedôvery k čomukoľvek, čo sa tvári ako logika."

Jedna z prvých lekcií Sesterstva (DD)


Mal z udalostí na Arrakis čoraz väčšie obavy, zdalo sa mu, že majú oveľa rýchlejší spád ako očakával.

Zachytil správu pre harkonnenského agenta s pečaťou samotného Vladimíra Harkonnena, ktorá ho veľmi znepokojila a o ktorej neskôr povedal i vojvodovi Letovi. Vyplývalo z nej, že zradcom by mohla byť jeho konkubína, lady Jessica. (Nikdy nedôveroval nikomu z Bene Gesseritu a túto jeho podozrievavosť Harkonneni dokonale využili.) Navrhol jej nenápadné sledovanie Duncanom Idahom a jeho dočasnú náhradu u fremenov niekým iným (Idaho tam pôsobil ako akýsi zvláštny vyslanec rodu Atreidov). Leto, dúfajúc, že pravý zradca prestane byť opatrný, súhlasil.


"Až dokončíte budúcu etapu svojho mentatského vzdelávania, naučíte sa integrované komunikačné metódy. Je to celostná funkcia, ktorá prekryje dátové trasy vo vašom vedomí, rozrieši zložité a mohutné vstupy z mentatských indexovo katalógových techník, ktoré ste už zvládli. Vašim úvodným problémom bude ničivé napätie, ktoré vzíde zo širokého súboru detailov a dát o jednotlivých špecializovaných predmetoch. Dajte si pozor. Bez mentatskej vrstvenej integrácie sa môžete utopiť v babylonskom probléme, ako nazývame všadeprítomné nebezpečenstvá získania nesprávnych kombinácií z presných informácií."

Príručka mentata (DD)


Keď opitý Duncan Idaho vpálil lady Jessike do tváre, že je harkonnenskou špiónkou, mal s ňou veľmi tvrdý rozhovor. Snažila sa ho presvedčiť, že nie je žiadnou zradkyňou, že žiaden zradca neexistuje. On bol však presvedčený o opaku. Počas tohto rozhovoru mu predviedla niektoré so svojich benegesseritských schopností, ktoré ním otriasli - nemal ani tušenie, že existujú cesty, ako druhého tak ľahko ovládať. Vtedy skutočne uveril jej slovám, že ak by sa rozhodla vojvodu zničiť alebo urobiť z neho bábku, on by jej v tom nedokázal zabrániť. Snažila sa ho presvedčiť, že vojvodu môžu zničiť nielen jeho nepriatelia, ale i priatelia. Aby dokázala svoju vieru v jeho úsudok, obrátila sa mu chrbtom a umožnila mu tak prípadný vražedný útok. Jej slová ho úplne nepresvedčili, avšak vedel, že bez ohľadu na skutočnosť ho od tejto chvíle k nej nikdy neopustí veľký obdiv.


"Čokoľvek je mimo nás, tomu môžeme rozumieť a aplikovať na to svoju logiku. Ale je to ľudská vlastnosť, že keď narazíme na svoje vlastné problémy, na veci, ktoré sú hlboko osobné, tak tie potom predstavujú pre našu logiku najobtiažnejší oriešok na rozlúsknutie. Tiahneme k tomu, aby sme bili okolo seba, zvádzali vinu na všetko, len nie na to skutočné, čo sedí hlboko skryté a skutočne nás sužuje."

lady Jessica pri nočnom rozhovore s Thufirom Hawatom (D)


Skutočný rozsah útoku spojených harkonnenských a imperátorových síl bol preňho obrovským šokom. Predpokladal, že ich nepriateľ si na útok vypožičia od Gildy nákladný čln, proti čomu urobil príslušné opatrenia. Čo sa týkalo jeho sily, predpokladal, že sa ho nezúčastní viac ako 10 brigád. Podľa informácií však na Arrakis pristálo viac ako 2 tisíc lodí a vylodilo sa viac ako 100 brigád. Cena takéhoto podniku bola podľa jeho odhadu rovná celkovému príjmu z Arrakis za 50 rokov! Hawat príliš nízko odhadol, koľko je barón Vladimír Harkonnen ochotný utratiť za to, aby ich zničil. Sklamal svojho vojvodu... Za zradcu považoval s absolútnou istotou lady Jessiku; poukazovali na ňu všetky dostupné fakty.


"Príliš mnoho znalostí nikdy nevedie k jednoduchým rozhodnutiam."

Korunný princ Rafael Corrino: Rozpravy o vodcovstve (PkD:H)


Podarilo sa mu uniknúť s úbohým zbytkom svojej jednotky. Pri rozhovore s vodcom skupiny fremenov, ktorá im pomáhala, sa na vlastné oči presvedčil o ich neuveriteľných bojových schopnostiach, ale aj o ich drsnej kultúre (fremen ho žiada, aby urobil vodné rozhodnutie - obetoval zranených a získal tak ich vodu pre dobro tých, ktorí ešte žili a mohli pokračovať v ceste). Nakoniec však boli napadnutí veľkou presilou sardaukarov a Hawat padol do zajatia...

Dostal sa následne do rúk Vladimíra Harkonnena, ktorý využil jeho mylné presvedčenie o zrade lady Jessiky a jeho nenávisť k nej. Presvedčil ho, že za vojvodov skon nenesie žiadnu vinu a že za všetko môže ona, že mal zlého pána, ktorému city zaslepili rozum...ponúkol mu oveľa lepšie zdroje informácií, ktoré boli pre každého mentata obrovským lákadlom.


"Pod tlakom sa myslenie môže uberať jedným, alebo druhým smerom - k pozitívnemu, alebo k negatívnemu; dopredu alebo naspäť. Cháp to ako spektrum, ktorého extrémy predstavuje nevedomie na negatívnom konci a hypervedomie na pozitívnom konci. To, ako sa myslenie pod tlakom vychýli, silne závisí na výcviku."

Benegesseritské učenie (D)


Thufir Hawat tak vstupuje do služieb rodu Harkonnenov...nenávidel ich a veril, že ich môže kedykoľvek poraziť. Barón ním však šikovne manipuloval a jeho nenávisť obrátil proti Impériu...a Hawat si začal myslieť, že môže použiť Harkonnenov ako svoj nástroj pomsty na imperátorovi.
Barón sa ešte poistil -> dal ho otráviť reziduálnym jedom, ktorého účinky sa aktivujú, až sa prestane v strave podávať protilátka (samozrejme bez jeho vedomia). Protilátka nebola jedom a preto sa v strave prakticky nedala zistiť.

Vymyslel plán, ktorý mal zvýšiť vážnosť Feyd-Rauthu Harkonnena pri gladiátorskom súboji v deň jeho 17-tych narodenín. Otrok, proti ktorému bojoval, nebol omámený drogami (elakkou) ako obvykle, ale do podvedomia mu bolo vložené slovo, ktorého vyslovenie v rozhodujúcom okamihu ochromilo jeho svaly. Doručil sa mu tiež odkaz, že bude mať skutočnú možnosť zabiť barónovho následníka. Vyvolalo to dojem, akoby niekto do arény vpašoval nenadrogovaného gladiátora, ktorého úlohou ho bolo zabiť. Stopy mali viesť k velitelovi otrokárov. Feyd mal vyjsť zo súboja ako hrdina, zabiť gladiátora navzdory zrade, majster otrokár mal byť popravený a na jeho miesto mal nastúpiť Feyd-Rauthov človek.
Sám však plán ešte trochu "vylepšil"; do arény nevpustili obyčajného gladiátora, ale jedného z bojovníkov rodu Atreidov, ktorého zajali na Arrakis. O tejto časti nevedel ani samotný Feyd-Rautha. Nakoniec však v boji zvíťazil, ale iba vďaka tomu, že mal otrávený iný nôž, ako je pri gladiátorskom súboji zvykom (o čom zasa nevedel Hawat). Gladiátor potom sám napichol na vlastný nôž, aby sa obecenstvo nemohlo kochať jeho utrpením z jedu. Plán, ktorý mal z Feyd-Rauthu urobiť hrdinu, tak vyšiel iba čiastočne.

O dva roky neskôr varuje baróna Vladimíra Harkonnena pred pokusom o vraždu, ktorú zosnovali práve Feyd-Rautha s novým majstrom otrokárom. Implantovali mladému otrokovi do stehna otrávenú ihlu s tým, že ak sa s ním barón bude tešiť, zabodne sa mu do ruky. Vďaka tomuto varovaniu barón hrozbu odvrátil, zlikvidoval majstra otrokára a uzatvoril s Feyd-Rauthom akúsi "dohodu o neútočení".
Barón následne Hawata poveril, aby na Feyda dohliadal. Thufir ho i cvičil v boji.

Sám s Vladimírom Harkonnenom komunikoval iba s krajnou nechuťou. Považoval ho za urečneného obmedzenca. Varoval ho pred neopatrným rozprávaním o Saluse Secundus - imperátorovej trestaneckej planéte. Zistil, že barón nemá v podstate tušenie, prečo sa s ním imperátor Shaddam IV. spojil proti rodu Atreidov. Jeho mentatská kalkulácia: Bojoví majstri vojvodu Leta Atreida Gurney Halleck a Duncan Idaho vycvičili bojovú silu - malú bojovú silu - ktorá bola rovnako dobrá ako sardaukari. A vojvoda sa dostal do situácie, kedy mohol svoju armádu rozšíriť a urobiť z nej presne takú silu, akú mal imperátor. Mal Arrakis - najdrsnejšiu planétu v celej galaxií, a mal fremenov - ľudí, ktorí v tomto prostredí vyrastali. Varuje ho pred fremenmi: čísla ukazujú že Glossu Rabban za posledné 2 roky zabil asi 15 000 fremenov, sardaukari do svojho odletu z Arrakis asi 20 000. Rabban prišiel o 30 000 mužov, sardaukari takmer o 100 000!!! Hawat odhaduje počet fremenov na planéte na vyše 10 000 000, teda ich straty nepresiahli ani prírastok z pôrodnosti. Baróna to šokovalo -> predpokladal, že ich je iba hŕstka. Rabbanovi a sardaukarom sa iba podarilo odstrániť tých menej prispôsobených a slabších - presne ako na Salusa Secundus.

Hawat by rád využil prostredníctvom Harkonnenov vojenskú silu fremenov proti imperátorovi Shaddamovi IV. Radí barónovi, ako si u takých vojakov zaistiť vernosť: rozdeliť ich do malých jednotiek, vytiahnuť ich z prostredia útlaku, izolovať ich s ostatnými, ktorí už prešli rovnakými podmienkami, vytvoriť u nich predstavu o tom, že sú viac ako ostatní, že sú vyvolení, ukazovať im, čo si ako vyvolení môžu všetko dovoliť - luxus, ženy, čokoľvek, po čom zatúžia. Tak ako žijú sardaukari...
Barón mu spomenie chladné odmietnutie kniežaťa Fenringa spred dvoch rokov, keď uvažoval o tom, že by spravil z Arrakis internačnú planétu. Hawat je presvedčený, že to vyvolalo u imperátora rozruch a že už majú na planéte celú sieť špiónov, ktorá tu sleduje barónove aktivity. Ten mal podľa neho teraz iba dve možnosti: buď domorodcov úplne vyhladiť alebo zanechať Rabbana na Arrakis svojmu osudu -> neposlať mu žiadnu materiálnu ani vojenskú pomoc, vyjadrovať sa negatívne o jeho spravovaní planéty a sľubovať skorú nápravu. Hawat sa postaral, aby sa niektoré jeho listy s týmto obsahom dostali do rúk imperiálnym špiónom... inak hrozilo akútne nebezpečenstvo likvidácie jeho rodu, podobne ako bol zlikvidovaný rod Atreidov. Má od Rabbana žiadať splnenie kvót dodávok melanže, čo bude mať za následok ešte väčší útlak obyvateľstva... a ten tak urobí Salusu Secundus z Arrakis za baróna... Ak bude Rabban terorizovať ľudí preto, aby splnil dodávky melanže, imperátor nebude mať žiaden dôvod k podozreniu, že je za tým tajný sekundárny zámer. Potom treba začať každoročne zvyšovať kvóty, až sa situácia stane neúnosnou a dodávky prudko klesnú. Následne barón Rabbana odvolá a prevezme oťaže sám, aby dal situáciu do poriadku.
Barón tam však plánoval dosadiť Feyd-Rauthu. Tak sa vlastne Hawatov plán na Salusu Secundus z Arrakis a plán baróna Vladimíra Harkonnena na Feyd-Rauthu ako osloboditeľa a milujúceho vládcu spoja do jedného...


"Keď dôjde k nejakému zločinu, k páchateľovi vedú obvykle tri hlavné nitky: peniaze, moc alebo pomsta."

Thufir Hawat (PkD:?)


Mal tajné správy od Gurneyho Hallecka z jeho úkrytu medzi pašerákmi. Dozvedá sa tak o novom faktore, ktorý mu stále viac narušoval jeho výpočty, týkajúce sa planéty -> o novom vodcovi menom Muad´Dib... a uvažuje o novom charaktere fremenskej taktiky boja, ktorá zaváňala Halleckom, Idahom a dokonca i ním samým... žeby Duncan Idaho prežil? On sám doporučil barónovi, aby nechal to nové náboženstvo prekvitať a teraz sa sám seba pýtal, či neurobil chybu...

Päť dní pred útokom fremenov na imperátorov hlavný stan v blízkosti Arrakénu ho barón poslal k pašerákom, aby sa pokúsil preniknúť do tábora záhadného Muad´Diba. Niekedy v priebehu alebo po útoku sa vrátil späť do imperátorovej lode a spolu s ostatnými prichádza za Muad´Dibom (ktorý bol vlastne Paulom Atreidom) do vládneho sídla v Arrakéne. Tajne žiada Gurneyho Hallecka, ktorý skupinku kontroluje, aby v nej mohol ostať. Gurney súhlasil, predpokladal, že by sa "ucho" pri imperátorovi mohlo hodiť, ak ten chystá nejakú pascu.
Thufir sa ospravedlňuje lady Jessike za svoje chybné podozrievanie zo zrady. Paul sa mu dobrovoľne vydáva do rúk a za roky služby u Atreidov mu ponúka čokoľvek, vrátane svojho života. Ten však odmieta zradiť Atreida (mal v ruke otrávenú ihlu) a následne v Paulovom náručí zomiera (Či v dôsledku dlhodobého odoprenia protilátky, ktorú mu podávali Harkonneni, alebo si sám vpichol otrávenú ihlu do ruky, nie je úplne zrejmé)...