Liga vznešených

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Lige vznešených)


Liga vznešených (skrátene Liga) bola konfederácia niekoľkých hviezdnych systémov patriacich pôvodne do Starého impéria a nachádzajúcich sa na jeho okrajoch. Založil ju šľachtic Nivny O´Muro. Vznikla po porážke Starého impéria vzbúrencami, známymi ako Titáni ako spoločenstvo, ktoré sa im dokázalo ako jediné úspešne postaviť na odpor a zachovať si vlastnú slobodu a nezávislosť. Po prevzatí moci umelou inteligenciou známou ako Omnius, sa jej Armada viac ako tisícročie úspešne bránila aj útokom jeho robotických síl. Po únose Sereny Služobníčky a vražde jej syna Maniona prešla Liga do protiútoku a zahájila Služobnícky džihád sterilizáciou Zeme atómovými zbraňami.


Politická štruktúra

Ligu tvorili svety s odlišnými hodnotami i vierou. Existovala len vďaka spoločnému nepriateľovi. Hlavným predstaviteľom bol miestokráľ, rozhodoval (pravdepodobne 1000-členný) Parlament so zástupcami jednotlivých planét.

Otroctvo bolo v Lige všeobecne povolené; otroci nahradzovali strojovú pracovnú silu. Každá planéta v Lige si sama určovala zvyky, techniku a zákony.

Po vypuknutí Služobníckeho džihádu začala politická moc prechádzať na Radu Džihádu a Veľkého patriarchu Iblisa Ginja, ktorý si nenápadne prisvojoval väčšiu a väčšiu politickú moc. Oženil sa s posledným žijúcim potomkom rodu cisárov Starého impéria a ovládal tajnú políciu Džipol.


Symboly

  • zlato orámovaná otvorená červená ľudská ruka, predstavujúca slobodu
  • Čestná medaila - najvyššie vyznamnenanie
  • medaila Za zásluhy

Známi vládcovia (vládnúca rodina)

Členovia

Spôsoby obrany


Služobnícky džihád

Po sterilizácii Zeme jadrovými zbraňami nasledovalo 25. rokov bojov s pomerne vyrovnanými ziskami i stratami. No od roku 184 P.G. sa začal Omnius zameriavať na Nepripojené planéty, ktoré sa dali ľahšie dobyť a ktoré dobre poslúžili ako základne pre útoky na územie Ligy. V prvých troch rokoch tejto taktiky sa mu podarilo dobyť tri z týchto planét. Jeho cieľom bolo obkľúčiť svety Ligy pred hlavným útokom z viacerých smerov. Liga vznešených však vďaka Vorianovi Atreidovi a jeho znalostiam taktiky mysliacich strojov tieto zámery odhalila a začala planéty urputne brániť. Podarilo sa im masívnym útokom dobyť späť planétu Tyndall. V roku 177 P.G. prebiehali patové boje o ďalšiu z Nepripojených planét, Anbus IV.


Zdroj


Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia