Čarodejnice z Rossaku

Z Herbert's dune


Čarodejnice z Rossaku boli pred vypuknutím Služobníckeho džihádu zárodkom budúceho sesterstva Bene Gesserit.

Prostredie na planéte Rossak spôsobilo, že sa tam mnohé ženy (a iba ženy) rodili so silnými telepatickými schopnosťami. Tieto schopnosti ale neboli nenápadné, mali určité vonkajšie prejavy, najmä ak sa využívali s vysokou intenzitou - najčastejšie v podobe podobnej výbojom statickej elektriny. Navyše ženy s týmito schopnosťami mali podobnú typológiu: boli vysoké, bledé, s priesvitnou pleťou a bielymi vlasmi.

Planéta plná jedov a teratogénov spôsobila, že sa mnohokrát rodili mŕtve alebo zmrzačené deti. To viedlo k tvorbe podrobných genetických indexov rossackých rodín s cieľom znížiť počet takýchto potomkov na minimum a naopak, zvýšiť šancu na narodenie telepatky. Čarodejnice si tak svojich partnerov vyberali a bolo bežné, že ich za život vymenili i väčší počet. Dokázali zmesou drog ovplyvňovať schopnosť počatia i pohlavie dieťaťa.

Počas Džihádu fungovali ako psychické zbrane Ligy vznešených - dokázali za cenu vlastnej smrti ničiť gélové obvody mysliacich strojov i mozgy kymekov.


Pozri aj


Osobnosti

Zdroj


Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia