Rod Moritani

Z Herbert's dune


O veľkorode Moritani je známe, že bol v spore s rodom Gináz, ktorý podľa všetkého skončil assassinskou vojnou na ich sídelnej planéte Grumman... a skončil sa ich víťazstvom.

V roku 10 166 prepukla dávna nevraživosť medzi nimi a rodom Ekaz do otvoreného konfliktu. Rod Ekaz obvinil rod Moritani z biologickej sabotáže ich hmlistých lesov. Nasledovala vražda ekazského veľvyslanca na Arrakis a vyhlásenie kanly proti rodu Moritani arcivojvodom Armandom Ekazom. Rod Moritani odpovedal bombardovaním ekazského paláca (porušil tak pravidlá Veľkej konvencie ohľadne kanly - zahynulo totiž 100 000 nevinných civilistov). Imperátor Shaddam IV. sa následne rozhodol na 2 roky umiestniť na Grumman légiu sardaukarov a žiadal od Gildy zaviesť vysoké poplatky na dovoz a vývoz z planéty. Tieto príjmy mali byť použité ako vojnové reparácie pre Ekaz. Gilda súhlasila.
Krátko po odchode légií z Grummanu však v roku 10 170 moritanskí agenti uniesli brata a najstaršiu dcéru arcivojvodu Armanda Ekaza a verejne ich popravili.
Landsraad a Imperátor sa na treste za tento čin nedokázali dohodnúť.

Ako odpoveď na vylúčenie svojich študentov z Akadémie zbrojmajstrov zaútočil v roku 10 174 rod Moritani svojimi leteckými silami na Gináz, porušiac tak znova pravidlá kanly. Útok bol za cenu veľkých strát odrazený.


Znaky rodu

Vojaci rodu Moritani nosili žlté uniformy.


Osobnosti roduRody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia