Terra

Z Herbert's dune


Terra (v čase Služobníckeho džihádu ešte stále známa ako Zem), tretia planéta Slnečnej sústavy. Údajne z nej pochádzal celý ľudský rod. V dávnej minulosti sa tu zišla Komisia ekumenických vykladačov, aby vytvorila nové spoločné teologické jadro náboženstiev Impéria.

Bola jednou z piatich planét, na ktorých mal robot Erasmus postavené svoje sídla a zároveň centrálnou planétou Synchronizovaných svetov. Stálo tu veľké množstvo megalomanských pamätníkov, oslavujúcich Titánov, ktoré sa stavali i tisíc rokov po páde ich impéria, v čase vlády Omnia. Bola miestom, kde sa smrťou malého syna Sereny Služobníčky rozhoreli plamene Služobníckeho džihádu. Samotná vzbura na Zemi však skončila hrozným krvipreliatím, ktoré rozpútal Omnius, jeho bojoví roboti a kymekovia a ktoré skončilo kompletným vyvraždením ľudského obyvateľstva planéty. O štyri mesiace nato (pravdepodobne v roku 201 až 200 P.G) nasledovala odpoveď Ligy vznešených - zničenie miestneho Omnia a sterilizácia celej planéty atómovými zbraňami.


Dokonca i víťazstvá si na ľuďoch vyberajú obete.

staré pozemské príslovie (HD:Kvs)


O jej pradávnej histórií boli známe iba zlomky (ktoré zostali zachované po Služobníckom džiháde), zhrnuté pod názvom Zlatý vek Zeme -> Džingischán, Hitler... legenda o Sizyfovi, postavy ako svätý Augustín a pod. Svätý Tomáš bol napríklad zachovaný v Oranžsko-katolíckej Biblií a v Knihe Azhar.

V citátoch z Ukradnutých denníkov Božského imperátora Leta II. sa našli isté náznaky, ktoré naznačovali, že táto planéta bola už dávno zničená (neexistovala).

Zachovalo sa i pár umeleckých diel s tých dávnych čias. Jedno z nich: obraz od Vincenta van Gogha s názvom Chalupy v Cordeville visel v pracovni Matky predstavenej v Kapitule.


„Náš predok Aššurnasirpal, ktorý bol známy ako najkrutejší z krutých, uchvátil trón tak, že zavraždil vlastného otca a nastolil vládu meča. Jeho výboje zahrňovali okolie jazera Urumia, ktoré bolo vstupnou bránou k Commagene a Káburu. Jeho synovi sa poddali Šuiti, Tyros, Sidón, Gebál a dokonca i Jehú, syn Omriho, ktorého samotné meno budilo hrôzu v tisícoch. Dobývanie, ktoré započal Aššurnasirpal, došlo až do Médie a neskôr do Izraela, Damašku, Edomu, Arpadu, Babylonu a Umliasu. Spomína si dnes niekto na tieto mená a miesta? Napovedal som vám dosť: Skúste menovať tú planétu!“

Božský imperátor Leto II.: Ukradnuté denníky (BID)


„To nie je môj problém.“

Príslovie zo starej Zeme (HD:Sd)


„Bolesť je vždy intenzívnejšia ako rozkoš... a nezabudnuteľnejšia.“

Príslovie zo starej Zeme (HD:Kvs)„Jediná istota v živote je smrť a jediná istota na smrti je jej šokujúca nepredvídateľnosť.“

Príslovie zo starej Zeme (HD:Kvs)


Podrobné informácie o histórií a geografií planéty nájdete na:


Zdroje


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar