Rod Corrino

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Corrino)


Rod Corrino, najdlhšie vládnuci rod Impéria. Corrinovia boli povestní svojou zbrklosťou a pomstychtivosťou.


História

História rodu je zatiaľ iba útržkovitá -> krvipreliatie Služobníckeho džihádu, zúfalý posledný odpor pri moste Hrethgir, zničenie mysliacich strojov...
Po víťazstve nad strojovou inteligenciou sa stal tento veľkorod vládnúcim rodom Impéria.


Štruktúra civilizácie Impéria, ktorej hlava rodu vládla, bola trojhrotová -> Imperátor + Landsraad + Kozmická Gilda. Tento typ sa považoval za najmenej stabilný. Situáciu zhoršovala feudálna podnikateľská kultúra, ktorá sa k vede obracala chrbtom. Napriek tomu vydržal viac ako 10 000 rokov.

Moc vládnuceho rodu zabezpečovala najsilnejšia vojenská sila Impéria -> sardaukari. Napriek tomu nebola jeho moc absolútna, musel prispôsobovať svoje predstavy a spôsob riadenia Impéria želaniam mnohých ďalších skupín.

Imperátor mal právo udeľovať - s požehnaním CHOAM - Arrakis ako pololéno svojim obľúbencom. Mal vlastný hárem s množstvom konkubín, ktorých sa nesmel dotknúť nik iný a ktoré nemohli na rozdiel od jeho oficiálnych manželiek splodiť právoplatného dediča. Výber Imperátorových partneriek musela schváliť Gilda a Bene Gesserit.
Imperátor mal na druhej strane právo oficiálne schváliť dediča hlavy veľkorodu (je možné, že sa to týkalo iba situácie, kedy dedič nebol priamym potomkom hlavy veľkorodu).

Desať tisíc rokov dlhá história vlády rodu Corrino nad Impériom skončila v roku 10 193 po víťazstve Paula Atreida a jeho fremenov nad sardaukarskými légiami v pamätnom strete na Arrakis.
História krátko nato zaznamenala ich pokus o návrat na trón, ktorý sa snažila získať dcéra Shaddama IV. Wensicia pre svojho syna Farad´na.

Počas vlády Božského imperátora Leta II. sa objavila legenda, ktorá tvrdila, že jedného dňa rod Corrino znovu získa svoju dávnu moc. Leto na to reagoval tak, že dal hlavu rodu zavraždiť. Bol to tučný človek v strednom veku, ktorý túžil po mori a zosnoval spiknutie kvôli koreniu. Zabila ho jedna z Rybích hovorkýň na príkaz gholu Duncana Idaha. Jeho meno sa nezachovalo a jedná sa zatiaľ o poslednú známu historickú zmienku o kedysi tak slávnej a významnej mocenskej sile.


"Svet stojí na 4 veciach: učenosti múdrych, spravodlivosti veľkých, modlitbách cnostných a odvahe statočných. Ale to všetko nie je ničím bez vládcu, ktorý sa vyzná v umení vládnuť."

imperátor Rafael Corrino: Rozpravy o vláde v galaktickom impériu (PkD:A)


Planéty

Ich domovskou planétou bola do čias jej zničenia atómovými zbraňami renegátskeho veľkorodu za čias Hassika III. Salusa Secundus. Potom sa vládnuci rod presťahoval na Kaitan, kde pravdepodobne zostal až do čias porážky Shaddama IV. na Arrakis. Po nástupe Paula Muad´Diba Atreida na trón boli jeho členovia odsúdení na nedobrovoľné vyhnanstvo na Salusa Secundus. Vládli Impériu 81 generácií (táto vláda však asi nebola kontinuálna, v historických prameňoch sa spomína napr. rod Dalamakov).


Symboly

Rodové farby - šarlátová a zlatá, so symbolom leva.

Znak - odznakom kráľovskej rodiny bola hviezdica, ktorá sa nosila na ľavej strane pŕs.

Vysokí funkcionári Impéria nosili cez prsia karmínovú kráľovskú šerpu.


Osobnosti rodu


Rody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia