Spojka

Z Herbert's dune


Spojka (pravdepodobne názov Uzol popisuje jednu a tú istú planétu) - planéta hviezdnej sústavy Beta Leonis. V období Služobníckeho džihádu člen Ligy vznešených, osídlená ešte pred vznikom Kozmickej Gildy, ktorá si ju vybrala za svoje sídlo až niekoľko storočí po svojom založení. Nepekná, riedko osídlená, na pohľad nezaujímavá, bez náznaku malebnosti a s prísnou kontrolou počasia. Krajne funkčné miesto, ktoré bolo hlavným sídlom a výcvikovým strediskom Kozmickej Gildy. Bolo zvolené pre strategickú polohu na križovatke kozmických ciest. Pokrývali ju milióny hektárov širokých plání, zakrpatenej kosodreviny a trpasličích dubov, ktoré neskôr z veľkej časti ustúpili pristávacím plochám, dokom a údržbárskym dielňam. Miestni obyvatelia pestovali zemiaky, papriky, baklažán, paradajky a najrôznejšie bylinky. Plody mali obvykle vysoký obsah alkaloidov a jedlé boli iba po dôkladnom spracovaní.

Kandidáti sa tu učili byť navigátormi. Svoj tréning tu začal aj D'murr Pilru.


Dominanty

Budovy tu boli štandardného Gildovného typu - funkčné, praktické, obrovské a neestetické. Jednu z budov si svojho času vybrala za sídlo Veľká Ctená Matre. Bola to hala s plochou 300 metrov štvorcových so strešnými oknami, žltou dlažbou a ťažkým kreslom na vysokom pódiu. Predtým slúžila ako zhromaždisko navigátorov Gildy. Celok tvoril megalitickú budovu s "prstami falických veží".

V neurčenom čase po návrate ľudí z Rozptylu ju pre svoje potreby obsadili Ctené Matre.
Obrana planéty bola v tom čase posilnená, s viacerými vrstvami obranných línií okolo nej.


Poznámka

Nemuselo sa nutne jednať vždy o rovnakú planétu - Gilda mala mnoho uzlových planét so sériovým čislom a kódom.


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar