Chusúk

Z Herbert's dune


Chusúk - štvrtá planéta hviezdnej sústavy Theta Shalish, tzv. hudobná planéta. Preslávená kvalitou tu vyrábaných hudobných nástrojov, najmä balisiet. Z tejto planéty pochádzal aj ich najslávnejší tvorca - Varota.

Rozšíreným náboženstvom bolo navakresťanstvo.

V časoch Služobníckeho džihádu patrila planéta k Lige vznešených. 400 rokov pred útokom na hlavnú planétu Ligy Salusa Secundus sa úspešne ubránila masívnemu útoku mysliacich strojov.
V roku 173 P.G. zničili mysliace stroje na tejto planéte malú kolóniu a ľudí kompletne vyhladili (vyvraždili alebo odvliekli do otroctva). Pretože nedošlo k obsadeniu planéty, je možné, že to bola práca kymekov.

Rástlo tu tzv. chusúcke drevo.


Osobnosti


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar