Bifrost

Z Herbert's dune

Bifrost - najväčší z horských kláštorov postavených buddislámskými mníchmi a dávny domov rodiny Rabbanov na planéte Lankiveil. Jedno z prvých miest vybudovaných v horách. Budovy boli z otesaných kameňov, veže a minarety pozlátené a každá stena pokrytá vlysmi a leptami zo starých ság a metaforami morálnych problémov. Mesto bolo preslávené svojou architektúrou, prizmatickými kryštálovými oknami. Žili tu umelci vytvárajúci nádherné a cenné umelecké diela, najmä knihy jemnej kaligrafie a iluminované ručné prepisy Oranžsko-katolíckej biblie. Tú si mohli dovoliť iba najbohatšie veľkorody Landsraadu. Divom Impéria boli spievajúce kryštálové sochy, harmonické štruktúry kryštálov nájdené v jaskyniach, starostlivo usporiadané a naladené na správnu vlnovú dĺžku, takže keď sa ťuklo na jeden kryštál, jeho rezonancia rozochvela ďalší, a ďalší, a ďalší, v harmonickej vlne hudby, ktorá nemala obdobu v celom Impériu.
V roku 10 171 bola tretina mesta zničená lavínou.