Lankiveil

Z Herbert's dune


Lankiveil, planéta hviezdnej sústavy Beta Herculis. Léno rodu Harkonnenov. Harkonneni ho získali 4 generácie pred Abulurdom Harkonnenom spojením sa s jej lénnym majiteľom - nedôležitou rodinou Rabbanov, ktorá sa venovala predovšetkým náboženskému poslaniu. Rodina v horách budovala kláštory a semináre, namiesto toho, aby svoju planétu komerčne využívala.

Chladná, vlhká, búrlivá a nehostinná, s veľkými oceánmi a skalnatou pevninou. Stále ešte primitívny svet. Miestni ľudia boli podsadití a svalnatí, oblečení do farbenej vlny a kožušín.


Mapa

Lankiveil mapa.gif


Sídla

Rodovým sídlom bola vysoká budova z masívneho, tmavo moreného dreva vo fjorde Tula. Správcom léna sa stal Abulurd Harkonnen-Rabban, prevedený sem svojim nevlastným bratom Vladimírom pre neschopnosť zabezpečiť dostatočnú úroveň ťažby melanže na Arrakis. V roku 10 175 ho sám Abulurd vypálil do tla.

Hlboko v lesoch sa nachádzali osamelé kláštorné pevnosti, kde sa náboženské rády venovali najjemnejším nuansám teológie. K mnohým z nich neviedla žiadna cesta: všetky suroviny sa brali z hôr, ľudia a zásoby sa sem dopravovali ornitoptérou. Zátoky fjordov lemovali rybárske dediny. Pevnina mala ostrovný charakter. Na najväčšom ostrove na severe boli továrne, spracovateľské závody a kozmodróm.

Priemyselná výroba

Základným priemyselným a vývozným artiklom boli veľrybie kože kožušinových veľrýb. Veľryby sa tu lovili komerčnými veľrybárskymi loďami - obrovskými samostatnými plávajúcimi továrňami, ktoré križovali moria za polárnym kruhom celé mesiace. Lovili sa však i klasicky, podobne ako kedysi v dávnej minulosti na Terre.
Lovili sa tu aj krabušle. Bohatým zdrojom živín pre planktón bola podmorská vulkanická činnosť.


Náboženstvo

Prevládali tu buddislámske varianty náboženstva. Buddislámske mníšky nosili svetlomodré rúcho so zlatým vyšívaním na leme. Medené zvončeky na krku označovali stupeň osvietenia, ktoré daná osoba dosiahla. Zrejme mali oholené hlavy. Boha nazývali Budalláh.


"Vesmír je miesto nedostupné, nepochopiteľné, úplne absurdné, a je životu - predovšetkým mysliacemu životu - cudzie. Nie je žiaden bezpečný úkryt, žiaden základný princíp, na ktorom by vesmír závisel. Sú len prchavé, maskované vzťahy, uzavreté v obmedzených dimenziách a nevyhnutne odsúdené k zmene."

Meditácia z Bifrostu, buddislámsky text (PkD:H)


Zaujímavosti

Miesto, kam dal barón Vladimír Harkonnen odviesť väčšinu svojich tajných zásob melanže potom, čo bol vydieraný Sesterstvom, ktoré odhalilo ich existenciu. Boli ukryté do hlbokých skrýš v osamelých horách a do napodobenín plávajúcich ľadovcov.

Miestna špecialita: tepelne upravená pečeň z kožušinovej veľryby so solenými fazuľkami a údenými vodnými orechmi. Hlavnou zložkou potravy boli ryby a iné plody mora, údené alebo varené.Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar