Giedi Prima

Z Herbert's dune


Planéta Giedi Prima - z filmu Duna D.Lyncha (1984)

Giedi Prima, neskôr známa ako Gammu, planéta sústavy Ophiuchi B (36). Domovský svet rodu Harkonnenov. Slnko malo žltozelenú farbu, deň trval 31,27 štandardných hodín a jeden obeh 2,6 štandardného roka. Planéta mala veľmi pravdepodobne niekoľko mesiacov. Vysoko industrializovaný a zastavaný svet, silne znečistený priemyselnými splodinami a kyslým dažďom. V jej strednej časti sa darilo životu, ale oblasti aktívnej fotosyntézy tu boli obmedzené. Sneh tu nebol výnimočný.

Obyvateľstvo bolo opatrné, nezhovorčivé a bez mnohých slobôd. Ľudia si svoje názory nechávali pre seba a svojich vládcov sa oprávnene báli. Za skutočný i domnelý odpor hrozili kruté tresty. Bola tu i forma otrokárstva.


"Mala by existovať veda o nespokojnosti. Ľudia musia žiť v krutých dobách a v útlaku, aby si vypestovali psychické svaly."

princezná Irulán: Zobraté výroky Muad´Diba (D)


Rástla tu signuta a žil pes okatý. Varili tu výborné tmavé pivo - bolo horké a ťažké, filtrované cez melanžové kryštály, aby sa zvýraznila jeho chuť. Ťažil sa tu modrý obsidián.

Na vidieku ľudia ťažko pracovali na kamenistých poliach, ktoré boli mnohými generáciami tak prekopané, že obsahovali iba minimum živín, potrebných pre rast čohokoľvek. Preto bolo hlavnou pracovnou náplňou vyhrabávanie hlbších vrstiev zeminy, ktorá obsahovala aspoň minimum potrebné pre rast rastlín. Darilo sa tu v podstate iba krallovým hľuzám. Práca to bola veľmi namáhavá, chorobnosť a úmrtnosť bola vysoká.


Mapa

Giediprima mapa.gifMestá a geografia

Okrem hlavných miest a niektorých ďalších názvov sa pomenovania geografických a mestských štruktúr na planéte pomerne často menili. Jej vládcovia totiž často premenovávali niektoré jej časti podľa svojej ľubovôle. Napríklad názvy ako Ostrov žiaľov, Plytčina skazy a Skala smrti sú pripisované barónovi Vladimírovi Harkonnenovi.

Mnoho poľnohospodárskych a baníckych osád. Dopravu nákladov na väčšie vzdialenosti zabezpečovali automatické nákladné ťahače.

Melanž

Barón Vladimír Harkonnen skladoval na planéte zásoby melanže, ktoré Atreidi prekvapivým útokom v roku 10 191 - tesne pred alebo počas útoku Harkonnenov na Arrakis - zničili. Nie je celkom jasné, či sa jednalo o tajné barónove zásoby - zrejme šlo skôr o veľké zásoby určené na predaj.

Viac ako 3000 rokov po nástupe Leta II. na trón bol na planéte objavený Aliin kult. Bola to zastieracia operácia Sesterstva, ktoré tu po týchto tajných zásobách z dávnych čias vlády Harkonnenov pátralo.

Obdobie pred a počas Služobníckeho džihádu

Planéta bola pred a počas Služobníckeho džihádu členom Ligy vznešených a jej hlavným predstaviteľom bol magnus Sumi. Vojenské sily planéty sa označovali ako Domobrana.

Hlavné mesto sa nazývalo Giedi City. Planéta v tom čase nebola zdevastovaná priemyselnou výrobou, naopak, kypela životom a bola bohatá na prírodné zdroje. Bola vybavená Holtzmanovými rušivými štítmi, no jej vesmírna obrana bola značne obmedzená. V dôsledku tejto svojej slabosti o necelý rok po neúspešnom útoku na Salusa Secundus nakoniec padla do rúk Omnia a jeho armáde mysliacich strojov a kymekov, keď boli vysielacie veže rušivých štítov v Giedi City cielene zničené dopadom kozmickej lode naplnenej výbušninami. Armáda nechala priemysel planéty prakticky nedotknutý a novou centrálou Omnia sa stala magnova rezidencia v hlavnom meste. Planétu prevzal Barbarossa a spolu s neo-kymekmi postupne likvidoval ohniská odporu.

Planéta mala záložnú stanicu s generátormi Holzmanových rušivých štítov na ostrove v severnom mori. V čase pred inváziou bola tesne pred dokončením a stroje ju po dobytí planéty nenašli. To sa rozhodla využiť Serena Služobníčka, ktorá sa vydala na tajnú záchrannú misiu s cieľom uviesť generátory do chodu. Cieľ akcie bol úspešný a koordinované spustenie generátorov a útok síl Ligy viedol k znovuprevzatiu planéty. Planetárna kópia Omnia bola nakoniec zlikvidovaná atómovým výbuchom.


V roku 177 P.G. tu bol odhalený monumentálny pamätník obetiam vojny Džihádu. Tvorili ho dva piliere jemných kriviek a organických tvarov, pripomínajúcich ľudské, ktoré sa týčili nad hranatým monolitom, ktorý ležal rozbitý pri ich úpätí ako symbol víťazstva života nad smrťou. Rovnaký pamätník sa v tom istom čase postavil na planéte Salusa Secundus, v jej hlavnom meste Zimia. Stavbu presadil Xavier Harkonnen a podporila Serena Služobníčka.

Gammu

1500 rokov po smrti božského imperátora Leta Atreida II. bola planéta známa pod menom Gammu. V Pevnosti Bene Gesseritu tu prebiehal projekt gholov Duncana Idaha, planéta bola evidentne viac-menej v rukách Sesterstva.
Planétu prestavali ľudia, ktorí odišli z Caladanu v časoch Hladomoru (kolonisti z Danskej skupiny) a Rozptylu, keď Harkonneni museli planétu opustiť. S prestavbou začal už Gurney Halleck za čias Muad´Diba, ale výsadba a premena industrializáciou zničenej planéty (na príkaz Sesterstva) trvala tisícky rokov. (Ako Gammu sa volala už od jeho čias - sám ju tak pomenoval, ale nikde v BID o tom nie je zmienka). Planéta bola teraz husto zalesnená a mala i more.
Mala však i rozvinuté poľnohospodárstvo. Miestni obyvatelia nosili dlhý sivý úbor a svetlomodrú šatku na hlave.

Mala tiež ohromujúci obranný systém: na obežnej dráhe bolo množstvo sledovacích vesmírnych lodí, ktorých posádky mali rodiny na planéte. Tak sa zaisťovala ich ostražitosť. Medzi týmito loďami sa nachádzali i nekoráby, ktorých posádky sa skladali výhradne z ľudí bašára Milesa Tega a benegesseritských Sestier. Sústavne sa monitorovala atmosféra a krvné sérum obyvateľov planéty (obrana proti chorobám). Starali sa o to doktori Súkovej školy, platení Bene Gesseritom. Planéta však mala iba základnú kontrolu počasia - veľa pre ochranu, málo pre pohodlie.

Pevnosť - rozsiahla budova (skôr komplex budov) obkolesený hradbami. Pôvodne to bolo veliace stredisko Rybích hovorkýň, opustené v časoch Rozptylu a ešte predtým Lesná strážna stanica rodu Harkonnenov.

Bene Gesserit v tom čase tiež zaznamenal nákup veľmi moderných zbraní od Stratených určitými skupinami na planéte.

Samotná planéta sa stala obrovským centrom, okolo ktorého sa točilo bohatstvo ľudí z Rozptylu. Malo tu sídla veľké množstvo bánk, z ktorých niektoré boli bankami pre bankárov.


"Z jedného pohľadu sa vesmír javí ako Brownov pohyb, nič čo by sa za elementárne dalo predvídať. Muad´Dib a jeho syn Tyran uzatvorili komoru s hmlou, v ktorej sa ten pohyb odohrával."

príbehy z Gammu (Ka:D)


Ysai - veľké mesto na Gammu, za čias Giedi Prima sa volalo Barónia.


Podoba v reálnom svete

Domovská planéta rodu Harkonnenov si nesie svoju dvojičku i v našom reálnom svete: oficiálny názov Alpha 1 Capricorni, inak nazývaná tiež Algiedi Prima [1] (Informáciu a link poskytol Mahdí).


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar