Tulapin

Z Herbert's dune

Tulapin - takzvaná azylová planéta (pravdepodobne niekoľko planét) pre porazené rody Impéria. Jej (ich) polohu poznala iba Gilda a za gildovného mieru bola (boli) nedotknuteľná (nedotknuteľné). Dokonca ani Muad´Dib sa v čase svojho dominantného mocenského postavenia v Impériu neodvážil vynútiť od Gildy jej (ich) presnú polohu.


"Nezasvätení si vždy myslia, že predzvestná schopnosť podlieha prírodným zákonom. Ale rovnako správne by bolo povedať, že k nám tak hovorí nebo, že schopnosť čítať v budúcnosti je harmonickou súčasťou ľudskej bytosti. Inými slovami, predpoveď je prirodzeným dôsledkom vlny prítomnosti. Maskuje sa ako príroda, to áno. Ale také schopnosti sa nedajú použiť pre dopredu stanovené ciele a účely. Vo veštbe neexistuje príčina a následok. Príčiny sú okamihy, kedy sa prúdy zbiehajú a splývajú. Keď prijmeš predzvestnú schopnosť, naplníš svoje ja predstavami, ktoré sú pre intelekt odpudzujúce. Tvoje intelektuálne vedomie ich preto odmietne. A tým odmietnutím sa intelekt stane súčasťou celého procesu a dostane sa do jeho područia. Keby som Tulapin hľadal pomocou predzvestnej schopnosti, mohol by som Tulapin naopak ukryť."

Muad´Dibova odpoveď na Stilgarovu otázku, či by nemohol cestu k Tulapinu nájsť prostredníctvom svojich predzvestných schopností (SD)


Nedokázal ju vidieť, pretože ju chránili pred jeho "zrakom" navigátori.

Domovská planéta krokača, tulipánu sondagi, lyra.Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar