CHOAM

Z Herbert's dune


CHOAM je zkratka Combine Honette Ober Advancer Mercantiles. Jednalo sa o univerzálnu celovesmírnu obchodnú korporáciu s obrovským všeobecným vplyvom, pôvodne ovládanú imperátorom a veľkorodmi, s Gildou a Bene Gesseritom ako tichými partnermi. Každý vznešený rod z titulu členstva v Správnej rade ukrajoval z fondu spoločnosti čo mohol. Členstvo bolo nepopierateľným dôkazom politickej moci v Impériu, keďže zakladalo právo hlasovať v Landsraade, ktorý predstavoval protiváhu imperátorovi a jeho podporovateľom.
CHOAM mala vplyv na takmer všetky druhy tovaru, pričom veľkorody boli závislé na jej ziskoch. Obrovský podiel z týchto ziskov závisel na jedinom tovare - melanži. CHOAM obchod s korením kontrolovala. Spoločnosť sa snažila vymaniť so závislosti na Arrakis ako jej jediného zdroja a neoficiálne uzavrela s Kozmickou gildou zmluvu o pátraní po možných ďalších náleziskách -> misie však boli neúspešné.


Znaky

Vlajka spoločnosti: žltý podklad s čiernym a červeným kruhom uprostred.


CHOAM a Arrakis

(Polo)léno na Arrakis bolo spojené s členstvom v správnej rade CHOAM a malo zrejme priamy vzťah k funkcií dočasného riaditeľa CHOAM. Pololéno bola vlastne zmluva medzi jeho držiteľom a CHOAM na ťažbu melanže. Prvý krát prevzal Arrakis ako plné léno vojvoda Leto Atreides okolo roku 10 191.

V roku 10 191, v čase výmeny držby léna na Arrakis z rodu Harkonnenov na rod Atreidov mal padišáh imperátor Shaddam IV. a jeho priatelia v správnej rade CHOAM 59,65% hlasov.


Melanž je mnohoruká obluda. Korenie jednou rukou dáva a všetkými ostatnými berie."

Dôverné memorandum CHOAM, určené výhradne Imperátorovi (PkD:C)


CHOAM počas a po Muad´Dibovi

Vplyv jej členov výrazne upadol po prevzatí imperiálneho trónu Paulom Muad´Dibom, ktorý sa stal zároveň jej "väčšinovým vlastníkom" ...ale hlavne sedel na zlatej sliepke CHOAM - na Arrakis. Síce menšinový výbor vydával rozličné protestné memorandá o potrebe zabrániť monopolizovaniu moci, malo to však minimálny efekt.


"Rast výroby a príjmov sa v mojom Impériu nesmie vymknúť kontrole. Taká je podstata môjho príkazu. Nebudú žiadne ťažkosti s vyrovnávaním platieb medzi rôznymi sférami vplyvu. A dôvodom je jednoducho to, že to tak prikazujem. Chcem zdôrazniť svoju autoritu v tejto oblasti. Ja som najvyšší spotrebiteľ energie v tejto doméne a zostanem ním, živý alebo mŕtvy. Moja vláda je hospodárstvo."

Rozkaz v Rade, imperátor Paul Muad´Dib (SD)


Rod Atreidov držal 51% akcií, Muad´Dibove kňažstvo ďalších 5 %. Napriek tomu v CHOAM dochádzalo k rozsiahlym finančným a politickým posunom a zmenám spojenectiev, ktoré mali politické vyjadrenie v Landsraade. Cieľom bolo oslabiť moc rodu Atreidov, najskôr v zmysle obmedzenia ich vplyvu na obchod. (Návrh Landsraadu o nemožnosti Regentskej rady vetovať zákony ovplyvňujúce obchod.) Naďalej bolo k vládnutiu potrebné mať všeobecný súhlas.


"Mnohé sily sa snažili zmocniť sa Atreidových dvojčiat, a keď bola oznámená Letova smrť, tieto sprisahania a protisprisahania ešte zosilnili. Všimnite si jednotlivé motívy: Sesterstvo sa bálo Alie, dospelej Zvrátenosti, ale napriek tomu stále chcelo tie genetické charakteristiky, ktoré v sebe niesli Atreidi. Cirkevná hierarchia auqáfu a hádže videla len moc, ktorú by jej prinieslo ovládnutie Muad´Dibových dedičov. CHOAM chcela získať prístup k bohatstvu Duny. Farad´n a jeho sardaukari chceli vrátiť rod Corrino na výslnie slávy. Kozmická gilda sa obávala rovnice Arrakis = melanž; bez korenia nemohli navigovať. Jessica si priala napraviť, čo spôsobila jej neposlušnosť k Bene Gesseritu. Nikoho nenapadlo spýtať sa dvojčiat, aké sú ich vlastné plány, dokiaľ nebolo príliš neskoro."

Kniha Kreos (DD)


CHOAM úplne nestratila svoj význam ani počas vlády Božského imperátora Leta II., napriek tomu, že prišla o svoj najlukratívnejší obchodný artikel - melanž. Dosiahla napr. regionálny kartel v hviezdnych klenotoch.
Po zániku väčšiny veľkorodov sa stala samostatným exportným, importným a ťažobným koncernom (podiel na majetku si zachovali najsilnejšie zostávajúce rody a Bene Gesserit a značne sa posilnil vplyv Gildy). Takýto status si zachovala i po jeho smrti.


"Akú chybu robí CHOAM? Celkom jednoduchú: Ignoruje fakt, že na okrajoch jeho aktivít čakajú väčšie obchodné mocnosti, mocnosti, ktoré by ich mohli zhltnúť tak, ako slinec prehĺta odpadky. To je skutočná hrozba Rozptylu - pre nich a pre nás všetkých."

Poznámky z Rady Bene Gesseritu, Archívy č. SXX9OCH (KD)


1500 rokov po smrti Leta Atreida II. bola väčšina ľudí v CHOAM tajnými ateistami, ktorí na každé náboženstvo hľadeli s podozrením. Stali sa iba jednou z viacerých medziplanetárnych obchodných korporácií a pri porovnaní s bohatstvom z Rozptylu už ani nie najväčšou. Tesne previazaná choamská obchodná sieť Starého impéria prestala existovať. Zostalo iba pár žalostných pozostatkov, ktoré držali pohromade tie najvoľnejšie možné väzby.


Pozri aj
Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia