Beakkal

Z Herbert's dune

Beakkal - planéta bohatá na džungle, kde 1000 rokov pred Shaddamom IV. bojovali bok po boku jednotky rodu Atreidov a Vernio v legendárnej bitke posledného odporu, známej ako Senasarské obkľúčenie. Niekoľko hrdinov týchto bojov bolo pochovaných priamo na mieste a na ich počesť bol na mieste konfliktu vztýčený vojenský pamätník.
O tisíc rokov neskôr získali Tleilaxania povolenie od Beakkalskej vlády na exhumáciu týchto pozostatkov. Chceli použiť ich genetický materiál proti súčasným potomkom oboch rodov. Zaplatili im syntetickou melanžou, ktorú vydávali za pravú.


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar