Jessica Atreidová

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Lady Jessiku)


Francesca Annis ako lady Jessica vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Jessica Atreidová alias lady Jessica alias Jessica Čarodejná (D) alias Matka vlhkosti (10 154 - 10 256), jediná (v tom čase?) konkubína vojvodu Leta Atreida, s ktorým žila 16 rokov až do jeho smrti, matka ich jediného syna Paula, benegesseritská šľachtičná a čestný člen rodu Atreidov. Sama svojich rodičov nepoznala. Boli nimi barón Vladimír Harkonnen (o tom, že je jej otcom sa dozvedela až počas udalostí na Arrakis) a Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová z Bene Gesseritu (V Genetickom indexe Bene Gesseritu zapísaná pod menom Tanidia Nerusová. Jessica sa nikdy nemala dozvedieť pravdu o svojich skutočných rodičoch. Naisto sa vie, že Frank Herbert namietal proti domnienke, že Mohiamová je matkou Jessiky, ktorú vyslovil už Dr. Willis McNelly vo svojej "The Dune Encyclopedia". Bola to jediná námietka, ktorú voči tomuto dielu mal a McNelly ho nakoniec presvedčil, aby v nej tento údaj zostal ako vtip. Zdroj: alt.fan.dune. Na druhej strane Brian Herbert a K.J.Anderson tvrdia, že v tomto fakte vychádzali z pracovných poznámok Franka Herberta k Dune; uviedli to v on-line chate pre web SciFi Channel.). Mäkký kontraalt, bronzové vlasy, oválna tvár so široko od seba posadenými zelenými očami, malým ľahko zdvihnutým nosom a širokými, plnými perami. Vysoká a štíhla, s dlhým krkom. Sestry ju považovali na škole až za príliš chudú.


Mohiamová bola zároveň 14 rokov jej učiteľkou a inštruktorkou v škole Sesterstva na Wallachu IX. Podľa jej názoru to bolo dievča veľmi šikovné, s obrovskou trpezlivosťou, schopnosťou sa upokojiť, a poslušné. Svojho budúceho partnera videla prvý krát ako 12-ročná z úkrytu, keď vojvoda Leto prišiel na Wallach IX. v sprievode svojho priateľa Rhombura Vernia vybrať preňho konkubínu. Vtedy sa tiež od Mohiamovej dozvedá, že jej poslaním je stať sa Letovou partnerkou a rodiť mu deti...
V roku 10 170
sa podrobila skúške gom džabbárom, rovnako ako neskôr jej syn. A rovnako pri nej asistovala Gaius Helena Mohiamová, v tom čase Ctihodná matka a vedúca proktorka školy Bene Gesseritu na Wallachu IX.

Zo školy ju odviedli vojvodovi nákupcovia. (V PkD:H ju na začiatku roka 10 171 priviezla na Caladan delegácia Bene Gesseritu vedená Gaius Helenou Mohiamovou so žiadosťou o jej uvedenie do domácnosti rodu Atreidov, v postavení, ktoré si vojvoda určí sám. Na oplátku za jeho súhlas mu poskytli informáciu o tom, kto bol zodpovedný a ako vykonal útok na tleilaxanské lode, za ktorý musel čeliť Procesu o prepadnutí. Popis tohoto stretnutia je údajne pôvodom od Franka Herberta, z jeho vlastných zápiskov - zdrojom informácie je jeho syn Brian.) Od Bene Gesseritu mala príkaz porodiť Atreidom iba dcéry. Jedna z nich sa mala vydať za harkonnenského následníka a z ich spojenia mal vzísť vytúžený ciel Sesterstva -> Kwisatz Haderach (o tom však vtedy ešte nevedela).
K ich intímnemu zblíženiu došlo až rok a pol po jej príchode na Caladan a príčinou, že k tomu vôbec došlo, bol neustále sa zhoršujúci vzťah medzi Letom a jeho konkubínou Kaileou Verniovou.

Napriek svojmu benegesseritskému výcviku pociťovala k Letovi čoraz väčšiu náklonnosť. Všimla si neustále narastajúcu nespokojnosť vojvodovej konkubíny Kailey a varovala ho pred ňou.

Nakoniec došlo k najhoršiemu: v roku 10 174 sa Kailea pokúsila Leta zavraždiť; nešťastnou náhodou však pri atentáte zahynul jej syn Victor a brat Rhombur bol veľmi ťažko zranený; Leto utrpel iba stredne ťažké poranenia. Kailea spáchala krátko nato samovraždu.

Leto už nemal vôľu k životu, aj keď sa Jessica neustále snažila ho povzbudzovať a podporiť v jeho žiali. Radí mu, aby nepodľahol Tleilaxanskej ponuke - vymeniť Rhombura Vernia za možnosť vytvoriť gholu svojho syna. Leto nakoniec sám nad sebou zvíťazil a ponuku odmietol. Žiaľ za synom bol však stále hlboký a Jessica zisťuje, že napriek benegesseritskému výcviku ho začala milovať. A napriek rozkazom Sesterstva mu počne syna, po ktorom vojvoda tak veľmi túžil... čím narušila genetický plán Sesterstva. Za túto chybu ona i jej syn v budúcnosti tvrdo zaplatili...

Sľúbila si, že nikdy nebude Leta nútiť do zväzku, ktorý jej sám nebude ochotný dať a nebude naň uplatňovať svoje schopnosti. Stačilo jej, že mala jeho dôveru. Neskôr si však bola istá, že vojvoda sa - pokiaľ bude ona nažive - nikdy neožení.

Cítila, že nie je vylúčené, že by jej syn Paul mohol byť Kwisatzom Haderachom a dala mu benegesseritský výcvik; Ctihodná matka Mohiamová jej však dala iba malú nádej. Keď prežil skúšku gom džabbárom, v jej myšlienkach odznela veta: "...teraz už nemusím zomrieť." (Malo sa jednať o hrozbu smrti v prípade synovho neúspechu a z dôvodu porušenia nariadenia Sesterstva, aby porodila dcéru? Alebo tým chcela naznačiť smrť svojej duše, ak by jej syn neprežil? Alebo by bola jej smrť odplata za smrť vojvodovho syna?).

Napriek svojmu výcviku mala jednu typickú neovládanú reakciu, keď bola priveľmi nervózna alebo znepokojená, hrýzla si spodnú peru.


Saskia Reeves ako lady Jessica v minisérii Frank Herbert´s Dune (2000).

Už pred odchodom na Arrakis vedela od Ctihodnej matky Mohiamovej o osude, ktorý čakal jej vojvodu, ju i jej syna. (Je pravdepodobné, že Mohiamová ako Hovorkyňa pravdy Imperátora vedela o plánoch spoločného útoku sardaukarských a harkonnenských jednotiek na Arrakis a rod Atreidov.) Ona i syn mali malú šancu, jej muž však bol stratený. Ctihodná matka si myslela, že ak by porodila dcéru ako mala prikázané, mohol byť vojvodov osud iný.

Nenávidela nebohého starého vojvodu -> pravdepodobne kôli extrémnemu zmyslu pre česť, spravodlivosť a pravdu, ktorú vštepil svojmu synovi Letovi a ktorá ho teraz dostala do situácie, z ktorej nebolo návratu. Cítila v Letovi v istých chvíľach chlad, necitlivosť a sebectvo, ktorých pôvod mu pripisovala. (Paulus podľa PkD:A zomrel pred jej narodením, ale v knihe "Duna" z jej spomienok jednoznačne vyplýva, že ho zažila ako živú osobu.)

Na Arrakis (vo vládnom sídle v Arrakéne) sa dostala do konfrontácie s fremenkou Mapes -> podľa ich legendy by mohla byť vyvolenou, matkou ich Proroka. Musela odpovedať na otázku o náboženskom význame krispelu -> neúspech mohol znamenať smrť. Uspela vďaka svojmu benegesseritskému výcviku (čítanie emócií a znalosť legiend missionarie protectivy a jazyka šakobsa) a dostala od nej do daru nefixovaný krispel.


"O čo sa mala lady Jessica opierať v čase svojej skúšky? Zamyslite sa dôkladne nad týmto benegesseritským príslovím a možno pochopíte: Každá cesta, po ktorej sa ide až na jej koniec, nevedie doslova nikam. Vylezte na horu iba tak vysoko, aby ste zistili, že to hora je. Z jej vrcholu ju neuvidíte."

princezná Irulán: Muad´Dib, rodinné zápisky (D)


Arrakis spočiatku nenávidela a tušila, že čoskoro tu dôjde k veľkému krviprelievaniu - o barónovi Harkonnenovi si nerobila žiadne ilúzie. Videla na doktorovi Yuehovi, ktorého považovala za svojho priateľa, že pred ňou niečo tají. Neprikladala však tomu - k svojej škode - patričnú dôležitosť. V skleníku v sídle našla tajné varovanie od jeho predošlej obyvateľky - lady Margot Fenringovej z Bene Gesseritu -> pred bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom pre jej syna, ukrývajúcim sa v miestnosti, ktorú si vybral pre seba (bola totiž architektonicky navrhnutá tak, aby prilákala jeho pozornosť) a tiež pred zradou vojvodu jeho dôveryhodným spoločníkom alebo poručíkom. Dostalo sa k nej až v čase, kedy už pokus o vraždu jej syna, našťastie neúspešne, prebehol.

Neskôr uvažovala aj o možnosti, že správa o zradcovi má za účel rozosiať nedôveru a podozrievanie vo vlastných radoch, a že v skutočnosti žiaden zradca neexistuje. Zo zrady ju však, na základe zachytenej správy pre harkonnenského agenta, začal podozrievať mentat Thufir Hawat.

Na slávnostnej večeri v Arrakénskom sídle vyslovila túžbu premeniť Arrakis na zelenú planétu, čím prekvapila imperiálneho planetológa (a náboženského vodcu fremenov) Lieta Kynesa.
Zariadila tiež pozvanie pašeráka Tueka, navonok preto, aby svojou prítomnosťou podporil vojvodove vyhlásenia o konci korupcie a dohodu medzi ním a pašerákmi, v skutočnosti si ho chcela nakloniť, ak by po zlyhaní všetkého ostatného zostali jedinou cestou, ako z planéty uniknúť...
Počas večere vďaka svojim schopnostiam odhalila, že zástupca Gildovnej banky na Arrakis je harkonnenským agentom. Otriaslo ňou poznanie, že do komplotu proti Atreidom je možno zapojená i samotná Kozmická Gilda.

Čudovala sa, prečo je k nej vojvoda taký odmeraný. Dozvedela sa to v noci po slávnostnej večeri, keď ju na mol opitý Duncan Idaho označil za harkonnenského špióna. Okamžite pochopila, že za tým podozrením musí byť Thufir Hawat a rozhodla sa pre priamu konfrontáciu s ním. (Naopak ona začala uvažovať, či by tým zradcom nemohol byť on; avšak po priamej otázke jednoznačne túto možnosť vylúčila.) Počas rozhovoru mu predviedla niektoré so svojich benegesseritských schopností, ktoré ním otriasli -> nemal ani tušenie, že existujú cesty, ako druhého tak ľahko ovládať. Vtedy skutočne uveril jej slovám, že ak by sa rozhodla vojvodu zničiť alebo urobiť z neho bábku, on by jej v tom nedokázal zabrániť. Úplne ho nepresvedčila, vzbudila však v ňom veľký obdiv.

Bola už niekoľko týždňov tehotná, čakala s vojvodom Letom dcéru. Nikto však o tom zatiaľ nevedel. Nechcela to povedať ani jemu, aby ho to v týchto ťažkých časoch neodvádzalo od dôležitejších vecí. Počala ju z inštinktu, nie z poslušnosti k Bene Gesseritu, z túžby zachovať nesmrteľnosť ich rodu tvárou v tvár ich vlastnej smrteľnosti.

Počas útoku Harkonnenov na Arrakis bola omámená drogami a zajatá (zviazali ju a zapchali jej ústa, aby nemohla použiť Hlas). Z toho, že pôsobenie drogy bolo presne načasované (Ako jej povedal barón Vladimír Harkonnen, ktorý sa na ňu prišiel pozrieť), si vydedukovala, že zradcom mohol byť jedine Yueh -> on jediný poznal jej presnú váhu a metabolizmus. Barón nechal rozhodnutie o jej osude a osude jej syna na svojom mentatovi Piterovi -> zaprvé mu ju sľúbil ako trofej a za druhé sa bál otázok Hovorkyne pravdy Gaius Heleny Mohiamovej (Do celej záležitosti bol teda zapletený aj Imperátor.).
Piter sa na Yuehovo doporučenie rozhodol zaviesť oboch do púšte, kde sa o nich mal postarať piesočný červ. Zabezpečiť to mali harkonnenskí vojaci - hluchý Kinet (prevencia pred ovládnutím pomocou Hlasu) a Czigo. Nakoniec sa jej - po pristátí toptéry v púšti a spolu s Paulom - podarilo oboch zlikvidovať.
Toptéra bola upravená Yuehom, ktorý tak splnil sľub daný vojvodovi Letovi -> mala narezané bezpečnostné pásy a obsahovala fremetu s vojvodovým pečatným prsteňom a vysvetľujúcim odkazom. Vzápätí boli zachránení Duncanom Idahom a jeho ukradnutou toptérou pred piesočným červom. Ukryl ich na bezpečnom mieste a vydal sa za Kynesom pre pomoc.

Pochopila, že jej syn už niektoré veci chápe dôkladnejšie ako ona sama. Dozvedela sa od neho, že vojvoda jej vždy dôveroval, a že jeho odmerané správanie bola iba lesť pre vonkajší svet, že ju vždy miloval a že ak niečo ľutuje, tak že ju nespravil svojou vojvodkyňou. Vyčítal jej, čo z neho svojim výcvikom stvorila, že nechcela syna, ale Kwisatza Haderacha. Jej výcvik spôsobil, že poruchy, ktoré melanž vyvoláva u každého, ale ktoré sú držané v podvedomí, sa v jeho prípade prejavili pri plnom vedomí.
Jeho zmena ju vydesila -> povedal jej o dieťati, ktoré nosí pod srdcom; o schopnosti vidieť možné cesty budúcnosti, o jej harkonnenskom pôvode... pohľad jej syna pripomínal pohľad obetí prírodných katastrof, hladovania a smrteľných zranení. Pochopila, že jeho detstvo definitívne skončilo...a že jej strach vychádza z toho, že pred ním nedokáže skryť svoje vnútro.


"Všetko v púšti musí zostať v pohybe, inak zanikne."

Muad´Dib (DD)


Krátko potom, ako sa rozhodli sami vydať na ďalšiu cestu, priletel Idaho so sprievodom a ukryl ich do starej imperiálnej botanickej stanice. Nasledoval útok sardaukarov v harkonnenských uniformách. Duncan v snahe získať im čas na útek v boji zahynul a Kynes padol krátko nato do rúk sardaukarom...
Jessica s Paulom unikli toptérou priamo do búrky, ktorú vďaka jeho novým schopnostiam prežili a núdzovo pristáli v hĺbke púšte.

Na druhý deň narazili v kotline Tuono na skupinku fremenov. Tí však neboli zrovna priateľskí a robili si zálusk na jej telesnú vodu. Porazila však prekvapujúcim útokom vodcu skupiny Stilgara a dokázala tak svoju cenu pre ich kmeň. Dostala preto od neho sľub, že ak ich naučí spôsobu boja bez zbrane, získa so synom u fremenov útočisko. Fremeni sa vzápätí od nej dozvedeli, že je z Bene Gesseritu. Vybavila sa im legenda, v ktorej má byť takáto žena matkou syna, ktorý ich privedie do raja. Jessica pocítila hlboký obdiv k benegesseriťanke z missionarie protectivy, ktorá tu tieto legendy tak dobre a hlboko zasiala...

V Jaskyni hojnosti, kde sa zastavili pred príchodom do síča Tabr, dostala od Stilgara ponuku na partnerstvo. Ďalšou alternatívou, ktorú jej navrhol, bolo stať sa Ctihodnou matkou ich kmeňa. Svojim rozhľadom, múdrosťou a vnútornou vyrovnanosťou na ňu urobil veľký dojem.
Fremeni od nej čakali nejaké znamenie, ktoré by potvrdilo jej svätý pôvod... znovu jej pomohla znalosť panoplia propheticus. Horko si uvedomuje, že týchto ľudí vlastne podvádza, ľudí, ktorí sú tak poznamenaní prorockými rečami Bene Gesseritu, že svoju hlavnú kňažku nazývajú dokonca Ctihodnou matkou. Všetci však tomuto vystúpeniu neuverili...
Márne sa snažila zabrániť súboju Jamisa s Paulom -> ten si ho vybral ako jej zástupcu v súboji, ktorý mal vyskúšať jej skutočnú spojitosť s legendou (zákon amthálu). Skúsila naň použiť dokonca aj Hlas, Stilgar jej však prikázal mlčať a do súboja sa nemiešať.
Paul nakoniec svojho protivníka bez väčších problémov zabil. Ona si však z jeho chovania uvedomila, že v jeho zvláštnom nadaní je prvok neistoty, že sám nevedel, ako tento súboj skončí.

V jaskyni uvidela spolu s Paulom jeden z tajných fremenských vodných rezervoárov, ktorých obsah mal poslúžiť pri premene Arrakis na zelenú planétu a vnímala náboženské zanietenie fremenov pre túto vec... Cítila, že títo ľudia s cieľom, v ktorých sa dá ľahko podnietiť zápal a fanatizmus, budú tými, ktorí dokážu vydobyť pre jej syna opäť miesto, ktoré mu náležalo...

Po príchode do síča sa dozvedá o smrti ich záchrancu Lieta Kynesa a o úlohe Harkonnenov v tejto veci.
Ešte v ten istý deň sa rozhodla podstúpiť obrad premeny Vody života a stala sa s nej fremenská Ctihodná matka. Skúšky sa obávala, najmä kôli svojej ešte nenarodenej dcére, ale vedela, že ak si chce so synom nájsť medzi fremenmi pevné miesto, nemá inú možnosť. Preberá "funkciu" od Ctihodnej matky Ramallo. Dôvodom náhlivosti je nutnosť opustiť síč Tabr a odobrať sa pred útokmi sardaukarov pod ochranu južných púští. Ešte predtým, keby náhodou neuspela (a neúspech znamenal smrť), bola za sajadínu vysvätená Chani.
Úspešne však "prešla sebou". Ctihodná matka Ramallo počas splynutia ich vedomí zistila, že Jessica je tehotná a pomohla jej zachrániť toto nenarodené vedomie pred smrťou. Nenarodená dcéra však rovnako ako jej matka absorbovala všetky skúsenosti Ramallo (ktorá pri obrade zomrela) a jej predchodkýň.
Jessica sa tak stala právoplatnou fremenskou Ctihodnou matkou a jej pamäť teraz obsahovala skúsenosti a životy tisícok jej fremenských predchodkýň.

Alice Krige ako Jessica v minisérií "FH´s Children of Dune".

Neuznáva milostný pomer, ktorý vznikol medzi Paulom a Chani. Avšak Chani dala Atreidom syna a ona zistí, že nedokáže dieťa a jeho matku zavrhnúť. Mala ju ako osobu veľmi rada, uvedomuje si však, že láska a vladárske povinnosti nejdú väčšinou ruka v ruke. Panovníci sa ženia z iných dôvodov, ako z lásky...plánuje zjednotenie kmeňov pod Paulovým vedením a vydobytie práv, ktoré boli Atreidom násilím odňaté.

O dva roky sa objavuje i so svojou dcérou Aliou v jednom z nových fremenských síčov v južnej púšti. Obávala sa náboženskej spojitosti Paula a fremenov:


"Keď viera a politika cestujú v rovnakom kočiari, jazdci sú presvedčení, že sa im nič nemôže postaviť do cesty. Ich jazda sa stáva bezhlavou - rýchlejšou a rýchlejšou a rýchlejšou... Odmietajú všetky myšlienky na prekážky a zabúdajú, že zrakom toho, kto sa rúti bez rozmyslu, sa priepasť neukáže, dokiaľ nie je príliš neskoro."

Benegesseritské príslovie (D)


Nikdy sa v síči necítila úplne ako doma. Schopnosť spojiť sa do istej miery s dcérou jej zostala i po jej narodení -> prostredníctvom dotyku. Nešlo o telepatiu, bolo to skôr vedomie iskry života tej druhej, akési emočné splynutie do jednej jednotky.

Keď jej Stilgarova manželka Tharthara prišla oznámiť úmysel mladých fremenov prinútiť Paula aby ho vyzval na súboj a stal sa vodcom kmeňov, uvedomila si, že potom, ako ich ona a Paul vycvičili, už im nestačí pomaly meniť tvár Arrakis. Chceli bojovať. Uvedomovala si, že ako Ctihodná matka nebude môcť do otázky následníctva zasiahnuť, ale nechcela aby došlo k priamemu súboju.
Paul ju zavolal do Vtáčej jaskyne, aby mu tento problém pomohla vyriešiť. Spolu s ním a Stilgarom vymyslela výstup, ktorý presvedčil fremenov o tom, že vládcom Arrakis a vodcom všetkých fremenov sa stal Paul i bez boja.

V duchu plánovala spojiť Paula svadbou s nejakým silným veľkorodom alebo dokonca s rodinou imperátora. Vtedy vtrhol do jej izby Gurney Halleck a chcel ju zabiť za zradu vojvodu Leta. Paul ho však vyvádza z omylu. Pri rozhovore, ktorý potom Paul viedol s Gurneym pochopí, ako zasiahla do života svojho syna, ako ním manipulovala pre dosiahnutie svojich cieľov:

"Zrazu chápem, ako som ťa zneužívala, ako som s tebou manipulovala, aby som ťa naviedla do smeru, ktorý som vybrala..., smeru, ktorý som musela vybrať - pokiaľ je to vôbec ospravedlnenie - v duchu svojej vlastnej výchovy. Priala by som si, aby si pre mňa niečo urobil: vyber si svoj vlastný smer ku šťastiu. Ide o tvoju púštnu ženu, ožeň sa s ňou, pokiaľ je to tvoje želanie. Navzdory všetkému a všetkým to urob. A zvoľ si svoj vlastný smer." (D)

Krátko nato nájdu Paula v kóme. Jessica v jeho krvi svojim vnútorným vedomím nenašla žiadne stopy jedu, napriek tomu si však myslela, že sa ho pokúsili otráviť harkonnenskí agenti. Jeho kóma trvala už 3 týždne a bola tak hlboká, že známky života v ňom bola schopná rozpoznať iba Ctihodná matka a niektorí vodcovia už reptali, že odmieta poskytnúť jeho vodu kmeňu. Aby chránila jeho život, rozšírila myšlienku, že je v posvätnom tranze a zbiera nadprirodzené sily na nadchádzajúci rozhodujúci boj. Keď všetky jej pokusy prebrať ho zlyhali, povolala z južnej púšte Chani, ako poslednú šancu. Tá tušila, že Paul sa mohol pokúsiť o premenu Vody života a pomocou jej nezušľachtenej kvapky ho priviedla späť do života.
Paul premenil Vodu života a prežil -> stal sa Kwisatzom Haderachom, mužským proťajškom Ctihodnej matky. Spojil sa svojim vedomím s Jessikou a žiadal ju, aby mu ukázala miesto, kam ona nemôže vkročiť. Odmietla, ale sile jeho vedomia nedokázala odolať. Uvidela pritom na krátky čas to miesto, kým sa jej vnútorné vedomie v hrôze nestiahlo - priestor, kde fúkal vietor a iskry oslnivo sršali, kde sa rozpínali a sťahovali prstence svetla, kde rady napuchnutých bielych tiel poháňané temnotou a vetrom odnikiaľ plávali nad, pod a okolo tých svetiel.
Paul hovorí o sile, ktorú zhromaždila Gilda nad Arrakis a o tom, ako ju drží v šachu -> oni ho svojim predzvestným zmyslom nevidia a on má v rukách moc navždy zničiť melanž.

Po víťaznom boji, keď fremenské jednotky porazia sardaukarské légie, ju dal zavolať do vládneho sídla v Arrakéne. Otriaslo ňou, ako sa zmenil. Sídlo jej pripadalo cudzie, akoby tu nikdy nežila...a Paul sa stal pre ňu akoby cudzím človekom, jeho duševné sily ju desili a on tu pred ňou prvý krát pripustil, že je Kwisatz Haderach.

V skupinke, ktorá prišla s imperátorom na jeho príkaz, bol i starý mentat Atreidov Thufir Hawat. Ospravedlnil sa jej za svoje chybné podozrenie zo zrady, ktoré ovplyvnilo koniec jeho života a krátko nato zomrel v Paulovom náručí...

Paul požiadal Shaddama IV. o ruku jeho dcéry Irulán. Hoci on to odmieta, Irulán a Mohiamová ho presviedčajú o správnosti a nutnosti tohoto rozhodnutia. Jessica z toho vydedukuje, že súčasťou dohody o dosadení Shaddama na trón bolo i to, že na ňom musí zostať niekto z Bene Gesseritu. Irulán bola tá, ktorú na to pripravovali.
Zradzovala Paula od súboja s Feyd-Rauthom Harkonnenom, posledným žijúcim následníkom rodu. Márne. Ešte pred súbojom mu prezradí možnosť, že Feyd-Rautha by mohol byť psychologickými metódami Bene Gesseritu upravený (Bolo mu do podvedomia vložené určité slovo, ktorého vyslovenie spôsobí chvíľkové ochabnutie svalov.). Bene Gesserit takto často "upravoval" nebezpečné osoby. Nechápala, prečo Paul tak riskuje... súboj našťastie skončil jeho víťazstvom a smrťou Harkonnena.

Vybral si Jessiku a Chani za hlavných vyjednávačov ohľadne usporiadania vecí s imperátorom. Chcel všetky jeho podiely v spoločnosti CHOAM ako veno, pre Gurneyho Hallecka titul kniežaťa a členstvo v správnej rade spoločnosti a ďalej Caladan ako léno. Pre každého Atreida, ktorý sa dožil dnešných dní, nejaké hodnosti a nižšie úrady.
Ona dostala Caladan, na ktorý spolu s Gurneym odišla.


"Milovali ste Caladan
a trpko oplakávali

to pohostinstvo stratené -

však bolesť pripomenie vám,

že nové lásky nezmažú

v nás duchov večne prítomných."

refrén zo Žalospevu o Habbanyi (DD)


12 rokov po prevzatí vlády nad Impériom jej synom žije na sídelnej planéte rodu Atreidov, na Caladane. Postavila svoje schopnosti proti Bene Gesseritu, z ktorého pôvodne vzišla. Dôvod jej odchodu bol do značnej miery spôsobený hrôzou a strachom z Alie, z toho čo stvorila. Neskôr ju však veľmi ťažilo, že sa možno vzdala príliš skoro, že mohla svojou prítomnosťou odvrátiť veci, ku ktorým v neskôr došlo.

Dostala správu od Irulán o uväznení Ctihodnej matky Gaius Heleny Mohiamovej jej synom, odmietla však akokoľvek zasiahnuť. Bene Gesserit ju nenávidel a zatratil, pretože jej vinou prišiel o kontrolu genetickej línie Atreidov.

Odmietla urobiť z Caladanu - miesta narodenia "svätého" Muad´Diba - zástavku hádže. Kritizovala spojenie vlády a náboženstva. Podľa nej náboženský zážitok vyžaduje spontánnosť, ktorú zákony nevyhnutne potlačujú. A bez zákonov sa vládnuť nedá... Náboženstvo bolo podľa nej otázkou viery, vláda cieľom pochybností.

Okolo roku 10 216 (keď majú Paulove dvojčatá 9 rokov) sa vracia - po viac ako dvadsiatich (23) rokoch dobrovoľného vyhnanstva na planéte Caladan - na Arrakis spolu s Gurney Halleckom - jej oddaným služobníkom, a z neoverených rečí i jej milencom. V každom prípade ho v tom čase milovala a vážila si ho najviac zo všetkých žijúcich ľudí.

Na kozmodróm ju prišlo privítať 500 000 ľudí. Na prvý pohľad zistila, že Alia podľahla Zdedeným spomienkam... že sa stala skutočnou Zvrátenosťou. Z matky a dcéry sa tak stali nepriateľky na život a na smrť...
Gurney a jej ochranka spolu s agentmi v dave zabili alebo zajali všetkých, ktorí nepreukázali "matke Boha" patričnú úctu. Okrem Alie a ďalších ju prišli privítať i členovia delegácie Spoločenstva Verných - vtedy najmocnejšej politickej sily Impéria. Z nej upútal jej pozornosť Džávid: Jessica ho považovala na prvý pohľad za nebezpečného, príťažlivého a zároveň odpudzujúceho. Mal podivný fremenský prízvuk, akoby pochádzal z nejakej izolovanej skupiny svojho ľudu a na priamu otázku o svojom pôvode neodpovedal pravdivo. (Patril k Vydedencom.) Rozhodla sa, že ho doporučí do pozornosti Gurneyho Hallecka, dokonca uvažovala, či ho nemá dať rovno zabiť. Nakoniec sa však rozhodla počkať, uvažujúc, že by sa dal získať ako spojovací článok s arrakénskym kňažstvom.

Pod vplyvom drog neskôr niektorí zo zajatcov vyslovili meno Jacurutu a okamžite potom zomreli (podmienený zastavovač srdca, zrejme na báze príkazu v podvedomí). Gurney preto dostal pokyny obnoviť staré kontakty medzi pašerákmi, ktorí by o tom mieste mali istotne niečo vedieť (toto miesto mohlo existovať iba vďaka predaju korenia, a ten mohol ísť iba cez nich). Povedala mu i o svojom zistení (benegesseritský výcvik), že Džávid z nejakých dôvodov nenávidí Atreidov a konšpiruje proti Alii, o čom ona nemá ani tušenia.

Zorganizovala schôdzku z Ghanimou. Cítila strach o svoje vnúčatá. Ani jedno z nich nenieslo zrejmú stigmu Zvrátenosti, ale na Letovi bolo vidieť, že niečo desivého skrýva. Preto sa rozhodla stretnúť osamote iba s Ghanimou. Bála sa toho, či sú obaja "ľuďmi". Test gom-džabbárom, ktorý podstúpil v mladosti jej syn, u nich nemal význam, lebo vlastnili jeho Zdedené spomienky a o teste i pocitoch pri ňom vedeli to, čo vedel a zažil on sám. "Je lepšie, keď to ľudské zviera zomrie, než aby stvorilo ďalších sebe podobných. Zvlášť vtedy, ak to ľudské zviera nesie meno Atreidov."
Zistila, že dvojčatá vedia o zmene, ktorá postihla jej dcéru. Stále ju milovala a veľmi ju mrzela úloha, ktorú ona sama hrala v jej zničení. Prijala uistenie Ghanimy, že Leto nenesie rovnakú kliatbu. Ghanima sa jej zverila i s podozrením, že za Zvrátenosť môže častý melanžový tranz. Povedala jej i o Letových snoch o Jacurutu, o možnosti, že Kazateľ by mohol byť jej syn Paul... a o pláne, ktorý obaja mali. Pre Jessiku bol problém v tom, že Alia bola Atreidová. Neprichádzalo preto pre ňu do úvahy poškvrniť pamiatku rodu svojho milovaného vojvodu. Prezradila (údajne) Ghanime hlavnú príčinu svojho príchodu... Zdalo sa, že všetko sa točí okolo tajomného Jacurutu...

Hlavným poslaním, ktoré mala spolu s Gurneym na Arrakis, bolo oddeliť Leta od sestry a vycvičiť ho tak, ako na tom trvalo Sesterstvo... Bol to plán s mnohými alternatívami a možnými variantmi.
Sesterstvo za ňou vyslalo delegáciu na Caladan s ponukou poslania: videli znaky rozkladu, videli nebezpečenstvo, ktoré pre všetkých znamenala degenerácia veľkých náboženstiev.

Na druhý deň ju čakal rozhovor s Letom. Alia sa podľa neho pokúsila uzavrieť svoju vnútornú minulosť v podvedomí. Poprela tak to, čím bola a zároveň sa stala tým, čoho sa najviac obávala. Potlačila osobnosti Zdedených spomienok a ony sa na ňu vyrútili, kedykoľvek si niektorú zo spomienok vyvolala. Raz sa jeden z tej svorky rozhodol, že je čas podeliť sa okrem spomienok aj o telo... Existovala podľa neho obrana: vyhnúť sa koreniu a splynúť s minulosťou, nepotláčať ju, urobiť z nej súčasť ich samých. Nebudú to už oni, ale nebudú posadnutí.
Desili ju možnosti, ktoré mal - milióny rokov cudzích životov vo svojej genetickej pamäti. Ako mu mohla povedať čokoľvek, čo by nevedel, čo by neočakával? Veď bol zároveň ňou i jej milovaným vojvodom! Neurobil rovnakú chybu ako jeho otec, neuprel pohľad do budúcnosti. Osobnosť jeho otca mu povedala všetko, čo potreboval vedieť o tom, akou pascou je predvídanie: "Poznať absolútne budúcnosť znamená byť do nej absolútne polapený. Zborí sa tým čas. Súčasnosť sa stane budúcnosťou. Aký pekelný dar by to bol! Aká nekonečná nuda! Každý okamih by sa opakovalo niečo, čo by som už vedel. Žiadna odchýlka. Mohol by som predvídať každú odpoveď, každé slovo...znova a znova, znova a znova... Ja potrebujem viac slobody."
Vyčítal jej, ako ich môže súdiť, keď ona sama (jej osobnosť), alebo jej vojvoda môžu byť príčinou ich prípadnej Zvrátenosti, keď oni sami ju môžu spôsobiť. Ponúkol sa, že nie ona, ale on ju bude učiť... Začal tým, že jej prezradil domnienku, že Alia sa ju chystá uniesť. Aliu mala ľutovať; chcela iba to, čo chcela Zvrátenosť v nej - Impérium pre seba. A Jessica predstavovala pre jej plán priamu hrozbu. Upozornil ju tiež na ctižiadostivú Wensiciu a na to, že má na Aliinom dvore sestru Irulán. Bol si istý, že sú v tajnom kontakte. Upozornil ju, že všetci z rodu Atreidov sú teraz na Arrakis a Alii by sa útok rodu Corrino na nich veľmi hodil... zrejme by ich obvinila z jej únosu.
Upozornil ju, že Bene Gesserit by sa mohol uchýliť aj k vydieraniu, ak by nespolupracovala, napr. zverejnením jej príbuzenstva s Harkonnenmi. Sesterstvo uvažovalo iba o svojom genetickom programe a dokonca zvažovalo i možnosť incestu medzi kráľovskými dvojčatami. Jednoducho ju iba znovu využili pre svoje ciele - vyvolali v nej obavy o osud dcéry a dvojčiat a podporili pocit viny z toho, že sa utiahla na Caladan. A ponúkli jej potom možnosť zachrániť dvojčatá... Wensicia je pripravená zdiskreditovať ju práve šírením rečí, že prišla na Arrakis tento incest zabezpečiť. Jessikin pád by ale mohol pochovať celý rod Atreidov a to Alia nemohla dovoliť. Preto ten únos a naopak diskreditácia rodu Corrino.

Nechcela veriť, že by Alia bola niečoho takého schopná, no šokovalo ju, ako presne vystihol manévre Sesterstva voči nej...

Rozhovor ďalej pokračoval o Letovej dileme, či sa má riadiť atreidskou mystikou a žiť a zomrieť pre svojich poddaných, alebo zvoliť smer, ktorý by mu umožnil žiť tisíce rokov. Jeho otec to takmer uskutočnil, ale nakoniec cúvol. Teraz bola rada na Ghanime a na ňom. Jessica nepochopila - nebola schopná pochopiť - čo má na mysli. Niektoré veci sa nedali vysvetliť slovami, museli sa zažiť... Jediné, čomu rozumela, bola schopnosť adeptiek Bene Gesseritu výrazne spomaliť proces starnutia. Myslela si, že hovorí o tom. Mala veľké podozrenie, že Alia už používa tieto praktiky, ktoré boli v Sesterstve zakázané pod trestom smrti. Dokonca zrejme bola sama pripravená rozsudok vykonať... Leto to všetko videl a znovu sa na ňu oboril, akým právom Aliu súdi, keď jej odchod vlastne všetko spôsobil... Ukázal jej, ako hlboko ju Bene Gesserit kondicionoval... a povedal jej, že sa musí nechať uniesť. Prezradil jej, že sa potom stretne so zaujímavým študentom...

Uvedomovala si, aké ťažké bremeno nesú obe dvojčatá. Pochopila, v čom sú si dvojčatá a Stilgar blízki. Stilgarovi nová Arrakis nesvedčí. A tento nový vesmír nesvedčí jej vnúčatám... Rovnako si uvedomila, že dvojičky ju stále učia... svojimi šokujúcimi otázkami a výrokmi ju nútia pochopiť ich odlišnosť.

Onedlho ju zo síča Tabr povolala Alia, aby sa zúčastnila rannej audiencie v Citadele Arrakénu. Tesne predtým jej Hayt-Idaho poslal odkaz, v ktorom ju upozorňoval na hroziace nebezpečenstvo (sprisahanie). Odišla tam bez stráží, vedela, že jej smrť by tam z nej spravila mučeníka a zároveň znamenala rovnako smrť pre Aliu.
Odmietla Džávidovu žiadosť, aby verejne odsúdila Kazateľa za jeho rúhanie. A jeho hlas jej potvrdil to, čo už tušila - že je Aliiním milencom. Začala mať pocit, či sa náhodou Alia na svojej premene na Zvrátenosť aktívne nepodieľala. Túžila po sebazničení? Pretože aktívne pracovala na ňom i na zničení mocenskej základne, ktorá podporovala učenie jej brata. Všade okolo seba videla známky úpadku... V očiach Alie uvidela dôkaz jej šialenstva: Presvedčenie, že ju môže zničiť a sama z toho vyjsť nedotknutá...

Na audiencií dostala možnosť rozhodnúť o osude nastrčenej figúrky - Tagira Mohandisa. Bol zrejme súčasťou Aliinho plánu na jej diskreditáciu.
Počas toho, ako sa chystal naíb Ghadhean al-Fálí predniesť svoju žiadosť, sa ju pokúsil niekto neúspešne zavraždiť otrávenou šípkou z mólskej pištole. Tajný signál k útoku dala samotná Alia. Naíb rozdrvil útočníkovi (kňazovi) hrtan, spočiatku si mysliac, že cieľom bol on. Jessica ho však ihneď vyviedla z omylu, a jemu bolo zo situácie okamžite jasné, kto bol za útok zodpovedný. Alia sa síce snažila tváriť, akoby sa jednalo o útok na ňu, jej konanie však bolo priehľadné i necvičeným...
S naíbom sa rozhodli hrať ďalej svoje úlohy.
Jessica priamo obvinila pred všetkými zúčastnenými svoju dcéru z pokusu o matkovraždu. Pritom si všimla podvedomý pohyb Aliiných rúk, ktorý jej prezradil, že jej dcéru ovláda osobnosť starého baróna Vladimíra Harkonnena. Vedela, že Alia ju nemôže nechať odísť živú; túto správu by inak určite predala Sesterstvu i fremenom, ktorí by ju prinútili podstúpiť Skúšku posadnutosti.
Ghadhean al-Fálí prišiel Jessiku poprosiť o pomoc; videl, že jeho púšť zomiera, piesočných pstruhov ubúda a šaj-hulúd sa objavuje už iba zriedkavo. Keď zmiznú červi, zmizne korenie. Alia to zľahčovala, bolo cítiť, že klame, ak tvrdí, že červi to prežijú... Alia klamala, pretože bola posadnutá človekom, ktorý chcel zničiť Atreidov. Ona sama bola prvou obeťou. Naíb hovoril pravdu: piesoční červi boli odsúdení k zániku, ak nebude ekologická transformácia planéty pozmenená... Jessica videla cestu, ako sa dostať z haly živá (adab, ktorý mal charakter veľmi blízky predzvestnej vízií), zachrániť naíba a vyslať ho ako posla.
Ešte raz verejne obvinila svoju dcéru z toho, že má potešenie zo zničenia korenia, zo zničenia Atreidov a spolu s fedajkínmi, ktorí sa v hale nachádzali, sa jej odtiaľ podarilo živej uniknúť...

Ukryli sa v malom síči pod okrajom Červenej rokliny (= pravdepodobne Červený pažerák, síč v Červenom pažeráku), poslali Stilgarovi (aj ostatným fedajkínom na Arrakis) odkaz ("Moja dcéra je posadnutá a musí podstúpiť Súd.") a čakali na jeho odpoveď. Dozvedela sa tu o zmiznutí dvojčiat zo síča Tabr. Tušila, že odišli do púšte sami. Vedela, že mali nejaký plán, nemala však predstavu aký.
Stilgar poslal s odkazom Hayta-Idaha, ktorý ju mal odviesť do bezpečia. Priznal, že mal od Alie rozkaz uniesť ju. Rozhodla sa s ním odísť... zúfalstvo v jeho hlase pri odlete toptérou (smerom na JZ k útesu Sihája) v nej vyvolalo strach. Uväznil ju v sedadle toptéry automatickým mechanizmom a prezradil jej cieľ - Salusa Secundus a Farad´n. Mal na príkaz Kazateľa zorganizovať vierohodné sprisahanie proti Atreidom. A tak sa Jessica stala zajatkyňou a zároveň učiteľkou Farad´na Corrina... tak, ako jej to svojho času predpovedal Leto.

Dozvedela sa o smrti Leta II., ale tieto informácie vzhľadom k svojim vedomostiam o akomsi spoločnom pláne dvojčiat brala s rezervou. Farad´n jej prezradil, že plán na zabitie dvojčiat vymyslela jeho matka. Rovnako jej ukázal oficiálny protest Bene Gesseritu, ktorý obviňoval rod Corrino z vraždy Leta II. a oznámenie o predvolaní pred bezpečnostnú komisiu Landsraadu. V tomto posolstve bol ukrytý i odkaz pre ňu (ďalší dôkaz perfektnej znalosti ľudí, keď Bene Gesserit správne odhadol, že Farad´n jej to posolstvo ukáže; o perfektnej špionážnej práci ani nehovoriac, keď vedel, v akej situácií sa Jessica nachádza).
Jessica pomerne presne poznala plány dvojčiat, najskôr od Ghanimy. Nebola si istá, či Leto žije, mala iba podozrenie. Vedela, že sa vydá do Jacurutu a predpokladala, že Gurney sa k nemu cez pašerákov dostane a realizuje plán Sesterstva: Leto mal byť podrobený bližšie nešpecifikovanej skúške. Gurney bol v tom čase oklamaný Namrím - vystavoval Leta v Jacurutu vysokým dávkam melanže mysliac si, že sú to jej príkazy. V skutočnosti to ale boli príkazy jej dcéry Alie...


"Mnohé sily sa snažili zmocniť sa Atreidových dvojčiat, a keď bola oznámená Letova smrť, tieto sprisahania a protisprisahania ešte zosilnili. Všimnite si jednotlivé motívy: Sesterstvo sa bálo Alie, dospelej Zvrátenosti, ale napriek tomu stále chcelo tie genetické charakteristiky, ktoré v sebe niesli Atreidi. Cirkevná hierarchia auqáfu a hádže videla len moc, ktorú by jej prinieslo ovládnutie Muad´Dibových dedičov. CHOAM chcela získať prístup k bohatstvu Duny. Farad´n a jeho sardaukari chceli vrátiť rod Corrino na výslnie slávy. Kozmická gilda sa obávala rovnice Arrakis = melanž; bez korenia nemohli navigovať. Jessica si priala napraviť, čo spôsobila jej neposlušnosť k Bene Gesseritu. Nikoho nenapadlo spýtať sa dvojčiat, aké sú ich vlastné plány, dokiaľ nebolo príliš neskoro."

Kniha Kreos (DD)


Prvý krát tiež nadhodila Farad´novi možnosť oficiálneho spojenia s Ghanimou, čo by zjednotilo rody Corrino a Atreidov a zahojilo staré rany. On si však chcel počkať na to, ako dopadnú udalosti na Arrakis. Vysvetlila mu, že Alia hrá svoju vlastnú hru, no on nechcel veriť, že by Atreides stál proti Atreidovi. Navrhla mu nasledovný plán: prehlási, že prišla na Salusu z vlastnej vôle ako vyslanec Sesterstva pre Farad´novo vzdelávanie. (Tým by vyrazil hlavný tromf z rúk Alie, ktorej cieľom bolo práve obviniť rod Corrino z vraždy a zdiskreditovať ho. Zo sprisahania proti kráľovským dvojčatám sa obviní Wensicia. A Idaho tento plán ešte chcel posilniť svojou samovraždou.) Bene Gesserit by s tým určite súhlasil, výsledkom by bolo totiž manželstvo, ktoré by im umožnilo ďalšiu nenápadnú kontrolu nad genetickým bohatstvom oboch rodov...
Podľa slov Hayta-Idaha zrejme aj tak nemal na výber: jeho rod skompromitoval Gildu tým, že jej prostredníctvom dopravil na Arrakis vraždiace nástroje, ktorých účel nebolo možné utajiť. A urazil Bene Gesserit tým, že dal zabiť chlapca, ktorého chceli pre svoj genetický program.
Ďalej bolo nutné, aby potvrdil, že nemá s atentátom nič spoločné, obvinil z neho matku, odsúdil ju za to a vypovedal.

Pri Haytovej poznámke, že či nie sú manipulovaní oni ju napadlo, že do akej miery sa vlastne riadi vlastným úsudkom a či nebola do celej situácie vmanipulovaná Letom a Ghanimou... začala podozrievať z neúprimnosti i samotné Sesterstvo.

Hayt-Idaho predpokladal, že Alia i Sesterstvo chcú ich smrť, predpokladajú, že ich Farad´n ticho odstráni. Už neboli pre nich totiž užitoční. Alia podľa neho chce volať Bene Gesserit na zodpovednosť, avšak Bene Gesserit by v právnickom súboji zrejme vyhral...
Zrazu do seba všetko vďaka mnemonickému tranzu zapadlo: Bene Gesserit samozrejme neopustil atreidskú líniu. Chceli ale Kwisatza Haderacha, ktorého by mali pod kontrolou. Chceli otvorenú zrážku medzi Atreidmi a rodom Corrino, lebo by sa do toho mohli vložiť ako arbiter. Tak by mohli ovládať ako Farad´na, tak i Ghanimu. Zvláštne, že to Alia nevidela...zrejme vďaka svojej Zvrátenosti.

Jessica musela znovu obdivovať Hayta-Idaha, ako dokázal z toho mála údajov, ktoré mal k dispozícií odhaliť celú veľkú "hru" Sesterstva, ktoré s ňou hralo dvojakú hru... Domyslela si, že prebehli rozhovory priamo s Farad´nom, ktorému bol ponúknutý trón s Ghanimou ako manželkou. Jej sa chceli zbaviť -> bola nedokonalá sestra, ktorá už raz sklamala.

Dozvedá sa od Farad´na, že sa mu ponúkla ako manželka samotná Alia, výmenou za jej a Hayt-Idahovu smrť. Ten prijíma Jessikinu ponuku (aby zostala na Salusa Secundus ako jeho učiteľka) a jeho chce poslať späť k Alii. Nato sa Hayt pokúsil neúspešne o samovraždu (prerezal si tepny šigafilom, ktorým bol spútaný).
Farad´n nakoniec s jej plánom súhlasil... a chcel od nej, aby ho učila tak, ako sa učia benegesseriťanky. Všimla si, že napodobňuje znakovú bojovú reč Atreidov. Svedčilo to o starostlivej analýze, ktorú urobil.

Krátko nato ju Hayt-Idaho požiadal o audienciu. Spochybnil jej predstavu, že svadba Ghanimy s Farad´nom všetko vyrieši - keď vojvoda Leto prišiel na Arrakis, vyvesil tu vlajku, a povedal "Tu som a tu zostanem!" Preto by Farad´n i jeho sardaukari musel žiť na Arrakis. Fremeni a sardaukari na jednej planéte - to mu nepripadalo možné. Jeho rozhovor v Jessike vyvolal dojem, akoby sa snažil podnietiť Farad´na, aby sa pokúsil získať moc sám. Netušila, čo tým sleduje...
Povedal jej, že rod Atreidov sa stal tým, čím boli kedysi Harkonneni. Atreidské impérium zradilo ju i jej syna. Pripojil sa preto na Kazateľov pokyn k skupine fremenov, ktorí sa označovali ako Zarr Sadus a oficiálne jej oznámil, že vystupuje zo služieb rodu Atreidov a pridáva sa na druhú stranu.
Jessica mala akýsi plán, ktorý Hayt-Idaho teraz ohrozoval. Dokonca sa ho chystala zabiť... Pre neho však boli jej prípravy priehľadné ako sklo, čo ju značne ohromilo. Prijala jeho odchod zo služieb Atreidov a ona si to vyložila iba jediným spôsobom -> že vstúpil do Farad´nových služieb... Oznámil jej totiž, že ho požiada, aby ju v tichosti poslal späť na Wallach, že je príliš nebezpečnou hračkou.

Začala benegesseritský výcvik Farad´na. V jej plánoch hrali dôležitú úlohu aj Gurney (v pátraní po Jacurutu a v "riadení" Stilgara) i Hayt-Idaho (akú?). Farad´n robil rýchle pokroky, pričom ho Jessica nenápadne posúvala tam, kde ho chcela mať. Jej cieľom bol postupný prerod jeho osobnosti z Corrina na člena Bene Gesseritu. Tento cieľ sa jej i po mesiacoch intenzívneho výcviku a tajných príprav podarilo úspešne zavŕšiť.

Podľa Jessiky nevidel Paul budúcnosť. Videl proces jej tvorby a jej vzťah k mýtom, v ktorých ľudia driemu. Videl tvary, ktoré už existujúce sily vytvoria, pokiaľ nebudú odvedené inam.

Prichádza s Farad´nom na Arrakis. Bola spolu s ním, keď sledovali Kazateľov prejav z okien Aliiných komnát. Ona, Alia, Farad´n, Tyekanik a stráže sledujú, ako Aliu Kazateľ verejne obviňuje z kacírstva. To nevydržali kňazi, ktorí ho k nej mali dobrovoľne priviesť. Jeden z nich mu vrazil krispel do hrude a Kazateľ na námestí pred Chrámom v Arrakéne zomiera...

Šokovaná a rozzúrená Alia vmetie Jessike do tváre, že Kazateľ bol jej syn Paul... potvrdilo jej tak to, čo v hĺbke duše už vedela...
Alia vydáva rozkaz priviesť Ghanimu, no s ňou vstupuje cez vyrazené dvere i Leto. Zlikviduje odpor zostávajúcich stráží, oznamuje Jessike svoj plán pre impérium - Zlatú cestu. Následne medzi ním a Aliou došlo k súboju, z ktorého Leto vyšiel ako víťaz, odzbrojil ju a ponúkol ešte možnosť naučiť sa zvládnuť Vnútorné životy. Ale u Alie sa navonok jasne prejavila Zvrátenosť (spôsobom podobným rozdvojeniu osobnosti, iba tých osôb je viac a navzájom si preberajú jej telo). Leto úderom rozbil okno a dal jej na výber: buď Súd posadnutosti alebo samovraždu. Vyberá si druhú možnosť a končí svoj život skokom z okna na schodoch vlastného Chrámu.
Jessica pociťuje nad jej Zvrátenosťou hrôzu a nad jej smrťou hlbokú ľútosť...

Nebolo pochýb o tom, že Leto nastúpi na trón. Vysvetľuje Jessike svoju premenu, svoje plány a svoju Zlatú cestu... je jediným, kto plánuje skutočne dlhodobo - bude žiť tisíce rokov a preberie genetický program Sesterstva.
Divoký oheň vzbury sa v krátkom čase rozhorel v celom Impériu. Bola samozrejme potlačená, ale Leto preberal Impérium v žalostnom stave. Za 100 rokov bude existovať menej ako 50 piesočných červov a tí budú chorí a budú žiť v starostlivo udržiavanej rezervácií. O 200 rokov budú všetci mŕtvi. Ich korenie bude k dispozícií výhradne Kozmickej gilde a cena bude závratná. Všetci túžia po Zlatom veku faraónskeho Impéria a Leto im ho dá. Dá im bohatý mier s veľkou úrodou, čulým obchodom, rovnosť všetkých okrem Zlatého vládcu. Leto bude absolútne ovládať korenie. Mier bude trvať tisíce rokov a spomienky na vojnu takmer vymiznú. Povedie ľudí kultom smrti k čerstvému vzduchu radostného života. Hovoriť o smrti spôsobuje napätie, podľa ktorého živí spoznajú, že sú nažive. Až jeho Impérium padne a príde Kralizec, ľudia si znovu spomenú, čo to znamená byť ľuďmi. A tá spomienka pretrvá, dokiaľ bude žiť jediný človek. A červi sa vrátia, až Leto odíde do piesku...

Odmietla sa oficiálne zúčastniť aktu vzdávania holdu fremenských kmeňov Letovi, ceremóniu sledovala z ústrania. Uvedomila si, že ona i Farad´n boli vymanévrovaní. Leto a Ghanima predvídali plány Sesterstva: mohli sa predsa poradiť s celými zástupmi benegesseritských sestier vo svojich Zdedených spomienkach.
Zvlášť horko niesla spôsob, akým mytológia Sesterstva vlákala do pasce Aliu. Zvyky celých generácií jej vnútili osud Zvrátenosti. Alia nevidela žiadnu nádej, preto podľahla.

Vedela, že do smrti nedokáže prijať myšlienku, že Paul hovorí Letovými ústami. Mala radosť, že rod Atreidov prežil, ale to, čo mohlo byť a nie je, sa nedalo zniesť.


Pozri aj