Salusa Secundus

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Saluse Secundus)


Salusa Secundus, tretia planéta hviezdnej sústavy Gama Waiping.

Planéta pred a počas Služobníckeho džihádu

Planéta bohatá na prírodné zdroje, s príjemným podnebím a bohatou vegetáciou. V tom čase bola hlavnou planétou Ligy vznešených, konfederácie bojujúcej najskôr proti Titánom a o 100 rokov neskôr proti umelej inteligencii známej ako Omnius a jeho Synchronizovaným svetom. Stala sa cieľom minimálne jedného sústredeného útoku jeho robotických síl, ktorý viedli kymekovia. Hoci bola chránená štítmi, schopnými zničiť gélové obvody počítačov s umelou inteligenciou, proti kymekom s ľudským mozgom bola táto obrana neúčinná. Planétu chránila saluská Milícia, súčasť Armady Ligy, ktorá ju úspešne ubránila, i keď za cenu desiatok tisíc ľudských životov.

Krátko po vypuknutí Služobníckeho džihádu sa planéta stala cieľom ďalšieho útoku mysliacich strojov - aj ten bol však pod vedením Xaviera Harkonnena odrazený.

Minimálne 200 rokov využívala zensunnitských otrokov, no v čase bojov s Omniom už bola táto prax minulosťou. Mala najlepších umelcov a remeselníkov v Lige.


Sídla


Planéta po Služobníckom džiháde

Domovská planéta vládnuceho rodu Corrino. Kedysi nádherná planéta, ktorá bola tisíc (tisíce?) rokov pred padišáhom imperátorom Elroodom IX. sídelnou planétou Impéria. Po presťahovaní Kráľovského súdu (imperiálneho dvora) na Kaitan za čias imperátora Hassika III. sa stala väzenskou planétou Impéria. Bola zničená atómovým holocaustom.
Jej slnko malo zlatú farbu.

Druhá zastávka pri migrácií zensunnitských pútnikov. Medzi fremenmi sa tradovalo, že boli na tejto planéte otrokmi deväť generácií.
Prvé kolónie po atómovom holocauste tu pravdepodobne zakladali práve otroci z planéty Poritrin, predkovia fremenov.


"Najrôznejšie planéty považujeme za genetické zásobárne, zdroje učenia a učiteľov, zdroje možného."

benegeseritská analýza (SD)


Zničenie planéty bola podľa imperiálnej verzie nešťastná náhoda. Pravda je však taká, že istý renegátsky veľkorod, ktorého meno bolo vymazané z historických záznamov, dokázal na Saluse, ktorá bola v tom čase sídelnou planétou Impéria, pristáť s rodinnými atómovými zbraňami. Podnikol odvážny útok, počas ktorého bombardoval hlavné mesto a rozpútal ekologickú katastrofu. Planéta sa z toho doteraz nespamätala. Tí, ktorí prežili, potom presunuli imperiálny dvor na Kaitan. Členovia renegátskeho rodu boli do jedného pochytaní a na Salusa Secundus brutálnym spôsobom popravení.

Obloha mala nezdravo oranžovú farbu a bola trvalo aspoň čiastočne zamračená. Po nebi preskakovali guľové blesky. Vzduch páchol ozónom. pokrývali ju široké plochy sklovitých skál, zničená pôda s ojedinelými trsmi hnedej trávy, ruiny miest a soľné panvy.


"Sme generalisti. Okolo planetárnych problémov sa nedajú viesť žiadne jasné hranice. Planetológia je veda pokusu a omylu."

pojednanie Pardota Kynesa o obnovení životného prostredia na Saluse Secundus po atómovom holocauste (PkD:?)


Od roku 10 193 exilová planéta rodu Corrino -> po tom, čo Paul Muad´Dib a jeho fremeni porazili sardaukarské légie imperátora Shaddama IV. na Arrakis. Za čias Paula Muad´Diba sa táto planéta stala miestom, kde sa Kozmická Gilda snažila vytvoriť kolobeh melanže mimo Arrakis. Pokus nevyšiel, podarilo sa iba nejaký čas v skalnej enkláve horko-ťažko udržiavať pri živote pár piesočných pstruhov...

Žili tu potom v kráľovskom paláci (zámok Corrino, Pevnosť) s veľkou záhradou a fontánou (pri ktorej rástli obrovské čierne ruže). Stavba mala vnútorné nádvorie so záhradou a stála na mieste, kde prakticky nikdy nefúkalo.
Nachádzala sa tu i stará Shaddamova audienčná sieň bez okien. Nebola veľkolepá, ale nahradzovala to svojim exotickým vybavením: široké listy vzácneho železného kra boli posádzané perlami a prepletené tak, že tvorili stredový polmesiac klenutého stropu, podlaha bola so striedavo kladených blokov diamantového dreva a perleti kabuzu, zasadených v obdĺžnikových rámoch s pasáketskej slonoviny. Tá bola priečne narezaná laserom a vyleštená. Vybrané tvrdé materiály zdobili steny v tlakovo pospájaných vzoroch, v ktorých strede boli 4 levie symboly z prírodného zlata. V miestnosti sa nachádzal trón z tmavého dreva. Chýbali v nej okná, svetlo zabezpečovali luminy z najčistejšieho iksanského kryštálu.
V paláci bol dokonalý sledovací systém, riadený centrálne z miestnosti plnej zakázaných prístrojov z Tleilaxu a Iksu.


Tunajšou najnebezpečnejšou šelmou bol lazánsky tiger, ktorého na planétu doviezli pred 8 000 rokmi (od čias Farad´na Corrina). Ďalšou bol saluský býk. Darilo sa tu popínavej réve, produkujúcej šigafil, žili tu podzemné krysy, kanec štetinatý a bola zdrojom lávového kameňa.
Jedným z najstrašnejších prírodných živlov na planéte bola červánková búrka.


Je veľmi pravdepodobné, že bola výcvikovým strediskom sardaukarských imperiálnych jednotiek. Posielali sa sem najväčší zločinci z celej galaxie. Úmrtnosť medzi novými väzňami bola vyššia ako 60%. Imperátor nedovoľoval veľkorodom kontrolu tejto planéty a zvedavosť ohľadne nej bola nežiadúca.
Životné podmienky na planéte sa na príkaz Muad´Diba počas jeho vlády podstatne zlepšili - potlačil tak hlavnú silu sardaukarov, ich prirodzený výber v životu nepriateľskom prostredí.

Prežívalo tu náboženstvo talmudického Zaburu.

Kapitol - zrejme hlavné mesto, Pevnosť - sídlo vládcu planéty. Okrem rozsiahlych kamenistých púští sa tu zrejme vyskytovali i oblasti bahnitých močiarov.

Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar