Zlodeji vody

Z Herbert's dune

Zlodeji vody boli útoční fremeni žijúci v síči Jacurutu. Nerozpakovali zabíjať iných fremenov pre ich vodu a dokonca aj kradnúť vodu iným síčom. Kmene sa proti nim zjednotili, pravdepodobne 2-3 generácie pred príchodom Pardota Kynesa na Arrakis ich vyhladili a ich sídlo Jacurutu vyhlásili za tabu. Od tej doby tam údajne žiaden fremen nikdy nevstúpil.

Tí zo zlodejov, ktorí masaker prežili, vytvorili neskôr tajné a nebezpečné spoločenstvo Vydedencov.


Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia